/ / מדיניות התקציב של המדינה

מדיניות תקציבית של המדינה

מדיניות התקציב היא חלק מן הפיננסיבמדיניות של המדינה. היא קובעת את העקרונות של ארגון היחסים בתחום הפיננסים ביצירת ההכנסות בתקציב, ביצוע ההוצאות שלהם, ואת ניהול היחסים הפיסקליים הבין ממשלתיים. מדיניות זו משפיעה על הפרופורציות והסכומים של המשאבים הפיננסיים המרוכזים על ידי המדינה, קובעת את מבנה העלויות ואת האפשרות ליישם את הכספים התקציביים לפיתוח המשק.

- מדיניות תקציבית

המדיניות התקציבית של המדינה מסדירה את הכלהיחסים בתחום הפיננסים המתרחשים בין ארגונים למדינה באמצעות יישום חיובי מס, מדיניות ההשקעות, תכנון של הוצאות תקציב לגבי תעשיות עדיפות.

למדינה יש השפעה תכליתיתהכלכלה, שינוי ההיקף והמבנה של הוצאות הממשלה, המיסוי ורכוש המדינה, שהם הכלים שבאמצעותם מיושמת מדיניות התקציב. הפרמטרים העיקריים שלה משתקפים בתקציב ומשמשים ככלי לניהול כספי המדינה.

המטרות של המדיניות הפיסקלית לשנת הכספים הם פירט את הודעת התקציב של הנשיא האסיפה הפדרלית.

מדיניות תקציבית של המדינה regulates

מדיניות התקציב היא כיוון אסטרטגי,אשר קובע את הסיכויים להיווצרות ואחריו השימוש במימון על מנת לפתור את הבעיות העיקריות של המשק. לכן, שלושה כיוונים עיקריים של מדיניות זו נבחרים:

  1. מרכיב ההקצאה. משמעות הדבר היא הצורך להתאים את מנגנון השוק להסדרת המשאבים הכספיים במשק כדי להגביר את יעילות השוק. לדוגמה, בעת גביית מסים, המדינה יכולה להגביל את הייצור של סחורות unclaimed על השוק הזר ולקדם את הייצור של מוצרים כאלה שיש להם יתרונות רבים.
  2. רכיב הפצה. זה מורכב לשנות את התוצאות של חלוקת ההכנסות. דוגמה: מדיניות תקציבית לאיסוף מסים מאוכלוסיית העובדים מסייעת בתשלום קצבת נכות ופנסיה.
  3. רכיב ייצוב. קובע את ההשפעה על המאקרו - כלכלי, שנקבע לפי גודל המסים, הוצאות התקציב, היקף החוב הציבורי ומצב האשראי הכולל.
    מדיניות חשבונאית של ארגון תקציבי

יצוין כי המדיניות החשבונאיתארגון התקציב ממלא תפקיד מיוחד בארגון של חשבונאות תקציבית. בארגון, הוא נקבע באמצעות תרשים החשבונות ואת הדרישות הקיימות לארגון של חשבונאות תקציבית בתחום זה.

חשבונאות תקציב (בניגוד מסחריארגון) הוא הרבה יותר מסובך. רמת השליטה בשימוש בכספי התקציב גבוהה בהרבה. מה, אם כן, המדיניות החשבונאית? מאפשר לך לאחד את השיטות הקיימות של חשבונאות, אשר משמשים משנה לשנה.

לפי המבנה, המדיניות החשבונאית כוללתסעיפים ארגוניים, שיטתיים ויישומים עם תוכנית עבודה של חשבונות, לוח זמנים של זרימת עבודה ורשימה של טפסים לא סטנדרטיים שנוצרו על ידי הארגון באופן עצמאי.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה