/ / רווחיות ורווחיות הייצור

רווח ורווחיות הייצור

כולם שמעו לפחות פעם מילים כאלהרווחיות ורווח. עם זאת, אם יש הרבה ייצוג על רווח כזה, אז את המילה רווחיות הרבה יותר מסובך. רווחיות הייצור הוא המדד היעיל ביותר, אשר יכול לקבוע את התמונה הכלכלית של הארגון. בעזרת אינדיקטור זה, אתה לא יכול פשוט לכוון את עצמך בקביעת מצב של הארגון, אלא גם לנתח את הכדאיות הכלכלית.

מחוון זה מסוגל לקבוע כיצדיעילות של הארגון כולו בכללותו, ואת היעילות של קווי הייצור הפרטניים שלה. לדוגמה, עבור מפעל חקלאי גדול, לא רק את מדד הרווחיות הכולל מחושב, אלא גם את הרווחיות של חלב, בשר, ייצור היבול וכל תחומי אחר של פעילותה.

אינדיקטור הרווחיות נוחהמאפיינים של התוצאות הכספיות וניתוח היעילות של כל מיזם מסחרי. המונח רווחיות בא מן המילה השכרה, אשר בתרגום פירושו הכנסה. סך הרווחיות של הייצור מהווה אינדיקטור לרווחיות, רווחיות ויעילות פיננסית של המיזם.

זה מאוד נוח, כי זה מאפשר להראותהערכה ויזואלית בהשוואת תעשיות בודדות, מפעלים ותעשיות, המאופיינות בכיוונים שונים ובכמויות שונות של מוצרים. אינדיקטור מאוד לרווחיות הייצור מייצג את היחס בין הרווח המתקבל של הארגון לכמות המשאבים המופקדים על ייצור כל נפח התפוקה.

בניתוח כלכלי, ביותראינדיקטורים משותפים הם הרווחיות של מוצרים, כמו גם את הרווחיות של הייצור. הבסיס לחישוב הרווחיות הוא רווח, שהוא לא רק אינדיקטור כלכלי חשוב, אלא הוא היעד הסופי של כל מפעל מסחרי. רווח הוא אינדיקטור זהה המאפיין את ההצלחה ואת האפקטיביות של הפעילות של כל מפעל.

הרווח נובע כאשר עלויותמפעלים לא יעלה על ההכנסה שלו. אם כתוצאה מהפעילות הכלכלית מתברר כי הוצאות החברה גדלות מהכנסות, יעילותה נחשבת לשלילית, דהיינו, המפעל מקבל הפסד. כאשר הרווח גדל כתוצאה מפעילות כלכלית, האפשרויות הכלכליות של המיזם גדלות באופן פרופורציונלי והפעילות העסקית שלו גדלה.

כמו כן, הרווח שהתקבל כתוצאההפעילות של המיזם, קובעת את חלק ההכנסה של בעליה, מייסדיה, בעלי מניותיה. רווח זה משמש לא רק לחישוב הרווחיות של הייצור, אלא גם לחשב את הרווחיות של נכסי הליבה והרכוש השוטף, המשאבים השאולים, כמו גם את כל ההון המתקדם. בעזרתו תוכל לקבוע את הרווחיות של כל מניה בחברה המשותפת.

לכן, הרווח הוא לא רק מטרהתוצאה של פעילות של כל ארגון מוצלח, אלא גם את הקטגוריה הכלכלית החשובה ביותר. הרווח והרווחיות של הייצור לא רק מוערכים אינדיקטורים, אלא גם למלא את הפונקציות החשובות ביותר:

, כיוון שהרווח והרווחיות הם המדדים הסופיים המאפשרים לקבוע את האפקטיביות של כל הייצור והפעילות הכלכלית;

מגוונים, שכן הם מספקים הזדמנויות רבות יותר לפיתוח כלכלי ולהרחבת הייצור;

- יצירת תקציב, שכן הרווח הוא לא רק מקור הפיתוח של הייצור ואת המפעל, אלא גם הוא מקור אמיתי עבור חידוש התקציב של המדינה.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה