/ / האם ניתן לקבל הלוואה לאזרח מובטל?

האם ניתן לקבל הלוואה לאזרח מובטל?

כיום, מן הירידה (אשר מסיבה כלשהי נקרא לעתים קרובות אופטימיזציה של האיוש), אף אחד לא מבוטח: לא עובד ציבור ולא עובד.

הלוואה למובטלים
גם אם אתה מקבל הכנסה קבועה, אבל הוא לאאושרה על ידי כניסה מתאימה בחוברת העבודה, אינך אזרח מועסק. אבל זה יכול לקרות כי גם עובד מדינה, העובד, ואת המובטלים תצטרך סכום גדול של כסף, אשר ניתן רק ללוות מהבנק. ומאותו רגע על אנשים מתחילים להתעמק מושג כזה כמו הלוואה למובטלים.

איפה לקבל הלוואה עבור המובטלים
מהו הקושי העיקרי? העניין הוא כי אחד הקריטריונים העיקריים להערכת האפשרות של הנפקת הלוואה היא הערכה של כושר הפירעון של הלקוח. ואם הוא לא יכול לאשר את ההכנסה שלו, אז את הכסף ההלוואה ניתן לשכוח: הבנק לא יסכן.

ובכל זאת אתה יכול לקחת הלוואה עבור המובטלים. ישנן מספר אפשרויות להשגתו:

ללא מתן תעודת הכנסה;

• בסיוע משרדי תיווך;

• על ידי פנייה למשקיע פרטי;

• לקיחת הלוואה לעסק.

במקרה הראשון, הלוואה למבוטח מסודרת באופן רשמיבמסגרת אחת מתוכניות ההלוואות המפורשות. החיסרון העיקרי שלהם הוא הריבית הקניבליסטית. לפיכך, המלווה מנסה להגן על עצמו מפני הסיכון של ברירת המחדל החוב על ידי לווים חסרי מצפון.

במקרה השני יצטרך לשתף פעולה עםארגון שמעוניין לעזור לאנשים. למעשה, הרווח שלה הוא עמלה ששולמו על ידי המבקשים. לרוב, הלוואות מעורבים ברוקרים נמצאים באחוז גבוה. בנוסף, תצטרך גם לספק נדל"ן או מכוניות כבטוחה. עצתי לך: אל תתעסק.

גם הלוואה למובטלים יכול לספקמשקיע פרטי. אבל אין הוראה ללא ביטחון. עליה להיות מודעת לכך שפעילותם של מיטיבים כאלה אינה נשלטת על ידי אף אחד. ההשלכות של "שותפויות" כאלה קשה לנבא. ובכן, כאשר הכל טוב. ואם לא?

האפשרות האחרונה היא חוקית לחלוטין. כאן המדינה נותנת הלוואה למובטלים. כלומר, אזרח מקבל את כל דמי האבטלה הוא זכאי בסכום אחד, אבל רק אם הוא בהצלחה מגן על התוכנית העסקית שלו מלא השלימה את הליך רישום העסק שלו.

יש עוד תשובה אחת לשאלה היכן ניתן לקבל הלוואה.למובטלים. מדובר בעזרה לא חוקית. אין ספק רבים ראו מודעות, את המשמעות של אשר טמונה בעובדה כמה מתווכים מבטיח את עזרתם בקבלת הלוואה. במקרה זה, דגש מיוחד מושם על העובדה כי רמת ההכנסה ואת היסטוריית האשראי לא משנה.

לקחת הלוואה למובטלים
המהות של שיתוף פעולה עם סוחרים דומיםהוא כדלקמן. אזרח מובטל מקבל חותמת מזויפת בחוברת העבודה והולך לבנק. אם, כאשר בודקים את מקום העבודה, מנהל הבנק קורא "הארגון" שבו הלווה כביכול עובד, אז אדם מיוחד (מזויף) יאשר את העובדה הזאת. עם זאת, אתה צריך להבין כי תוכניות כאלה לעבוד רק אם האשראי והמוסד הפיננסי הוא צעיר, כלומר, במובן זה בסיס הלקוחות שלה מוגבל. אם, כמו שאומרים, ההסתרה שבתיק להסתיר אינה פועלת, אז האחריות כולה נופלת על חולשתם המוטלת של המובטלים. כמובן, לא ניתן למצוא מתווכים. אז לחשוב מאה פעמים, זה שווה את הסיכון?

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה