/ / מהות התוכן של הניהול

מהות התוכן וניהולו

הופיע ב -30 השנים של המאה הקודמתהרעיון של ניהול באנגלית פירושו מנהיגות או ניהול. ההנהלה מניחה את הפיתוח של מערכת ניהול הארגון היעילה ביותר (לפי GOST R ISO 9000 מונח זה כולל חברות, חברות, תאגידים, מפעלים, עמותות, מוסדות, ארגוני צדקה ומבנים אחרים, בנוסף, ניתן לקבץ אותם, וכן הוא חל על יחידות מבניות ) ומעקב אחר תוצאות פעילותה. את מהות התוכן ואת תוכנו יש לייחס לשלושה תחומים עיקריים: מבני מדינה, עסקים ועמותות.

ניהול עסקי מודרני יעילבהתבסס על השימוש בכלים ספציפיים המשמשים להשגת תוצאות. המושג ומהות הניהול כוללים קטגוריה כזו כגישה מערכתית תלת-דרגית לניהול, שמטרתה ליישם את התפקידים הבסיסיים של הניהול: ניהול עסקים, מנהלים, תהליכים ועובדים. פונקציות אלו צריכות להתבצע בו זמנית, לא רק יעילות, אלא בעיקר יעילות ונותנות איזון אופטימלי של צרכים שונים ויעדים עסקיים. המונחים "יעילות" ו "יעילות" יש לפרש בהתאם GOST R ISO 9000. הפונקציה הארגונית של ניהול היא לתכנן. בסיועו, מתבצע סינכרון ושילוב של משאבים אנושיים, חומריים ופיננסיים. כל שלושת הגורמים חייבים להיות מעורבים על מנת להשיג תוצאות, אשר נקבעים על ידי מטרות הארגון.

התכנון מבוסס על שלוש רמותנקודות מבט: משימות, מטרות ומשימה. קשה למתוח קו ברור ביניהם. כאשר מתכננים משימות, הארגון מצפה לקבל תוצאה בתקופת התכנון. השגת המטרות מאפשרת להשיג שיפורים מסוימים מעבר לתקופת התכנון, אך לא רחוק מהזמן. המשלחת מכסה את האידיאלים הבלתי ניתנים להשגה, המתקרבים לתוכנית של הנהגת הארגון. מהות התוכן ותוכנו כרוכים ביישום תוכניות בכל הרמות (באמצעות הגדרת פעילויות, קשרי גומלין בין מחלקות, חלוקת סמכויות ואחריות) וכן תיאום ומעקב אחר ביצוע.

היכולת להגיע ליעד עם עלויות מינימליותקובעת את היעילות ("היעילות") של הנהלת הארגון בכללותו, וכן את כלי הניהול הבסיסיים וכל מנהל בכל דרגי הנהלת הארגון. המהות והתוכן של ההנהלה בתנאי שוק מכוונים לפתרון בעיות מעשיות הנמדדות בשלבי תכנון והערכה של התוצאות המבטיחות את היעילות הכלכלית של העסק, וכן מסייעות לחיזוק מעמד הארגון, מוצריה או שירותיו בפלח השוק הרלוונטי. כדי לעשות זאת, יש צורך לארגן תהליך של שליטה וניהול, להבטיח כי התוצאות בפועל עולים בקנה אחד עם המתוכנן.

השיטות הארגוניות העיקריות אוכלי הניהול הינם בקרה פיננסית ותקציבית וכן מנגנוני בקרת שוק. כלומר, כספים, תקציב ושיווק הם כלים המסייעים להשפיע על התהליכים העסקיים של הארגון. מהות הניהול הפיננסי היא לשלוט בהוצאות התואמות את הפעילות היצרנית והמסחרית שמטרתה מימוש מטרה מסוימת ותוצאותיה הכספיות. במקביל, מחושבות ומשתנות גרסאות שונות של השקעות פיננסיות, מה שמאפשר להשיג רווח מקסימלי עם עלויות פיננסיות מינימאליות והפסדים כספיים. מינוף פיננסי הוא רווח, פחת, דמי שכירות, תרומות הון שכר, הנחה, דיבידנדים, וכן הלאה. לפיכך, ניתן לומר כי המהות והתוכן של הניהול טמון בניהול כלכלי יעיל של ארגון המאפשר לך להשיג את המטרות שלך בכל דרך שהיא, אך עם מינימום של עלויות, ונטוש מטרות שאינן מוצדקות מבחינה כלכלית.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה