/ / כללים להובלה של סחורות בכביש

כללים להובלת טובין בכביש

כללים חדשים להובלת סחורות על ידי רבים מטופלים כמעין "מערכת", מתמודדים עם התוהו ובוהו הקיים. המאמר מדגיש את עיקרי הכללים החדשים.

כללים להובלת טובין בכבישהתחבורה מורכבת משמונה הוראות, הראשונה שבהן חושפת את עיקרו. בנוסף, ההוראות הכלליות מציינות את הפריטים הכלולים בכללים, דהיינו:

- נוהל הובלת טובין בתנועה בינלאומית;

- נוהל הובלת סחורות מסוכנות בתחומי התנועה למרחקים ארוכים, פרברים ועירוניים;

- הנוהל להובלת טובין של הקטגוריה "מתכלה" בתוך התקשורת הבין-עירונית, הפרברית והעירונית, כמו גם התנועה הבינלאומית.

בהוראות הכלליות מוסברים גם ערכי ההצהרה הנלווית, מרחב המטענים, המשלוח, המטען הכבד, הגדול והחלוקה.

ההוראה השניה מכילה מידע,בדבר סיום חוזי הובלה (שכר) לתחבורה המיועדים לשירותי הובלה. הוראה זו, הכלולה בכללי הובלת טובין בדרך, קובעת את הנוהל להגשת בקשה (הזמנה) עם המוביל, את התנאים למילוי שטר מטען, המהווה אישור על סיום חוזה הובלה. בנוסף, ההפרשה מספקת לאספקת מידע המכיל את התנאים, העלות וסדר התשלום עבור שירותי הובלה. תשומת לב מיוחדת מוקדשת להעברת טובין מסוג "יקר" ולהעברה עם אדם המייצג את האינטרסים של בעל המטען. בהעדר דיווחי תנועה, מתבצעת התחבורה בהתאם לחוזה שכר או צו הובלה.

ההוראה השלישית מבהירה את המושגאספקת מכולות וכלי רכב אחרים, קבלת פנים להובלת טובין, כמו גם טעינת סחורות למכולות וכלי רכב אחרים. במקרה זה מוסברים התנאים והתנאים, וכן את מדדי הכושר של אמצעי התחבורה לתחבורה. כאשר מקבל את הסחורה, המוביל יש את הזכות לבצע הסתייגויות שלו הערות לנקודות של שטר המטען. כל השינויים הקשורים לתנאי ההובלה, לרבות שינויים בכתובת, חייבים להיכלל במסמך. במקרים מסוימים, רשאי השולח לסרב לבצע את חוזה החוזה. הכללים להובלה של סחורות בכביש מספקים הטלת סימון ומניפולציה של כתובות ושלטים על המטען המתאים. הכללים קובעים את הליך טעינת המטען ואת בחירת אמצעי ההתקשרות שלו.

ההוראה הרביעית, הכלולה בכללי הובלת טובין בכביש, מסבירה את הנוהל לקביעת משקל המטען וההובלה הסגורה.

בעמדה החמישית את תנאי המשלוח ואת סדר המשלוח של מטענים, וגם ניקוי של התחבורה בשימוש הם בהירים. במקרה זה, תנאי הכרחי הוא הזמינות של שטר מטען.

ההוראה השישית מבהירה את המאפייניםהובלת מטענים מסוג נפרד, קביעת וחישוב משקלו. הכללים להובלת מזון (מטען מתכלה) מתבצעים עם שמירת חובה של התנאים שהוגדרו עבור כל סוג. עם זאת, הוא חייב להישמר במלואו.

לסיום, את ההוראה השביעיתהנוהל והתנאים לעריכת תביעות ולמעשה. מותר להרכיב את התיעוד הנ"ל ללא השתתפות של אחד הצדדים בהודעה בכתב. הסימנים על עריכת תביעות או רישום פעולה נעשים על ידי מורשים. מספר העותקים צריך להיות שווה למספר האנשים המעורבים.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה