/ / מנהל פיתוח: תיאור התפקיד

מנהל פיתוח: תיאור התפקיד

על כמה מקצועי הבמאיהפיתוח יבצע את תפקידיו, ההצלחה של הארגון תלויה במידה רבה. לכן, המועמדים לתפקיד זה כפופים לדרישות גבוהות, אשר עשויים להשתנות מחברה לחברה.

דרישות המועמד:
מנהל פיתוח

  • השכלה גבוהה (משפטית או כלכלית);
  • וותק בניהול במשך 3-5 שנים;
  • ידע בכלכלת השוק, יסודות הפעילות היזמית, תיאוריה ומעשה של ניהול, שיווק, מיקרו ומקרו כלכלה, מינהל עסקים, כספים.
  • היכולת לקמפל תוכנית פיתוח הארגון;

מנהל הפיתוח חייב להיות מושלםשיטות משלו של מודלים כלכליים ומערכות ניהול מודרניות של החברה, כמו גם יש מושג על יסודות של טכנולוגיית הייצור, הממשל, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה.

מנהל פיתוח: תיאור התפקיד

תיאור התפקיד של מנהל הפיתוח
החובות של מומחה זה כולליםהגדרת המושג הכולל של התפתחות החברה. מנהל הפיתוח צריך להצדיק את היעדים של הארגון, לפתח תוכנית פיתוח יעיל ואסטרטגיה, ולנתח את האפשרויות של ביטחון פיננסי. לאחר הפרויקטים אושרו על ידי הממונים עליהם, העובד חייב להכין את כל המסמכים הדרושים ליישום התוכנית, וגם להציג את החידושים של עמיתים המעורבים בפרויקט. תיאור התפקיד של מנהל הפיתוח גם מרמז כי ימנה אנשים האחראים לביצוע משימות מסוימות ולתאם את ביצוע התוכנית. זה גם צריך לקבוע סדרי עדיפויות תקצוב ולהעריך את כל תהליכי הייצור המסחרי משמעותי.

עבור כל פרויקט פיתוח, יש צורך לחשב את חישוב האפקטיביות. הבסיס נלקח על ידי אינדיקטורים פיננסיים וכלכליים בכל שלב של יישום הפרויקט.

על בסיס הנתונים שהתקבלו, מנהל הפיתוח צריך להכין פרויקטים למודרניזציה של הארגון ופיתוח של תחומי עסקים חדשים.

היכולת של מומחה זה הוא פיתוח של שיטות להגיב לא סטנדרטיים ומצבים משבר.

זכויות מנהל פיתוח

תיאור התפקיד מנהל הפיתוח
העובד זכאי לקבל מלאמידע, כולל מסחרי, על הביצועים של החברה. על פי בקשה, הוא יכול לקבל את כל המידע ואת כל המסמכים שהוא צריך לעבודה. ההנהלה צריכה לספק את כל האמצעים הטכניים הדרושים.

לעובד יש זכות להוציא צווים הקשורים להתפתחות המפעל, וכן לאשר ולחתום על מסמכים הנמצאים בתחום סמכותו.

מנהל הפיתוח יכול להכיר את הקריטריונים לפיהם נקבעת איכות עבודתו, וכן את המסמכים המגדירים את חובותיו וזכויותיו.

באופן כללי, את החובות שנקבעוהאדם המחזיק בתפקיד זה משתנה מחברה לחברה. כמה מפעלים מעסיקים כמה מומחים, שכל אחד מהם אחראי על דרכו:

  • שיווק ומכירות;
  • פיתוח שטחים וכיוונים חדשים, פיתוח ומחקר;
  • פיתוח ארגוני וניהול.
</ p>

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה