/ / "Selkhozbank" - הלוואה בתנאים נוחים

"Selkhozbank" - הלוואה בתנאים נוחים

הפופולרי ביותר בקרב הבנקים שהונפקוההלוואה הצרכן בתנאים נוחים, יש "Selhozbank". בין ההיבטים החיוביים, ניתן לציין כי Selkhozbank מציע הלוואות בריבית מופחתת וללא עמלה להנפקת מזומנים. בעוד המאשר את מטרת ההלוואות, "Selkhozbank" מפחית את הריבית, אבל זה לא כל הרשאות כי הבנק הזה מסוגל.

- הלוואה חקלאית

תוכניות אשראי גדולות

לקוחות עתידיים יכולים לבחור הלוואות"Selkhozbank" ליחידים עם ערבות וללא בטחונות. כדי לבחור את התוכנית המתאימה ביותר, הם חייבים ללמוד בנפרד. היתרונות העיקריים של הלוואות לצרכן ללא אבטחה הן:

 • היעדר עמלה;
 • בשל תשלומים מובחנים על ההלוואה, את סכום overpayment הוא מינימלי;
 • הלוואה יכול להיות repaid בכל עת;
 • אישור ההכנסה של הלווה מבוצע על פי צורת הבנק;
 • מטרת ההלוואות יכול להיות כל.

לאחר החלת Selkhozbank, ההלוואה ניתנת בתנאים מסוימים:

 • גיל הלווה הוא לפחות 21 שנים;
 • תקופת הזיכוי היא שלוש שנים;
 • סכום ההלוואה המרבי אינו עולה על 750,000 רובל והוא הוקם על בסיס יכולות פיננסיות אישיות של כל לקוח בנפרד;
 • 22% לשנה.

באשר להלוואה עם ערבות, אזהיתרונות נשארים זהים, פשוט מוסיף את האפשרות של משיכת לווה שותף. חשוב באותה מידה לנתח את המטרות של ההלוואה, אשר אישורו יכול להפחית את הריבית באחוז אחד.

מטרות ההלוואות

הלוואות של הבנק החקלאי ליחידים
"Selkhozbank" ההלוואה מונפקת למטרות הבאות עם הפחתה הבאים הריבית:

 • רכישה ברכב:
 • ביצוע תיקונים;
 • טיפול;
 • רכישת תרופות יקרות וזקוקות.

איך להתמודד עם כמה אתה overpay? אתה יכול לחשב את ההלוואה "Selhozbank" בסניף הבנק, או באתר הרשמי בעזרת מחשבון הלוואה. זה מספיק כדי למלא את העמודות הדרושות, כך שהמערכת בעיות כמות של תשלום יתר, תשלומים חודשיים וכן הלאה. שירות כזה מסייע ללווה בעתיד כדי לקבוע במהירות את סוג ההלוואה, כמות ועיתוי. מראש לווים uninformed הם איבדו מאוד כאשר הם הציעו צורות שונות של ההלוואות, ובגלל זה, בעיות עם תשלומים בזמן יכול להתרחש.

תנאי הערב

כדי לחשב הלוואה בבנק החווה
"Selhozbank" הלוואה נותנת עם נוכחות של אחדערב תחת סכום ההלוואה עד 300 000 רובל. אם כמות גדולה נדרשת, אז מספר הערבים הוא גדל לשניים. כמו התחייבות, מטלטלין ומקרקעין יכול לפעול. כדי לבקש הלוואה, אתה צריך דרכון, יישום הושלם - שאלון, תעודת הכנסה עבור ששת החודשים האחרונים. על בסיס אישי, הבנק תמיד יכול לבקש את אספקת מסמכים נוספים. אתה רק צריך להיות מוכן לזה. השלמת השאלון, יש לציין רק מידע אמין, אשר ייבדק על ידי קציני ביטחון, אשר משפיע באופן ישיר על החלטת הבנק.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה