/ / תיאור התפקיד והחובות של הטכנאי הראשי

תיאור התפקיד והחובות של הטכנאי הראשי

מאז תיאור התפקיד של הראשיטכנאי מתייחס למקצוען שנלקח לעבודה למספר המנהלים, לקבל או לפטר אותו מעבודתו אפשרי רק על פי הוראות המנהל הכללי, שאליו הוא אכן מגיש בעת מילוי תפקידו.

הוראות כלליות

כדי לקבל את ההודעה, אתה צריך להיותמקצועי עם השכלה טכנית גבוהה יותר. בנוסף, נדרש בדרך כלל מועמד להיות מועסק בתחום שבו הארגון פועל לפחות חמש שנים. יצוין כי במקביל, על המועמד לכבוש רק תפקידי מנהיגות והנדסה בתקופה זו. בהיעדר מומחה המחזיק בתפקיד הראשי של הטכנאי, תפקידו מועבר לסגן ישיר. ובמידת הצורך, הוא יהיה אחראי על האפקטיביות, האיכות והעיתוי של העבודה.

מה מונחה על ידי

הטכנאי המוביל, מבצע את שלופעילות מקצועית, צריך להיות מונחה על ידי חוקי המדינה לגבי היקף העבודה של המפעל, שבו הוא מועסק. כמו כן, עליו לקחת בחשבון ולעקוב אחר הוראות והוראות שניתנו על ידי המנהיגות הגבוהה; לבצע את כל הכללים של מעשים ותקנות מקומיים, ולקחת בחשבון את תיאור התפקיד של טכנולוגית הייצור הראשי.

מה שאתה צריך לדעת

הידע של מומחה בתפקיד זה צריךכוללים מידע על ההכנה הטכנולוגית של הארגון, לרבות מחומרים מתודולוגיים ורגולטוריים. הוא גם צריך להבין מה הפרופיל של החברה, מה ההתמחות שלה ואיך המבנה הטכנולוגי של החברה מאורגן; לראות ולהבין את הסיכויים לפיתוח הטכנולוגיה בענף זה דרכים לשפר את היעילות של הארגון עצמו. הטכנאי הראשי צריך לדעת איזה טכנולוגיה המוצרים מיוצרים במפעל, שם הוא מועסק; להבין, על אילו שיטות ומערכות מתבצע התכנון, וכיצד מתבצעת ההכנה הטכנולוגית על הייצור ובתחום הנתון.

הטכנאי הראשי

הידע שלו חייב להתייחס הייצוריכולת הארגון; הוא צריך לדעת את כל המאפיינים הטכניים, תכונות של עיצוב הציוד ובאילו מצבים זה עובד. הטכנאי הראשי של המפעל חייב להבין את עבודתו ולדעת בבירור את כללי הפעולה. הכשרה טכנולוגית צריכה להיות פשוטה ומובנת עבורו, כולל סדר ושיטות. הוא מבטיח כי כל הדרישות לגבי חומרי גלם, חומרים ומוצרים מוגמרים המיוצרים על ידי הארגון הם נפגשו.

ידע אחר

כמו הטכנאי הראשי צריך להביןתיעוד טכני, הידע שלו צריך לדאוג כל ההוראות, תקנות ותיעוד אחר של סוג מנחה שמטרתו פיתוח וביצוע של מסמכים אלה. הוא צריך לדעת באיזו שיטה מיכון ואוטומציה של כל התהליכים בייצור הוא פיתח ועובד, וגם על ידי מה השיטות היעילות הכלכלית של המבוא של טכנולוגיות וטכניקות מודרניות, כללים חדשים נקבעת. חייב להיות רעיון של הארגון של תהליך העבודה ועל כמה רציונלי ההצעות והמצאות של עובדים וארגונים צד שלישי.

מחלקת הטכנאי הראשי

מחלקת הטכנאי הראשי עוסקת בהערותמוצרים, ולכן הוא חייב לדעת את הסדר שלה להיות מסוגל לקבוע את איכות הסחורה. חשוב שהוא יכול לעצב תהליכים טכנולוגיים בייצור בעזרת טכנולוגיית המחשב. הטכנאי הראשי צריך להבין, על פי מה סדר הציוד לתוך המבצע. הידע שלו צריך לכלול את כל הדרישות הנוגעות לארגון רציונאלי של העבודה במהלך עיצוב של תהליכים טכנולוגיים. אם ניקח בחשבון את הענף שבו פועל המפעל, על הטכנאי הראשי לפקח על כל החידושים ולאמץ את הניסיון הזר והמקומי של המתחרים, להבין את היסודות של ארגון הייצור, הניהול והכלכלה; מכיר את החקיקה בתחום איכות הסביבה, דיני עבודה והגנה על דרישות העבודה.

תפקידי מפתח

בתפקידו של הטכנאי הראשיקודם כל, מילוי הוראות ההנהגה העליונה. בנוסף, היא צריכה לארגן את הפיתוח והטמעה של תהליכים ומשטרים טכנולוגיים. והם צריכים לא רק להיות מוצדק מבחינה כלכלית, אלא גם פרוגרסיבי, כי לא לפגוע בסביבה ולשמור על המשאבים הטבעיים. הוא חייב לבצע עבודה שמטרתה להגדיל את רמת ההכנה של הארגון מנקודת מבט טכנולוגית, אשר תפחית את ההוצאות של זריקות פיננסיים, שימוש בחומרי גלם וחומרי ייצור אחרים, עבודה, תוך שיפור איכות המוצרים או השירותים הניתנים, בהתאם להיקף של הארגון, שם עובד מומחה.

תיאור התפקיד של טכנולוג הייצור הראשי

הטכנאי הראשי צריך לפתח וליישםבפועל, שיטות להאיץ את תהליך ההיכרות של עובדים עם ציוד חדש, חומרים מודרניים וחידושים אחרים בתחום זה. הוא מנהל את תהליך ההקדמה המתוכננת של ציוד וטכנולוגיות חדשות שיהפכו את הייצור ליעיל יותר. מקצועי צריך לפתח מסמכים טכנולוגיים, לארגן את אספקת כל סדנאות ומחלקות עם מידע נכנס בזמן. אם נדרשים שינויים במסמכי הארגון, העובד בעמדה זו צריך לשקול ולאשר כל שינוי.

מהנדס תהליך ראשי

זה מחלקת הטכנאי הראשי שמבצעתניטור תוכניות פוטנציאליות ועכשוויות להכנת שינויים טכנולוגיים בשיטות הייצור, בדיקת האם קיימות הפרות. ואם יש כאלה, היא מבטלת אותם בהתאם להוראות ההנהלה הבכירה והוראות אחרות הרלוונטיות לארגון.

אחריות שלטונית

המומחה המכהן מובילתכנון וארגון של אתרים וסדנאות חדשים, בודק ומקצה ההתמחות שלהם. הוא עוקב אחר תהליך הפיתוח של ציוד חדש בארגון, וכן מציג תהליכים עתירי ביצועים חדשים מסוג טכנולוגי. הוא עוסק בחישובים של כושר הייצור ותפעול הציוד, הגדלת רמת הייצור הטכנולוגית עם מידע זה וחישוב מתי יהיה צורך להחליף את הציוד הישן. Compiles ו מתקן את התנאים הטכניים ודרישות המוטלות על חומרים, חומרי גלם ורכיבים אחרים הדרושים לייצור מוצרים. באמצעות החישובים האלה, הטכנאי הראשי חייב למנוע ייצור של סוס או להפחית את רמתו, כדי להפחית את עלויות הייצור מכל הסוגים.

ניהול משאבים וציוד

בנוסף, היא חייבת להבטיח קבועשיפור הטכנולוגיה של ייצור מוצרים ומתן שירותים, בהתאם להיקף החברה בה הוא עובד. כדי למלא את החובות האלה, הוא חייב דרך הקדמה של טכנולוגיות מודרניות, כי הם נבדלים על ידי אופי פרוגרסיבי שלהם, פרודוקטיביות ומאפשר להם להפחית את צריכת המשאבים והחומרים. חשוב כי כל החידושים האלה מכוונים לא רק להגדיל את הפרודוקטיביות של הארגון, אלא גם לקחת בחשבון את איכות הסביבה, סטנדרטים העבודה וניואנסים אחרים הדרושים לעבודה של הארגון.

ניהול משאבי אנוש

תפקידיו של הטכנאי הראשי כוללים:הסמכת עובדים ורציונליזציה של מקומות עבודה בארגון. הוא גם מבצעת בקרת איכות של מוצרים, פיקוח על מחלקות לבצע מדידות ובדיקות אחרות של מוצרי הייצור. באמצעות הידע שלו וציוד נוסף, הוא בודק את ההתאמה של המוצרים המיוצרים עם כל הסטנדרטים והנורמות של המדינה, תוך התחשבות בכל הניואנסים הנדרשים, לרבות התנאים בהם העובדים ממלאים את תפקידם. השינויים המשמעותיים ביותר בתהליך הטכנולוגי, עליו לתאם לא רק את יחידות הארגון בהן הוא עובד, אלא גם את מרכזי המחקר והלקוחות של החברה.

ראשי ביקורות

הטכנאי הראשי מפקח ומבצעניהול של כל המחקר והניסויים הקשורים בהכנסת טכנולוגיות חדשות. לוקח חלק ישיר בבדיקת סוגים חדשים של ציוד, ציוד, אוטומציה של כלי ייצור ומיכון, שפותחו על ידי מחלקותיה. מנהל מחלקה משלו, מרכז את עבודת העובדים ומשפר את כישוריהם. כולל הגדלתם במשרד, הגדלת או הקטנת היקף תפקידיהם וגישה למידע.

תפקידים אחרים

חובותיו של עובד זה של החברהלספק את הארגון עם ציוד המחשוב הנדרש, אשר יהיה להפוך את כל התהליכים בארגון. הוא משתתף בפיתוח פרויקטים חדשים, העוסקים לא רק בתמיכה טכנולוגית, אלא גם בצמצום עלויות הייצור. הוא לוקח חלק ישיר בבחירת בדיוק איך ארגון העבודה ישתפר ועלויות חומרי הגלם יקטן לייצור. וגם מחשבת כיצד להפחית את צריכת האנרגיה ולשפר את היעילות של החברה.

זכויות

ההוראה של הטכנאי הראשי מניחה זאתיש לו זכות לכל הערבויות החברתיות, הקבועות בחקיקה של המדינה. כמו כן, הוא עשוי לדרוש סיוע הניהולי בכיר בנושאים הנוגעים לביצוע תפקידיו הישירים. במידת הצורך, יש לו זכות לדרוש שיפור תנאי העבודה, לרבות רכישת ציוד וציוד חדשים, מתן מקום עבודה שיעמוד בכל הנורמות והסטנדרטים. אם העובד מאבד את בריאותו בעת מילוי תפקידו, רשאי הוא לדרוש תשלום עבור שיקום חברתי, רפואי ומקצועי.

הטכנאי הראשי של המפעל
טכנאי הייצור הראשי יש את הזכותכדי להכיר את כל המידע הדרוש והחלטות הפרויקט של ההנהלה, אם הם מתייחסים לפעילות המיידי שלה. הוא יכול להציע לממונים עליו להציג שיטות חדשות ומתקדמות יותר שמטרתן לייעל את העבודה שלו ושל פקודיו. יש לו זכות לבקש את כל המידע הדרוש לו, וכן את המסמכים של החברה שהוא זקוק לו בעבודתו. הטכנאי הראשי יכול לשפר את כישוריו ויש לו זכויות אחרות המגיעות על פי חוק המדינה.

אחריות

הדרכה של הטכניון הראשימספק אחריות על ביצוע ירוד של חובותיו, והוא יהיה אחראי בהתאם לחוק העבודה הפרה נקודות. הוא אחראי גם על גרימת נזק חומרי לחברה או לניהול במהלך ביצוע עבודתם. וכמובן, לכל עבירות מנהליות, עבודה או פליליות במקום העבודה.

סיכום, משוב

הדרכה לנציג המקצועכולל נקודות רבות ואחריות. כדי לקבל את העבודה הזאת, אתה לא צריך רק להחזיק הרבה ידע רבגוני, אבל גם להיות מסוגל ליישם אותם בפועל. מכיוון שמדובר בעמדה ניהולית, יש גם להיות מסוגלים לעבוד עם הכפופים. בדרך כלל, זה פנוי מתרחשת ארגונים גדולים מספיק, כך המעסיקים מנסים לגייס את העובדים שלהם לכתוב, ולא לקחת על עצמם חדשים.

הוראתו של הטכנאי הראשי
מצד שני, כמה אנשים יכולים להתמודד עםהחובות של הטכנאי הראשי. הערות המעסיקים בעניין זה דומות ביסודן. אחרי כל המועמדים לתפקיד יכול להיות חינוך מתאים ואפילו ניסיון ראוי, אבל לא מבינים בכלל עם מה שהם יצטרכו להתמודד במיוחד על המפעל הזה. אמנם לעתים קרובות וניהול רוצה לשכור עובד חדש, כך שהוא יכול להסתכל על הייצור עם מראה רענן באמת לשנות את עבודתו לטובה. ביקורות גם מסכימים כי עכשיו זה די קשה למצוא מקצוען אמין באמת עם סט של הכישורים הדרושים.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה