/ / מדיניות פיסקלית

המדיניות הפיסקלית

אם אנחנו שמים לב החוקה של הפדרציה הרוסית, אזאנו יכולים לומר כי מדיניות התקציב והאשראי במדינה שלנו, ככלל, מתבצעת על ידי הממשלה, שכן זה חלק מתפקידיה. יישומה מתבצע ברמות שונות.

המדיניות הפיסקלית

תקציב המדינה הוא צורה שלשל האוכלוסייה ואת הכספים בילה עבור המדינה הצרכים, קבלת אשר בעיקר בשל מסים היטלים על רכושם של האזרחים ואת הרווחים של ארגונים. בעזרת הקרנות הללו, יש מימון לבתי המשפט, הצבא, השלטון המקומי וכן הלאה. זוהי תוכנית כביכול של המדינה, אשר נערך במשך שנה שלמה ויש לו את אותו כוח כמו החוק. זה כולל שלוש פונקציות:

1) ייצוב. מטרתו היא להמשיך במדיניות המקרו-כלכלית.

2) חלוקה מחדש. כלומר, ההכנסה המתקבלת על ידי המדינה מופצת לטובת האינטרסים של החברה כולה.

3) הקצאה. המשימה של פונקציה זו היא ליצור בסיס כספי למדינה בייצור של מוצרים ציבוריים.

המדיניות הפיסקלית של המדינה

המדיניות הפיסקלית של המדינה מיישמתפונקציות כגון יצירת הטבות שונות לחברה, שליטה במבנה ההכנסות הלאומיות וחלוקתן מחדש. היישום שלה, קרוב לוודאי, מבוסס על אחד המושגים הנקראים "ניטרלי" ו "פונקציונלי".

המשימה הראשונה היאהמדיניות הפיסקלית של רוסיה נקשרה לאיזון התקציב היעיל ביותר, תוך מתן יחס נייטרלי לתהליכים המשפיעים על התחומים החברתיים והכלכליים. במילים אחרות, מושג זה מבוסס על משימות פיננסיות גרידא הקשורות לחלוקה היעילה ביותר של כספים שנסוגו. המדיניות הפיסקלית הנובעת מהמושג השני כוללת ביצוע, בנוסף לפונקציות כלכליות, כלכליות. היא מבוססת על העיקרון הקובע: מאזן תקציב המדינה אינו חשוב כמו מול מאזן הכלכלה הלאומית. על בסיס זה, ייצוב מקרו - כלכלי מלווה בגידול עודף או בגירעון תקציבי.

מדיניות מס התקציב של רוסיה

רוב התקציב של כל מדינהמהווים חיובי מס מהאוכלוסייה. לכן, המדיניות הפיסקלית היא מרכיב חשוב ביישום התפקוד התקין של גופים ממלכתיים. הוא כולל מערכת שלמה של שיטות נורמות משפטיות הקשורות לניהול מס. המרכיבים העיקריים של כל מערכות המס הם סוגי המסים, וכמובן עקרונות צבירתם. בעזרתם, כל המדינה ממומנת.

הקלה במס היא הכלי החשוב ביותרהמכיל מדיניות פיסקלית. מאז זה עם העזרה שלהם, את ההשפעה על הכלכלה. זה ממלא תפקיד חשוב, כמו המדינה, ובכך, יכול לבצע, למשל, גירוי של פעילות של ארגונים המסוגלת צמיחה כלכלית. וזו המשימה של כל מדינה.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה