/ תהליך חקיקה

תהליך חקיקה

תהליך החקיקה הוא יצירה ואימוץ חוק או מעשה נורמטיבי אחר, בכפוף לעקביות מסוימת. כאשר בוחנים את הפעילויות הנ"ל, יש לציין מה עושים הגופים המוסמכים שלה: ראש המדינה או הפרלמנט. מקרים בודדים כרוכים ביישום הליך חקיקה בהשתתפות הממשלה. במקרים נדירים מתקיים משאל עם.

תהליך החקיקה דורשמימוש ידע מסוים. בפרקטיקה המשפטית העולמית יש להם שם של מכונות חקיקה. היא מייצגת (את הטכנולוגיה) מבנה מסוים, כולל הדרישות שצריכות להתרחש בהרכב של חוקים, תקנות וחוקי עזר, כמו גם את שיטתיות שלהם.

תהליך החקיקה מתחיל עם אימוץהחלטה על עריכת החוק. יחד עם זה, הוא נקבע לא רק את הנושא, אלא גם את הכיוון של המעשה העתידי. בשלב זה, יש חשיבות רבה לרעיון ולשיטת הצגתו, ההתאמה של הצעת החוק כולה לצורכי הציבור כיום.

ככלל, יחד עם האקט המוצע לפיתוח, מושג גם הוא ניסח, תוכן אשר כולל השכל הישר ותוכנית, כיוונים אופייניים וברעיונות הבסיסיים.

השלבים הבאים של תהליך החקיקה כוללים פעולות כגון:

- הכנסת הצעת החוק לרשות המוסמכת (ביטוי ליוזמה המחוקקת);

- שיקול דעת;

- קבלה;

- אישור, פרסום ופרסום.

המבוא של הפעולה המוצעת אפשרי על ידי הסובייקט,ניחן יוזמה חקיקתית. הרשות המוסמכת מחויבת להסכים להצעה לאמץ חוק מסוים. עם זאת, אין זה אומר חובה לחוקק חוק. בנוסף, הגוף המארח המוסמך עשוי לאמץ את הטיוטה בצורה שונה לחלוטין מזו שהוצעה.

יש לציין הבדל מסויםבין הצעת החוק לבין הצעת החוק. לכן, המושג השני מתאר רק את הרעיון, את הרעיון של הצעת החוק הרגולטורית. בעוד הצעת החוק היא כל הטקסט של החוק, עם כל התכונות המצורפות (פסקאות, מבוא, מאמרים ואלמנטים אחרים).

התחשבות בתקנה מרמזת על כךדיון, עבודה עליו ועמלות (ועדות) ובישיבות מליאה. מומחים להגדיר את השלב הזה כמו הנפוץ ביותר של כל המעורבים בתהליך החקיקה.

דיונים בישיבות המליאה נקראים לעתים קרובות קריאה. בדרך כלל החוק עובר בשלוש קריאות.

שלב אימוץ החוק בפרלמנטים חד-צדדייםמשלים את הקריאה היחידה או האחרונה והיא הצבעה, המחולקת לשיחה או להצבעה רגילה. ההצבעה הסודית משמשת לעתים נדירות.

שלב העונש על החוק מתבצע על ידי הראשארצות הברית, חתימה על הטקסט הרשמי שלה. כיום, מושג זה משמש לעתים נדירות. לרוב, חוקות מכילות הגדרות כגון "פרסום" או "חתימה".

ההכרזה היא ההכרזה הרשמית.שאומצה על ידי חוק הפרלמנט. הגדרה זו פירושה גם כי החוק אושר על ידי ראש המדינה במועד שנקבע על ידי החוקה ופורסם ברשומות הרשמי.

ההוצאה נקראת הקלדת טקסטהמהדורה הרשמית המקביל (רשמי). היא משחזרת את הטקסט המלא המלא של המעשה הנורמטיבי המאומץ. במקביל, נקבעו תנאי הכניסה לתוקף של החוק. שלב זה משלים את תהליך החקיקה.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה