/ / מין - האם זה רק מין או מושג רחב יותר?

מין הוא רק מין או מושג רחב יותר?

מושגים כגון מין, מגדרהשייכות והפסיכולוגיה המגדרית נמצאים עכשיו באוזני כולם. אז מה זה מין? תפיסה זו רחבה הרבה יותר מהזהות הפשוטה של ​​הפרט למין מסוים. המין הביולוגי של הנושא אינו נתון לשינוי בחייו (למעט במקרים של התערבות כירורגית). המיגדר הוא מאפיין פסיכולוגי שיש לו תכונות לשינוי במהלך התפתחותה של החברה, וגם הוא משתנה בתרבויות שונות ובקהילות שונות.

מין הוא

הגדרה

אז מה זה מין? ההגדרה של המושג הזה היא לתאר את מכלול ההתנהגותי, המאפיין את הנושא כגבר או כאישה. יש לציין כי ההיבטים הפיזיולוגיים כאן ממלאים תפקיד משני. ראשית, המגדר הוא מודל מותנה חברתית של אדם הקובע את מעמדו בחברה. המושג מגדר כולל מערכת של נורמות תרבותיות וחברתיות שנקבעו לאדם על ידי החברה, בהתאם למין הפיזיולוגי. במילים אחרות, מין הוא מה תכונות אדם צריך להיות כגבר או כאישה.

בעיה מגדרית
לפיכך, מוגדרים תפקידים מגדרייםמאפייני החברה בה חי האדם. ראוי גם לציין כי לאדם ביולוגי אין בכלל זהות מינית עם גברים, כמו גם עם אישה.

בעיית הזהות המגדרית

כיצד מתרחשת התפתחות מגדרית?אדם בחברה, איך הוא מטמיע תכונות תפקיד של מין, אילו בעיות מתעוררות אם זה לא קורה? גיבוש או הזיהוי המיני של הנושא לאורך חייו - זוהי בעיית המגדר כמושג חברתי. בתהליך של הפיכת האדם עובר מספר שלבים של עיצוב זהות מגדרית. הראשון הוא הזהות המגדרית בפועל. הנושא מודע לשתייכותו הביולוגית למין מסוים, מודע לגופו. בשלב השני נלמדים ומקובלים התפקידים החברתיים המאפיינים את המין בחברה מסוימת. ולבסוף, בשלב השלישי, המבנה של המין של האישיות הושלמה; אדם רואה את עצמו כחלק ממבנה חברתי, בונה יחסים הולמים בין המינים. כך, המגדר הוא חלק בלתי נפרד מתפקוד החברה, הוא בונה יחסים מסוימים, יוצר מערכת של סטריאוטיפים חברתיים, וכן הלאה.

מושג המגדר בתפיסה הציבורית

הגדרת מגדר

אין ספק שהרבה אנשים שמעו אמירות כאלה"אדם אמיתי צריך ...", "אישה קשורה ...", וכו ' זוהי מערכת של סטריאוטיפים חברתיים לגבי זהות מגדרית. בעולם המודרני של שחרור נשים, הקמת שוויון בין המינים, הרס מוסד הנישואין והמשפחה, אנשים מבולבלים, ואינם יודעים אילו תפקידים טבועים במין מסוים. יש בלבול, דחייה של אנשים רבים של תפקידים שנקבעו על ידי החברה הארכאית. כך, בעולם המודרני, המגדר הוא מושג מעורפל למדי, שבמשך הזמן חייב להשתנות ללא ספק לדרישות החברה.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה