/ / אכיפת החוק

פעילות אכיפת החוק

אכיפת החוק היא סוג שלפעילות המדינה. בעזרתו, גופים מוסמכים במיוחד להגן על החוק על ידי יישום אמצעים משפטיים של השפעה על פי החוק ואת בהתמדה לפקח על הסדר שנקבע על ידי זה.

למרבה הצער, הרעיון של פעילות אכיפת חוק בחוקה שלנו, למרות שזה לא ברור, הוא מטושטש אפילו. זה מסבך את העבודה של גופים רגולטוריים.

פעילויות אכיפת החוק או אנשים המנהלים אותו לבצע את הפונקציות הבאות:

1. ביצוע שליטה חוקתית.

2. לספק סיוע משפטי.

3. לזהות, לדכא ולמנוע הפרות חוקיות.

4. שחזר זכויות מופרות.

5. להעניש את העבריין, במקרים בהם אי אפשר לשחזר עבירה על החוק וכו '.

למה זה נחוץ?

פעולות אכיפת החוק מתבצעות במטרה:

- הגנה על הפרט, חירויותיו וזכויותיו;

- הגנה על החברה, ערכיה הרוחניים והחומריים;

- הגנה על המדינה, ריבונותה, סדר חוקתי, שלמות המדינה.

יסודותיה:

פעילות אכיפת החוק מתבססת תמיד על חוקים - העקרונות שנקבעו בחוקת המדינה, ובהם:

1) חוקיות;

2) עדיפות של חירויות וזכויות אדם ואזרחות;

3) שוויון בפני החוק של אזרחי המדינה וגופים משפטיים.

איך היא?

אכיפת החוק יש את התכונות הבאות:

- זה יכול להיות מוקצה רק לגופים המדינה, מורשה במיוחד למטרה זו. לגבי החקיקה שלהם, נקבע סדר נוקשה של ארגון, הרכב ותפקוד.

- השלם את הגופים האלהמומחים, בדרך כלל עורכי דין. ייחוסן של זכויות אחרות לאכיפת החוק אינו מותר, ובתנאים מסוימים ניתן לראותן כפשע.

- הוא משמש כדי להגן על זכויות הפרט והחברה, כמו גם את המדינה מפני קדושה, פלילית וכל הסגת גבול אחרים.

- זה יכול להיות רק חוקישיטות השפעה. בהתאם לאופי של סוגיות, רשויות אכיפת החוק יש את הזכות ליישם אמצעים מתאימים של הציבור והשפעה המדינה נגד מפרי. זה נעשה כדי לשחזר ולחזק את שלטון החוק ושלטון החוק. אלה כוללים אכיפה ממשלתית, כפייה והתאוששות. צעדים ניתן לנקוט עד עונש פלילי, אשר חל אך ורק על בית המשפט.

- יש להחיל עונשים בהתאםדרישות החקיקה, הקובעות את ענייניהן ואת סגוליותן. הפרות של דרישות החוק במהלך אכיפת החוק עלולות להוכיח כשלעצמן עבירות הכרוכות באחריות משמעת ופלילית.

- בכל מקרה, תחילת הפעילותרשויות אכיפת החוק צריכה להיות סיבה טובה - הודעה על נוכחות של פשע או עבירה אחרת או הצורך למנוע זאת. בכל שאר המצבים, אין בידי רשויות אכיפת החוק הזכות להתערב בחיי האזרחים, בפעילות של ארגונים פרטיים וציבוריים או של גופים ממשלתיים.

- היא מתבצעת על פי צו קפדני שהוקם על פי חוק. כל חריגה מסדר זה כשלעצמה יכולה להיות עבירה בעלת דרגות שונות של רצינות.

- סביר, החלטות משפטיות כי הם נלקחו על ידי רשויות אכיפת החוק כפופים לביצוע חובה על ידי אזרחים ופקידים. אי-ביצוע זה כרוך בסנקציות כלפי עבריינים הם הוקמו על ידי החוק המקומי ואת המדינה.

</ p>

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה