/ / איך ועל ידי מי הוא שיעור מס רכוש מחושב?

כיצד ועל ידי מי הוא שיעור מס רכוש מחושב?

מס רכוש הוא כנראה הכי הרבהדנו תקציב התשלום. ושיעור המס על רכוש מעורר דיונים מתמידים: אנשים פיזיים ומשפטיים אינם מרוצים מגודלו; הרשויות, לעומת זאת, מנסים למקסם אותו. מה כל כך מיוחד במס הזה וכיצד הוא שונה מעמיתיו? ננסה להבין את הנושא.

מהי מהות מס רכוש

יש להחיל את שיעור המס על הנכסכל האובייקטים החומריים הנמצאים בבעלות אדם מסוים. אם בהחלט לעקוב אחר ההגדרה, אז זה המספר צריך לכלול את כל הנדל"ן, הקרקע וכלי רכב. עם זאת, עבור שתי הקטגוריות האחרונות, מאמרים משלו של קוד מס מוגדרים. משמעות הדבר היא כי רשומות נפרדות וחישובים נשמרים עליהם. לכן, מס רכוש כמושג הוחל אך ורק על מבנים למגורים ולא למגורים, כמו גם הנחות שבתוכם. וזה לא כל כך חשוב שזה יהיה - חדר בדירה משותפת, חלק בבניין דירות, גורד שחקים או קומפלקס תעשייתי - כל אלה הם חפצים החייבים במס.

ברור כי הנכס יכול להיות שונהמטרה יזמים להשתמש בו כדי לנהל עסקים, אזרחים לנצל אותו דיור. שיעור המס על הנכס מביא בחשבון את הספציפיות. זו הסיבה ששיעורים גבוהים יותר מוחלים על נדל"ן מסחרי, והם מחושבים בצורה שונה לגמרי. במקרה זה, את העובדה של המבצע של האובייקט אינו משחק שום תפקיד; רכוש באופן אוטומטי מרמז על הערכת מס.

קוד המס קובע כי המס עלרכוש, ליתר דיוק, גודלו, צריך להיות הוקמה על ידי גופים ממשלתיים מקומיים. המרכז הפדרלי קובע את הכיוונים הבסיסיים של החישובים, ממליץ על המקדמים וקובע את שיעור המס המרבי, שמעל זה אי אפשר לעלות. השאר נמצא כבר בתחום השיפוט של הרשויות האזוריות.

מה ההבדל בין מס לארגונים ולאזרחים

מטבע הדברים, יותר מכל את הקשיים עם זהמתעורר תשלום מגורמים משפטיים. שיעור המס על רכושם של ארגונים תלוי בגורמים רבים. בין אלה ניתן להזכיר את הקטגוריות של משלמי המסים, את מטרת הנכס, את סוגי הפעילות הכלכלית ואת ענף הכלכלה שבו הוא משמש, ועוד. אבל לא את המקום של מוצא ההון, ולא את צורת הבעלות על גודל התעריף לא מושפע.

עבור אזרחים, יחסים בתחום זה בנוייםכמה על עקרונות אחרים. כמו ארגונים, שיעור המס על רכוש של יחידים מחושב באופן מלא על ידי הרשויות המקומיות. עם זאת, הסכום הסופי של מס מחושב על ידי בדיקת המס, הקלה על אזרחי נטל זה. רשויות המס לקבל מן הממשל של האזור את כמות התעריפים, ומלשכה מלאי טכני - כמות הנדל"ן מטרים רבועים. השאר הוא עניין של טכניקה.

ראוי לציין כי מחלקה זו מחויבתליידע את האוכלוסייה של תנאי התשלום ואת סכומי המס. לאחרונה, הודעות אלה נשלחו הרבה לפני המועד שנקבע כדי לתאם אותן במקרה של הערות שנעשו בזמן. טופס משוב יש לצרף להודעה הנוכחית. כדי לבצע תיקונים זה אפשרי באופן אישי, לאחר שביקר בדיקה מס.

זה ידוע בפועל כי שיעור המס עלרכוש - קטגוריה ללא שינוי, אבל כאן השלטים הנלווים לפעמים צריך להיבדק. לרוב, טעויות קשורות לגודל המניות בנכס הכולל, כמו גם לגודל ההטבות. אלה הוקמו לא רק על ידי המרכז הפדרלי: הרשויות המקומיות גם יש את הזכות להציג את היתרונות שלהם לאזרחים. הם לא העבירו את ההחלטה הנדרשת בזמן, ויש חוסר עקביות.

</ p>

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה