/ / הכנסות התקציב הוא אינדיקטור המאפיין את מצב המשק של כל מדינה

הכנסות התקציב הן אינדיקטור המאפיין את מצב המשק בכל מדינה

הכנסות התקציב הן חלק מבנית התוכנית הפיננסית העיקרית של כל מדינה, שאושרה בצו החקיקה.

הכנסות התקציב
זה באמצעות התקציב שאנחנו צריכים לגייסמשאבים כספיים בכמות הדרושה לצורך חלוקה מחדש ושימוש בהם לצורך הסדרת המשק ממקום המדינה. כמו כן יש להביא בחשבון את הדרישות של המדיניות החברתית. תהליך ההכנה והתקצוב של התקציב צריך להתבסס על הסיווג המתאים. בתוך זה, את הכוונה היעד בפעילות המדינה, הנובע הפונקציות העיקריות של המדינה, הוא outled החוצה.

ההכנסות של התקציב הם
לפיכך, ההכנסות של התקציב הרוסי נוצרים על בסיס המבנה שלהם (זמינות של הכנסות מס ניכויים שאינם מס). במלים אחרות, נושא הפדרליזם התקציבי נותר אקטואלי.

הכנסות התקציב הן משאבים כספייםריכוזי הטבע, הכרחי לשימוש בביצוע תפקידה של המדינה. הם מבטאים במפורש יחסים כלכליים מסוימים המתעוררים כאשר הכספים של משאבים כספיים נוצרים, ולאחר מכן מגיעים לרשות של גופים ממשלתיים.

הכנסות התקציב הן הכנסותאת האוצר המדינה, בהתאם למבנה של המדינה. לפיכך, מדינה יחידה יוצרת את צד ההכנסות של התקציב מהכנסות למדינה (מרכזית) ותקציבים מקומיים. המדינה הפדרלית משתמשת, בנוסף לשתי יחידות ההכנסות הרשומות, גם בהכנסות של נושאי הפדרציות.

ההכנסות של התקציב הרוסי
הכנסות התקציב הוא מושג המשמשבמובן הרחב יותר מהכנסות המדינה, וכוללת, בנוסף לכספי התקציב, גם קרנות חוץ-תקציביות שונות, וכן הכנסות מהמגזר הציבורי בכללותו. החלק הגדול ביותר בקטגוריה כלכלית זו הוא הכנסות ממסים. יחד עם זאת, חלקם בתקציבים מקומיים ההכנסות של הפדרציות הוא פחות עקב היווצרות של מאמרים אלה על ידי משיכת ההכנסות שלהם או מוסדר. יש לזכור על מקור כזה של חידוש של המשאב העיקרי של כל מדינה, כמו הלוואות המדינה, אשר מהווים הכנסות תקציב שליש. זוהי קטגוריה כלכלית כזו, המשמשת את המדינה רק במקרה של גירעונות תקציביים. ישנם שני כיוונים עיקריים לקבלת הלוואות כאלה:

- מעורבות הציבור הרחב באמצעות הפצת ניירות ערך ממשלתיים (לדוגמה, אג"ח);

- מן הבנקים המרכזיים המסחריים תחת ביטחון המדינה של ניירות ערך.

הגידול בכמויות של הכיוון השני של גיוס כספים לאוצר כרוך בגידול החוב הציבורי.

אם יש קשיים במתןאת הסכום הדרוש של משאבים כספיים, יש דרך נוספת להסדיר את הפיתוח הכלכלי של המדינה - סוגיית הכסף. עם זאת, שיטה זו מתייחסת פופולרי, שכן הוא תורם לצמיחה של אספקת הכסף (ללא תמיכה הסחורות). צעדים אלה יכולים להוביל רק לתוצאה אחת - אינפלציה.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה