/ / תוכן כלכלי של רכוש

תוכן כלכלי של רכוש

הרכוש הוא נושא-אובייקט, נושא-נושא. היא מתעוררת בקשר עם תהליך של ניכוס או ניכור של משאבים, דברים, כל היתרונות.

בדרך כלל מבחינים בין כלכלי למשפטיתוכן הבעלות. מושג זה משתקף בתחום המשפטי. לראשונה התגבש המשפט המשפטי ברומא. מאז תחילת המאה העשירית, כלל זה הפך את הבסיס של הצופן האזרחי הצרפתי (קוד נפוליאון). זה נחשב בסיס מתודולוגי לכל החקיקה האזרחית של זמננו.

עם הזמן, הנורמות המשפטיות השולטותיחסי אזרחים, עברו שינויים שונים. בפרט, הם היו בטון, מפורט. כתוצאה מכך, ישנם מספר מאפיינים המאפיינים את התוכן המשפטי של תופעה כזו כמו רכוש. תכונות אלה כוללות את הזכויות הבאות:

 1. החזקה.
 2. השתמש.
 3. ניהול.
 4. ייצור הכנסות.
 5. שווי ההון של הטוב (דברים).
 6. אבטחה.
 7. ללא הגבלת זמן.
 8. איסור שימוש מזיק.
 9. אחריות בצורה של התאוששות.
 10. אופי שיורי, כלומר חובת החזרת הזכאות לאחר פקיעת תוקפו של המונח.
 11. רצון וירושה.

יש לציין כי המהות המשפטית אינה באה לידי ביטויכלכלי של רכוש. זה האחרון מבטא את התהליכים הכלכליים בפועל ואת היחסים, מתפתח וקיים בו זמנית על פי החוקים שלהם.

התוכן המשפטי של הנכס מספקהגבלה במעגל נושאי המשפט. לכן, הבעלים יכולים להיות רק אנשים משפטיים או אזרחים. במילים אחרות, אנשים בעלי הסמכות לקבל זכויות ולהיות מחויבויות משפטיות יכולים לפעול כנושאים.

התוכן הכלכלי מספק יותרמגוון רחב של בעלי. אז, כמו נושאים (יחד עם נושאים של החוק), המשתתפים של יחסים אחרים בעלי אופי ציבורי (פוליטי, חברתי) יכול לפעול.

התוכן הכלכלי של הנכס הוא הביןעל ידי התחשבות ביחסי נושא. יחסים אלה נוצרים בקשר עם תהליך הייצור, במהלך חלוקה מחדש (הפצה), הצריכה, חילופי המשאבים הכלכליים בחברה. התוכן הכלכלי של רכוש במקרה זה כרוך ניכוס או ניכור. אולם, להבדיל מהמהות המשפטית של היחסים הנדונים, במקרה זה, כל המשתתפים נוטלים חלק, ללא יוצא מן הכלל.

יצוין כי משפטי וכלכליאת התוכן של הנכס הוא לא רק את המרכיבים היחידים של זה. היא כוללת מרכיבים פוליטיים, אקולוגיים, היסטוריים, פסיכולוגיים, חברתיים, רוחניים ואחרים.

לדוגמה, אגם באיקל, כמו גם המשאבים שלה עםאת נקודות המבט של החוק הם רכוש של הפדרציה הרוסית כולה, כמו גם את הנושאים של המדינה הסמוכים לה בפרט. כל הנושאים הללו יכולים להשתמש במשאבי המים של האגם בתוך גבולות סבירים לארגון פעילויות כלכליות שונות. עם זאת, אם ניקח בחשבון את ייחודו של Baikal כמו אגן מים מתוקים גדול של העולם, הפעילות הכלכלית של הנושאים יש מגבלות מסוימות. במובן האקולוגי, האגם הוא נכס פלנטרי. יחד עם זאת, זכויותיה של רוסיה בה אינן מוטלות בספק (כאשר המשאבים של באיקל נכללים בפעילות כלכלית סבירה).

כמו ישויות סביבתיותתושבי כדור הארץ כמכלול, יבשות, מדינות, טריטוריות מסוימות. המהות ההיסטורית של הרכוש היא היווצרות היחסים בין דורות שונים, מופרדים על ידי הזמן. במקביל, יחסים אלה פועלים באותו מרחב בתוך קהילה כלכלית מסוימת.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה