/ / אובייקט, נושא, פונקציות ומשימות של פדגוגיה

אובייקט, נושא, פונקציות ומשימות של פדגוגיה

הפדגוגיה היא מערכת שלמה של מדעים,שמטרתו חינוך וחינוך של אנשים בגילאים שונים לחלוטין. כך, הפדגוגיה של בית הספר וגני הילדים, הפדגוגיה להשכלה גבוהה, חברתי, משתלות ועוד. לאור חשיבותו של ענף ידע זה, יש להבין מה מושא, נושא, תפקידים ומשימות הפדגוגיה.

לכן, מושא הפדגוגיה הוא התהליכים המתרחשים כאשר החברה מתפתחת, אשר תורמים להיווצרות האדם ולהגשמתו.

נושא הפדגוגיה הוא דווקא חינוך, שהוא פעילות תכליתית, המאורגנת במוסדות שהוקמו במיוחד למטרה זו.

באופן כללי, הפדגוגיה בוחנת ומנתחתתהליכים חינוכיים וחינוכיים, אינטראקציה בין תלמידים ומורים / מורים, שיטות לשיפור הפעילות הפדגוגית, מגמות התפתחותה ועוד.

הפדגוגיה כמדע מבינה שלושה תפקידים עיקריים:

  1. תיאורטית כללית. זהו מחקר על דפוסי התופעות בפדגוגיה, המתבססים על הבסיס התיאורטי על בסיס זה, ולאחר מכן מפתחים המלצות לשיפור תחום הידע הזה.
  2. פרוגנוסטית, הכוללת חיזוי של זרימה של תהליכים חינוכיים שונים.
  3. פונקציה טכנולוגית כי הוא בעל חשיבות עליונהמעמידה את חידוש הבסיס התיאורטי של חומרים שונים - מונוגרפיות, ספרים, וכן הכנסת צורות ושיטות חדשות לאינטראקציה בין נבדקים בהכשרה ובחינוך.

הבנו מה הם בפונקציות פדגוגיה, אובייקט, נושא. ומשימות הפדגוגיה, שיידונו בהמשך, נחוצות גם להבנת המדע הזה.

לכל מחבר יש חזון משלה של הפדגוגיה ומרכיביה. עם זאת, אני רוצה לשקול משימות כאלה של פדגוגיה, אשר לא לגרום למחלוקת בקרב מנהיגים רבים בתחום זה.

ראשית, הניתוח והגילוי של התוכן של אותם קשרים יציבים, החוזרים על עצמם ללא הרף, המתרחשים בתהליכים החינוכיים והחינוכיים.

שנית, זהו מחקר ופיתוח של שיטות ושיטות חדשות אפשריות לארגון פעילויות חינוכיות.

שלישית, היא עושה תחזיות בתחום החינוך.

רביעית, זה היישום של כל הידע שהושג בפועל.

לכן, ברור כי המשימות של פדגוגיה ישירות לעקוב אחר הפונקציות שהוצגו.

בנוסף, אתה צריך להדגיש כאלהשאלה, כבעיה פדגוגית. זאת, אם ניקח בחשבון את אחד ההיבטים שנחשבו על ידי המחברים, רעיון של העתיד שהמורה רואה ורוצה להבין. זה סוג של מטרה.

ניתן לסווג את המשימה הפדגוגית על פי מאפיינים מסוימים:

  • משך הזמן - אסטרטגית, טקטית, מבצעית;
  • על שלמות התהליך הפדגוגי - דידקטי, חינוכי;
  • לפי הגישה הטכנולוגית, הפדגוגית הנכונה והפדגוגית הפונקציונלית.

לסיכום, עלינו לומר כי שקלנוהמרכיבים העיקריים של המדע הזה: אובייקט, תפקידים, נושא ומשימות של פדגוגיה. מואר כל פונקציה בפירוט רב יותר. עם זאת, מטרתם ברורה, כמו בכל מדע שהם מתרחשים, אבל הם נראו מזוויות שונות. יש לזכור גם שמשימות הפדגוגיה והמשימות הפדגוגיות אינן זהות.

אנו נתקלים בפדגוגיה לאורך כל הדרךהחיים, ולכן הערך של המדע הזה הוא לא רק עבור אנשי מקצוע, אלא גם עבור אזרחים מן השורה - הורים, סטודנטים וכל האנשים העוסקים בפעילויות שונות לחלוטין.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה