/ / חוזה של סוכנות

חוזה עמלה

לעתים קרובות יש מצבים כאשר אזרחיש צורך לסיים את כל העסקאות, אך בשל הנסיבות, זה לא יכול ליישם אותם באופן עצמאי. כך, למשל, אם אתה צריך למכור נדל"ן, אזרח יכול לבצע באופן אישי עסקה, או לאשר אדם אחר לעשות זאת בגלל היעדרותו במיקום של נכס זה או פשוט כי הוא לא רוצה להתמודד עם ההרשמה. במקרה זה, חוזה עמלה למכירת נדל"ן נערכת. ניתן גם לבצע פעולות משפטיות אחרות באותו אופן.

מהו חוזה של עמלה?

לדבריו, עורך דין מימייצג את האינטרסים של המנהל, מבצע פעולות משמעותיות מבחינה משפטית בשמו, וכתוצאה מכך נוצרות זכויות וחובות מסוימות. החוזה מגדיר רק את היחסים הפנימיים של הצדדים, ולכן, ככלל, ניתנת לעורך הדין ייפוי כוח המאשר את סמכותו. תקופת היפוי לא תעלה על שלוש שנים, אם לא צוין, תקפה לשנה. הצדדים לחוזה עשויים להיות לא רק פיזית, אלא גם ישויות משפטיות.

קישוט

החוזה של העמלה ניתן להסיק או בעל פה או בכתב חייב לציית לחוק, תוך לקיחה בחשבון את הדרישות הכלליות על צורה של עסקאות הכלול בקוד האזרחי.

אם הוא כתוב, בפירוטאת הזכויות והחובות של הצדדים לחוזה, המונח שעבורו הוא הסתיים, את עלות השירותים (אם הם לא מיותרים) נקבעו. בשל העובדה כי פעולותיו של עורך הדין יהיו כרוכות בהשלכות משפטיות מסוימות, רצוי להגיש בקשה לסיוע משפטי למומחה מנוסה בעת ניסוח החוזה.

מטרה ונוהל של יישום

חוזה העמלה נעשה רק עבורביצוע פעולות משפטיות, למשל, כדי לסיים עסקה או להחזיק עורך דין במשפט. זה לא ניתן להסיק עבור פעולות בפועל, למשל, תיקון, אריזה, וכו '

עם זאת, ייתכן שיהיה צורך בפעולות בפועל, למשל, נסיעה, בירורים, בדיקה וכו '. הם גם נושא החוזה, שכן הם עזר.

לעורך הדין אין סמכות לעשות דברפעולות משפטיות. לדוגמה, הוא לא יכול להתחתן עם הלקוח, לעשות צוואה, להיכנס חוזה עבודה, לממש זכויות הוריות. בנוסף, אין הוא רשאי לבצע עסקה בלתי חוקית.

לעורך הדין אין זכות לבצע עסקאותכבוד לעצמו, וכן לאדם אחר, שגם הוא נציג שלו. כאשר העסקה מבוצעת על מנת לפגוע בכוונה ובכוונה הזדונית, ניתן להכיר בה כבלתי חוקית.

החוזה של הוועדה חייב להכיל חוקי,הוראות אפשריות וספציפיות. עורך הדין רשאי לסגת מהם לטובת המנהל אם לא יוכל לבקש תשובה מראש או לא קיבל אותה בזמן סביר. במצב זה עליו להודיע ​​לו בהקדם האפשרי.

כל עורך הדין המתקבל מצדדים שלישיים חייבלהעביר לנאמן, וזאת - לקבל הוצאות להורג ולפצות את העלויות שהתעוררו בקשר לביצוע. זה יכול להיות תשלום של מלון, הוצאות נסיעה, וכו '

סוגי חוזים

בהתאם לעסקה הנדרשתלסיכום, ניתן לבודד את: חוזה עמלה למתן שירותים, מכירה ורכישה של מטלטלין ומקרקעין, רישום של עסקאות ייבוא ​​וייצוא, קבלת עבודות וסחורות וכו 'פעולות משפטיות הקשורות בעסקאות כאלה לעיתים קרובות דורשים ידע מקצועי מסוים כי הלקוח עצמו תמיד. מסיבה זו, נוסף על כך שעורך הדין מייצג את ענייניו, הוא עדיין יכול לקבל את הידע הזה ולהשליך נכון את הזכויות והרכוש שהוענקו לו.

סיום

חוזה ההקצאה ניתן להסתיים בקשר עם סירובו של עורך הדין, הביטול על ידי מנהל ההוראה, מותו של אחד הצדדים, ההכרה כחסרת או חסרה.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה