/ / מותאם אישית - זה מה? דוגמאות למנהגים משפטיים, לאומיים, עממיים ומכסיים של מחזור העסקים

אישית - זה מה? דוגמאות למנהגים משפטיים, לאומיים, עממיים ומכסיים של מחזור העסקים

מותאם אישית היא הסטריאוטיפית המתעוררת היסטוריתשלטון התנהגות, אשר משוכפל בכל קבוצה חברתית או חברה והופך מוכר לחבריה. המנהג מבוסס על מדגם מפורט של פעולות במצב מסוים, למשל, כיצד לטפל בבני משפחה, כיצד לפתור קונפליקטים, כיצד לבנות קשרים עסקיים וכו '. המכס מיושן להחליף לעתים קרובות עם חלוף הזמן חדש, מתאים יותר לדרישות המודרניות.

"המנהג מבוגר מהחוק", אומר המילון של אושקוב. הבה נבחן דוגמאות של מנהגים וננסה לקבוע מה הן מייצגות בתחומים שונים של החיים הציבוריים.

מותאם אישית

האם דפוס ההתנהגות תמיד נהיה מותאם אישית?

כאמור, המנהג מניחנוכחות של דפוס התנהגותי. אבל זה האחרון לא תמיד יכול לפעול ככלל של התנהגות, שכן לכל אדם יש את ההזדמנות לבחור אחת הדרכים האפשריות של פעולה בהתאם לאינטרסים שלהם, מטרות או משימות.

נורמות חברתיות של המכס נוצרות רק כאשרשמירה על מצב הסטריאוטיפ והרגילות של דפוס מסוים של התנהגות אנושית במצב הנוכחי. אם המנהג הוא טבעי ואינו דורש מנגנון כפוי או שליטה ביישום, הוא הופך לנורמה חברתית של התנהגות.

מכס ברוסיה

דוגמה להופעת המנהג המשפטי

אם המנהג הוא סטריאוטיפ קבוע של התנהגות שאושרה על ידי כוח המדינה, אז הוא קיבל מעמד של משפטי.

גיבוש המכס המשפטי מתרחש בתוצאה של ניסיון רב שנים (וזה שונה באופן משמעותי מן החוק כתוב). לדוגמה, יצירתה של מערכת משפטית בקרב עמי הקווקז (הקשורים לפדרציה הרוסית) היתה בעלת השפעה עצומה לא רק על החקיקה הרוסית ועל חוקי השריעה, אלא גם על מסורות של מאות שנים של ההר.

אליהם, כמובן, לכלול פולחןהזקנים במשפחה (שאגב הם מקשרים את התופעה המפורסמת של תוחלת חיים של קווקזים). או, למשל, מנהג המגביל את הקשר בין אנשים עם יחסי דם שונים (כלה עם חותנו בבית לא יכול אפילו להיפגש במקרה) - כל אלה הנורמות של המכס הפכו לחוקיים, מושרשת בחקיקה.

בהיותם משפטיים, למכס יש גם משמעות משפטית: כלומר, בית משפט או גוף ממלכתי אחר יכולים להתייחס אליהם כמקור החוק.

אם הם לא נתמכים על ידי המדינהכוח, ואז להישאר ברמה של נורמות היומיום של ההתנהגות. לדוגמה, המנהג של פיוד דם בקווקז, נאסר באופן רשמי, אבל למעשה ממשיך להתקיים, או המנהג הלאומי של הסלאבים "לשטוף" כל אירוע משמעותי במשפחה או בעבודה, שבה החוק הוא גם נאבק ללא הצלחה.

דוגמא אישית

מהו מנהג חוקי: דוגמה

אגב, לשים לב לעובדה כיהאישור של המנהג המשפטי נעשה בצורה של התייחסות אליו, ולא לאיחוד הטקסטואלי שלו בחוק. אם האיחוד התרחש, אז מקור החוק אינו המנהג, אלא הפעולה הרגולטורית שבה הוא משוכפל.

דוגמה לכך היא הזמנה לא כתובה,אשר היה פעם עבד החוצה נציג גופים של כוח: הזכות לפתוח את הפגישה הראשונה של הפרלמנט החדש נבחר הוענק סגן הבכור. בחוקה החדשה של הפדרציה הרוסית (חלק 3 של סעיף 99), מנהג זה קיבל אישור משפטי, ובהתאם לכוח החקיקה הגבוה ביותר.

חוקי מכס

האינטראקציה של החוק והמנהגים

אנחנו צריכים גם לשקול את היחסים ביןנורמות ומנהגים משפטיים הקיימים בכל חברה. כיצד משתלבים הכללים המעוגנים בחקיקה והמנהגים העממיים הטבועים בקבוצות או בקבוצות חברתיות מסוימות?

לרוב, יחסים כאלה מופחתים למספר אפשרויות בסיסיות.

  • שימושי עבור המדינה ואת המכס החברהנתמכת על ידי נורמות ותנאים משפטיים ליישום שלהם (כבוד למבוגרים, טיפול בילדים, סדרי עדיפויות ביחסי מקרקעין וכו ').
  • תקנות משפטיות משרתות מעת לעתהדחת מכס מזיקה מבחינה חברתית, כגון, צריכת אלכוהול מופרזת, או לאומות מסוימות, צואה, סכסוכי דם, מחיר כלה, וכמה נורמות שריעה. ישנם מנהגים הקשורים בחוסר סובלנות גזעית או דתית, אשר מנותקים באופן טבעי על ידי המדינה.
  • במקרים מסוימים, הנורמות המשפטיות אדישות למכס, בעיקר אם מדובר ביחסים בין-אישיים או בהתנהגויות יומיומיות.

דוגמאות של איחוד חקיקה של המכס העממי

לאחר המנהג רוכש אופי משפטי ואת שמירתו מובטחת על ידי מנגנון בקרת המדינה, הוא מקבל עמדה יציבה יותר.

מנהגים עתיקים

כדוגמה, המנהגים העתיקיםאופייני למערכת הקהילתית בכפרים הרוסיים. הם עד תחילת המאה ה -20. היו הבסיס של פעולות הרגולציה של השימוש בקרקע יחסי קרקע. כל המחלוקות הנובעות מתהליך השימוש במזימה נפתרו בישיבת הכפר הכפרית, והן הוגשו לבית המשפט רק במקרים שבהם אחד הצדדים סבר כי ההחלטה התקבלה לא הוגנת.

עקרון החלטת בית המשפטכמו פגיעה בגידולים, חוסר איזון (הפרעה בין גבולות בזמן כיסוח), זריעה של טריז שכנה וכו '. גרגרים שנקטפו מ טריז זריעה לא מורשה - 8 לבעלים, ו 8.5 לעבוד. "

מערכת היחסים בין המשפט האזרחי והמקובל ברוסיה

נכון, בפועל השיפוט של הפדרציה הרוסיתכיום, לעתים רחוקות משתמשים בהתייחסות למשפט המנהגי, שכן מערכת משפטית יציבה עדיין לא נוצרה במלואה והיא קיימת זמן מספיק, והמודעה הציבורית ממשיכה להשתנות, דבר המונע את יצירתה של מערכת מנהגים שנקבעה על-פי חוק.

אבל בפועל בארץ מתפתח באופן אינטנסיבי.את המסקנה של חוזים אזרחיים על בסיס שמירה על נורמות מקובלות מתורגל גם היווצרות של קודים ארגוניים באופן דומה. מותאם אישית היא מקור החוק, החלים בעיקר בתחום המשפט הפרטי, שכן שם למשתתפים ביחסים משפטיים יש חופש בחירה מסוים.

מחזור עסקי מותאם אישית הוא

מה הם המנהגים של מחזור העסקים?

כאמור, מנהג משפטייש את ההזדמנות הנפוצה ביותר במשפט האזרחי. הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית קובע כי המנהג של מחזור העסקים הוא כלל הוקמה של התנהגות כי הוא ישים אוניברסלית בתחום מסוים של הפעילות העסקית, אשר אינו נקבע על פי חוק וללא קשר אם הוא קבוע בכל מסמך או לא.

לדוגמה, כל יום שני בשעה ארגונים במקובל על רוסיה לקיים פגישות תכנוניות, הנסיעה ברוב המוניות ברוב הערים של המדינה משולמת מיד בכניסה, ובאירקוטסק, להיפך, הנשים לא משלמות בעצמן כאשר הן עוזבות או במהלך המשא ומתן בבית קפה או במסעדה, אם זה לא נקבע בנוסף. ניתן לייחס מנהגים אלה ולחיצת יד, ולחזק את התוצאה של כל הסכם וכוח משפטי, שהוא קבלה, מאושרת רק בחתימה וכו '.

פיתוח היזמות היה הדחףאת הופעתם של כללים חדשים בניהול עסקים ועסקים פרקטיקות. הם משלימים את החקיקה הקיימת במקרים שבהם האחרון לא יכול לענות באופן מלא על הצרכים של כל תחומי היחסים העסקיים. אז, באמנות. 309 של הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית מוזכר, למשל, כי מילוי חובות חייב בדיוק לעמוד בדרישות החוק או מעשים משפטיים, ובהיעדר אלה, את המנהגים של מחזור העסקים. יש קישור דומה לאמנות. 82 הכלול בקוד המכס של הפדרציה הרוסית.

דוגמאות מותאמות אישית

איך המכס הרב-לאומי מתקיים ברוסיה?

העמים המאכלסים את רוסיה הםקבוצות אתניות רבות עם תרבויות, מסורות ומנהגים שונים. מצב זה לאורך ההיסטוריה של המדינה הכתיב את הצורך לקחת בחשבון את הגורם הלאומי הרגולציה המשפטית.

בזמנים שונים, היחס של המדינה להאפשרויות ליישם את הנורמות של המנהג היו שונות: מעקרון ההתפתחות החופשית של המיעוטים הלאומיים לקביעת האחריות הפלילית לקבלת החלטות על פי מנהגי האוכלוסייה המקומית.

אבל ברוסיה, ללא קשר לעמדה הרשמית,המערכות המשפטיות המסורתיות היו קיימות תמיד, ולעתים יוצרים מצב של רגולציה כפולה. אגב, הוא נשמר עד היום, אם כי על ידי מעבר לרמה חדשה של אינטראקציה בין חיובי (המדינה) לבין המסורת המסורתית.

מסקנה

כפי שניתן לראות מן האמור לעיל, הוא מותאם אישיתהסטריאוטיפ של התנהגות, אשר עשוי להיות מקור החוק. המכס משתנה: חלק מהם מוצגים על ידי פרקטיקה חברתית, חלקם מוטל על ידי מגזרים מסוימים של החברה, חלקם להיות מיושן ונעלם.

המכס פועל כנורמה, משלים את החוק,כמו גם מצבים של מה שנחוץ ואפשרי בחייו של כל חבר בחברה, הם נוצרים על ידי אנשים, והשימוש בהם תורם להעלאת רמת התרבות המשפטית, וכן לניסיון מצטבר ביחסים בין אזרחי מדינה המבקשת לכונן דמוקרטיה כוללת.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה