/ / ביטוח רכוש

ביטוח רכוש

ביטוח רכוש ברוסיה בחמש השנים האחרונות החלה להתפתח במהירות רבה. ביטוח וולונטרי הופך שירות יותר ויותר פופולרי. ביטוח רכוש עוזר להגן על עצמך מפני הנסיבות, אםרכוש יקרה במקרה של אש, גניבה, אסון טבע, וכו ' ביטוח בזמן זה במקרה זה הוא מסוגל להגן מפני הפסדים כספיים.

אנשים יכול להסתיים חוזי ביטוח להגנה על דירות, בתים, חובות משכנתא, כמו גם חוזים של ביטוח הכותרת.

מתי - ביטוח דירה ההגנה מספקת במקרים של שריפות,הצפה, גניבה, שוד ואסונות טבע. במקרה של מצב ביטוח, חברת הביטוח משלמת עבור עלות פוליסת ביטוח הדיור. אתה יכול להבטיח לא את כל הדירה, אבל כמה חלקים שלה, למשל, רק לסיים.

מתי - ביטוח בית תחת תפיסה זו, כל בניינים בערים נופליםבאזורים כפריים. בדיוק כמו במקרה הקודם, אתה יכול להבטיח כל חלק של הנכס: עיצוב נוף, עיצוב פנים, עתיקות, וכו '

ביטוח משכנתא מספק סיוע ביישום האשראיהתחייבויות לבנק במקרים של אובדן הכנסה מקובלת במקרה של אובדן כושר עבודה, הופעת הוצאות בלתי צפויות, אובדן או הגבלת בעלות במקרקעין.

ביטוח כותרת נועד לספק כיסוי ביטוחי במקרים של אובדן זכויות קניין, אם העסקה שנקבעה על ידי אדם פרטי מוכרת כבלתי חוקית בשל אירועים שלא היו ידועים לו במועד סיום החוזה. סוג זה של ביטוח רלוונטי לקראת רכישת מקרקעין.

עסקים קשורים תמיד לסיכונים.זה אופייני עבור מפעלים תעשייתיים גדולים עבור חברות קטנות. בנסיבות בלתי צפויות עלול לגרום נזק משמעותי לחברה, עד אובדן עסקים. חלק סיכונים אלה צפויים לא רק לחזות, אלא גם לנקוט בצעדים כדי למזער אותם במועד. ביטוח רכוש של ארגונים וארגונים (ישויות משפטיות) יכול להגן במקרים של אובדן או נזק לרכוש עצמו או מושכר ובמקרים אחרים.

ביטוח רכוש של גדולים, בינוניים וקטניםהמפעלים כוללים ביטוח רכוש מפני שריפות וסיכונים אחרים, ביטוח הפסדים מהפרעות בייצור, מכונות וציוד אחר כתוצאה מהתמוטטות תפעולית, סיכוני בניה והרכבה, מטענים, בעלות ותאגידים חקלאיים.

אובייקטים של ביטוח הם מבנים,חווה בניין, בנייה, בנייה בתהליך, חומרים, מוצרים, חומרי גלם, קיוסקים, דוכנים, חנויות, דוכנים, קישוט חללים במבנים, ציוד אלקטרוני, מכשירי חשמל, וכו ' ביטוח נכס מספק עבור מקרים של מעשים פסולים של צדדים שלישיים עבור המחילה על שריפות, מפרצים, פיצוצים, כמו גם תופעות טבע הטבע כגון ברקים, ממטרים, ברד, סופות טורנדו, רעידות אדמה, וכו '

ביטוח מספק כיסוי אפשריסיכונים ומיועד להגן על הנכסים של ארגונים וארגונים. כאשר מסיימים חוזי ביטוח, נלקחים בחשבון הפרטים של פעילות החברה וגורמים שעלולים להיות בעלי השפעה שלילית על שלומם של רכוש של ישות משפטית. החוזה הוא הסתיים בגבולות כמות הכספים כי מפעל או חברה מוכן להשקיע על הביטוח. אתה יכול לשלם עבור שירותי ביטוח על ידי תשלום חד פעמי או על ידי תשלומים.

כמות הביטוח אושרה על ידי מסמכים עבור רכוש או דו"ח של ועדת מומחה.

לפני סיום החוזה, חברת הביטוח יש את הזכותלבדוק את המידע על הנכס ולהעריך את מצב הערך האמיתי שלה. במקביל, מבטחים לבדוק את הזמינות של הנכס בכתובת המפורטת, חשיפה לסיכונים, ערך הרכישה, תוחלת חיים ועוד היבטים. עלות הביטוח עבור ישויות משפטיות מוגדר בנפרד. בדרך כלל הוא נע בין 0.1% ל -6% מערך הנכס המבוטח.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה