/ / כמה מילים על הביקורת

כמה מילים על הביקורת

הביטוי "ביקורת חשבונאית" היווה עבורכדי לשמוע אנשי עסקים רבים ומנהלי ארגונים. עם זאת, לא כולם מבינים שזה כך ועל מה שהיא מבוצעת. בינתיים, הפופולריות של הביקורת כשירות פיננסי גדל, כך הידע של סוגי וסדר ההתנהגות שלה נחוץ על ידי כל איש עסקים.

רוב הסוכנים הכלכליים באופן קבועעם ביקורת של הדיווח החשבונאי שלהם המס. ככלל, הם מסתיימים עם הנפקת צווים או קנסות הגונים. זאת משום שגם רואי חשבון מיומנים מאוד מצליחים לעשות טעויות, ולפעמים הם מעוותים בכוונה מידע חשבונאי.

כדי למנוע קנסות, מתבצעת ביקורת. מטרתו - לזהות לפני הגעתם של עובדים השולטים בכל הפגמים והשגיאות בדיווח ובסילוקם. ביקורת כזו נקראת מרצון ומתבצעת אך ורק לבקשת הנהלת המפעל.

יש גם ביקורת חובה. זה מייצג, למעשה, דומההליך, עם ההבדל היחיד הוא כי היא חובה עבור החברה. רשימת הקריטריונים, שבמסגרתה מבוצעת ביקורת חובה, נקבעת על פי החוק הפדרלי הרלוונטי. בפרט, סוג זה של ביקורת נדרש להתבצע על ידי הבנקים, JSCs, חברות מניות, שמניותיהם ממוקמות בבורסות ומספר ארגונים אחרים. חברות שיש להם הכנסה שנתית של יותר מ 400 מיליון רובל כפופים גם לביקורת חובה.

במדינות המערב, ביקורת התנדבותית יכולהוכדי לאשר את המוניטין הטוב של הארגון. במקרה זה, מטרתו של ביקורת כזו היא להראות ללקוחות הפוטנציאליים שלה את היציבות ואת השקיפות של העסק שלה, ובכך מזמין שיתוף פעולה.

כשלעצמה, ביקורת היא יזמיתלפעילות רואי החשבון המבקרים הינם מומחים בתחום החשבונאות והפיננסים, בעלי ניסיון רב בתחום. המבקר רשאי לבצע את תפקידו רק לאחר קבלת תעודת הסמכה שהונפקו על ידי ועדה מיוחדת שהוקמה על ידי איגוד המבקרים.

עם סיום עבודתו, יכין המבקרהמסקנה על המצב הכלכלי של הארגון, מזהה סיכונים פיננסיים אפשריים, מעריך את האפקטיביות של הנהלת החברה ואת התמיכה החשבונאית שלה. דוח הביקורת כולל גם המלצות לניהול הארגון.

כפי שמראה הניסיון של רואי החשבון,דו"ח ביקורת מוסמך ומדויק מאפשר לך להעריך בצורה מדויקת יותר את הערך של הנכסים של הארגון, כמו גם לבטל בזמן רבים רבים של החסרונות של המנהיגות שלה.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה