/ / מסגרת מדיניות

מבנה מדיניות

הפוליטיקה היא תופעה חברתית מורכבתיצא לפני 25,000 שנה. מטרתו הייתה תמיד לכוון את החברה בדרך ההתפתחות על ידי זיהוי כיוון משותף שיהיה בעל בסיס קונסטרוקטיבי. מבנה הפוליטיקה הוא תופעה מורכבת, הכוללת את מרכיביו העיקריים ותלויה במורכבות מבנה החברה בה היא מיושמת.

בפעם הראשונה התעורר הרעיון הזה ביוון העתיקה, והוא התכוון לאומנות השלטון.

ההבנה המודרנית של הפוליטיקה מחולקת לשתי קטגוריות:

  1. כאן, הפוליטיקה מיוצגת כשיטהניהול החברה. זוהי הבנה מדעית קלאסית של הפוליטיקה. זה כולל את הרעיון של הפוליטיקה כדרך של יחסי גומלין בין קבוצות חברתיות שונות ומגזרים של האוכלוסייה.
  2. לתפיסה אחרת יש צבע רדיקלי יותר: כאן, בפוליטיקה, מבינים את המאבק בין יחידים וקבוצות לשלטון.

התפיסה המופשטת של המושג טמונה בהאבל הוא קבוע כמוסד חברתי בעזרת כוח המדינה וזה מאפשר לתפוס אותו כתופעה חברתית המתבטאת.

המבנה החברתי המורכב של החברה משמעו מבנה פוליטי מורכב השולט בו.

מסגרת המדיניות: רכיבי מפתח

היסודות הבסיסיים של הפוליטיקה הם, ראשית,סיבוב, יחסים פוליטיים, שבאמצעותם מבינים את צורות האינטראקציה וקשרי הגומלין של נושאי הפוליטיקה. לדוגמה, שליטה וכפיפות: חלק מקטעי האוכלוסייה כפופים לקבוצת אנשים שמקבלים כוח פוליטי. במדינות מודרניות היחסים הפוליטיים מוסדרים בחוק. בין שאר הקשרים הפוליטיים העיקריים הם:

  • הסכמה.
  • קונפליקטים.
  • שותפות.

גורמים אחרים בפוליטיקה הם כוח,ארגון, תרבות, תודעה. יסודות אלה הם חלק בלתי נפרד מהפוליטיקה, ואיכותם מגדירה מושגים רחבים כגון מערכת פוליטית, כלכלית ופוליטית.

המהות והמבנה של הפוליטיקה

מאז הוא מכוון על הרגולציההציבור והיחסים האישיים בין בני אדם, יש לו מבנה כפול הקובע את משתתפיו: הנפשת נושאים ודוממים. זה האחרון לחשוף את הפעולה של לשעבר.

מבנה מדיניות: הנפשת נושאים

נושאים אלה הם יחידים, חברתייםקבוצות או שכבות, וכן ארגונים המשתתפים בתהליכים פוליטיים (הם מפעילים כוח ממלכתי או מנסים להשפיע עליו בעצמם).

כמו כן נקרא נושאים אנימציה הם שוניםהמוסדות החברתיים המיוצגים על ידי מפלגות פוליטיות, התקשורת, האיגודים המקצועיים והארגונים הבינלאומיים. ואכן, אלמנטים חברתיים אלה נוטלים חלק בחיים הפוליטיים של המדינה, ומשפיעים איכשהו על כך.

מבנה מדיניות: נושאים דוממים

הם מייצגים את סוגי היחסים ביןאנשים, קבוצות וארגונים. לכן, ישנם מוסדות המייצגים את האינטרסים של קבוצות מסוימות של האוכלוסייה. הם יכולים להיות בבעלות המדינה או יש מייסד פרטי, אבל ההשפעה על החיים הפוליטיים יינתן ולכן הקשר של הארגון עם החברה מתאים להגדרה.

הוא מתייחס גם לביטוי עמדות כלפי תופעות פוליטיות וניתוחן. זה מתבצע יותר על ידי התקשורת.

זה כולל גם דבר כמו תודעה פוליטית, אשר בדרך כלל מכסה את נוכחותם של אידיאולוגיות, מניעים פוליטיים ופסיכולוגיה של כוח.

מבנה ותפקידים של הפוליטיקה כמוסד חברתי:

  1. הבטחת יציבותה של החברה.
  2. גיבוש פעילויות משותפות.
  3. תקנה של תהליכים חברתיים.
  4. חיברות פוליטית.
  5. יצירת ערבויות לזכויות ולחופש.

הפונקציות האלה לא תמיד מוצאות מימוש, אבל הן האידיאל המושג במדינות המפותחות, ועדיין חלוף במצבים איטיים.

</ p>

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה