/ / הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון: הגדרת הקשר

הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון: הגדרת הקשר

על פעילות של ישות עסקית כלשהימשפיעה על הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון, שבאמצעותה נקבעות הפעולות, וכן על דרכי תפקודן לטווח ארוך. כל זה תלוי ישירות ביכולתו של הנושא להסתגל לציפיות מסוימות ולדרישות ספציפיות של הסביבה.

הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון

אז, היום שני תת מינים של נתוןמושגים: הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון. גורמים פנימיים יכולים לכלול את המרכיבים העיקריים, כמו גם מערכות משנה של המבנה של הארגון עצמו, מסוגל להבטיח את זרימת התהליכים בו. הרעיון של הסביבה החיצונית של הארגון מיוצג על ידי שילוב של נושאים, תנאים וגורמים, שגם מחוץ לגבולותיהם, יכולים להשפיע על התנהגותו הכללית.

מהי הסביבה של המפעל? אלה הם אגרגטים של כוחות בלתי מבוקרים שונים, תוך התחשבות באילו חברות לבצע את פעילותם. מונח זה מורכב מאקרו ומיקרו-סביבה (סביבה חיצונית ופנימית של הארגון). בה בעת, המבנה הפנימי מיוצג על ידי אובייקטים הקשורים ישירות הן לישות העסקית עצמה והן לאלמנטים המבניים השונים שלה. הוא מיוצג על ידי שילוב של גורמים טכנולוגיים, עבודה וכלכליים, מנוהל ומוסדר במידה רבה יותר מאשר הסביבה החיצונית. הסביבה הפנימית בארגון קובעת את תנאי העבודה הארגוניים והטכניים, אשר ניתן לייחס לתוצאות ההחלטות שהתקבלו בהנהלה.

הסביבה החיצונית והפנימית של הארגון
הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון צריכההוא מנותח כל הזמן על מנת לזהות את המאפיינים החזקים והחלשים של כל ההיבטים של פעילותו. זה הכרחי עבור שימוש בזמן הזדמנויות נוספות ורכישה על ידי הארגון של כמה פוטנציאל פנימי. כמו כן, זיהוי חולשות עוזר למנוע את החמרה של האיום והסכנה.

הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגוןביחסים קרובים זה לזה. האינדיקטורים שלהם מושפעים באופן משמעותי ממצבה הכלכלי של החברה, אשר משקף את רמת הנגישות של משאבים כספיים ועבודה, וכן את הריבית על ההון המושקע. אנחנו לא צריכים לשכוח את המחירים של חומרי גלם, חומרים ושירותים.

יש גורמים פוליטייםיש תלות כלשהי במפלגת השלטון במדינה. גם תפקיד חשוב בסוגיה זו הוא מדיניותו של הנשיא ואת נוכחותם (או היעדרותם) של פעולות צבאיות.

תפיסת הסביבה החיצונית של הארגון
מגוון של סביבה חיצונית הוא הסביבה התרבותית, שאת מרכיביו העיקריים ניתן לייחס לתרבות, חינוך, מסורות דתיות ונורמות מוסריות.

הסביבה הפנימית והחיצונית של הארגון מתאחדתכשלעצמה, גורמים שונים המביעים את עצמם ללא קשר לפעילותה של הישות העסקית תוך מתן השפעה מהותית עליה. לכן, גורמים חיצוניים ניתן לייחס אלמנטים של השפעה ישירה, אשר יכולה להיות השפעה ישירה על הפעילות של הארגון.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה