/ / קונספט ותכלית של הליכים פליליים

תפיסה ותכלית של הליכים פליליים

יש להבין את התהליך הפליליפעילות של גורמים מוסמכים, מוסדר על ידי המק"ס. היא נועדה לקבוע את האירוע של פשע, לזהות את הפושעים. זוהי המטרה העיקרית שלה. המשימות של הליכים פליליים כוללים גם אימוץ של הצעדים שנקבעו בחקיקה להעניש את המבצעים.

הליך פלילי

מבנה הליכים משפטיים

פעילות חקיקתיתמשקף את הקונספט, הטבע והמטרה של ההליכים הפליליים. ההוראות להסדיר אותו כלולים בחוק סדר הדין הפלילי. מינוי ההליך הפלילי של הפדרציה הרוסית משתקף באמנות. 6 של החוק הפלילי. על פי הנורמות, פעילות זו מספקת הגנה על הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של ארגונים ואזרחים שסבלו מפעולות בלתי חוקיות. משמעות הדבר היא כי על ידי ביצוע פעולות מסוימות שנקבעו בחוק, התובע, החוקר, החוקר נוקטים צעדים כדי לחשוף את הפשע, לזהות את מי אשם בהם, ולהוכיח את מעורבותם במעשה. לאחר מכן, התיק עם כתב האישום או הפעולה נשלח לבית המשפט. גוף זה, בתורו, גם מבטיח את ההגנה על הזכויות והאינטרסים הלגיטימיים של ארגונים וזכויות, בוחן את החומרים לגופו ומקבל החלטה בצורה של צו, הכרעה או גזר דין. רשימת הפעולות הפרוצדורליות ניתנת בסעיף 8 לחוק העונשין.

המהות והמטרה של ההליכים הפליליים

נקודה חשובה

תפיסה ותכלית של הליכים פלילייםלא לכלול את התביעה של חפים מפשע. לעניין זה, על כל הגורמים המוסמכים לנקוט באמצעים מתאימים במהלך תפקידיהם. אם לא הוכחה אשמתו של אדם מסוים בביצוע מעשה בלתי חוקי, יחליטו העובדים המבצעים חקירה מקדמית, יסקרו את החומר לגופו או פיקוח של התובעים על סיום ההליכים נגדו או על זיכוי.

מושג המהות והמטרה של ההליכים הפליליים

מהות ותכלית ההליכים הפליליים

אם ניקח בחשבון את האמור לעיל, זה נובע מכךיש לציין כי הפעילות הדיונית אינה מכוונת רק לחשוף את האחראים לפשע ולהענישם. זוהי מטרה אחת של הליכים פליליים. עם זאת, יחד עם זאת, יש לנקוט צעדים כדי למנוע ענישה של אדם חף מפשע. לפיכך, צדק פלילי יש את הפונקציה של הקמת צדק וסדר בחברה.

פונקציות ספציפיות

הגדרה זו מרמזת על חברותבלעדית לסניף מסוים של משפט. המושג והמטרה של ההליכים הפליליים מתבטאים בתפקידים הספציפיים שלו. בפרט, הם כוללים:

  • חקירה ראשונית.
  • ייזום המקרה.
  • עיון בחומרים במוסד המוסמך והענשתם של מבצעיו.
  • חיסול אחריות ואכיפה של אמצעי כפייה נגד נושאים חפים מפשע.

עונשם של אנשים שביצעו פשע,צריכה להיות תואמת את חומרת המעשה ותנאים אחרים הקבועים בחוק. הרשימה לעיל אינה נחשבת ממצה. חלק מהמחברים גם לכלול בו בדיקה ראשונית של הודעות והצהרות על פשעים כי הם מוכנים או כבר בוצעו.

1 מטרת הליכים פליליים

ההיבט המשפטי

כאמור, מטרת הפושעהליכים משפטיים שנקבעו באמנות. סעיף 6 לחוק סדר הדין הפלילי. הקוד אינו כולל את הפונקציות של פעילות זו. כאן ראוי לציין שרק המק"ס אינה מפרטת את משימות ההליכים המשפטיים. בינתיים, בבוררות, בקודים אזרחיים, וכן בקוד עבירות מנהליות, הן נקבעו בהתאם לסניף החוק.

מטרת ההליך הפלילי היאהמטרה שיש להשיג באמצעות ביצוע של פעולות מסוימות. על פי אמנות. 6 עמ '1 של קוד סדר הדין הפלילי, הכיוונים העיקריים של מוסד זה הם מתן הגנה על זכויותיהם של האינטרסים של ארגונים ואזרחים שנפגעו בפעולות בלתי חוקיות ומניעת הבאת בלתי סביר של חפים מפשע לדין. במובן זה מתבטאת התכלית החברתית של ההליכים הפליליים. הגנה על האדם מפני תשלום בלתי מוצדק ובלתי חוקי חלה גם על הקורבנות וגם על החשודים.

הבטחת בטיחות האינטרסים של הקורבנותכולל החזרת הזכות הפגועה, פיצוי בגין פגיעה מהותית, מוסרית או פיזית, החלת עונש על האשמים. הגנה על האדם מפני תביעה בלתי סבירה ובלתי חוקית, הגבלת חופש, הרשעה פירושה שרק מי שביצע מעשים בלתי חוקיים חייב לסבול את הקיפוח שנקבע בחוק. לשם כך, יש צורך להוכיח את אשמתו של החשוד.

הצדק הפלילי יש את מטרתו

עובדה של פשע

על פי אמנות. 6 שעות סעיף 2 לחוק סדר הדין הפלילי כמטרה של הליכים משפטיים הוא העמדה לדין ועונש הוגן לאחר מכן של האחראים על עבירות של נושאים, כמו גם פטור מהתביעה, שיקום זכויות ושיקום של מי היה נתון האשמה מופרכת והעמדה לדין. כדי להשיג זאת, יש צורך לזהות את אלה שהם באמת אשמים של מעשים פסולים של אנשים. מטרת ההליכים הפליליים, אם כן, היא לקבוע באופן ישיר את עצם הפשע, את מעורבותו של האדם בו. במילים אחרות, ישויות מוסמכות מחויבות לגלות את האמת על ידי מה שקרה. רק במקרה זה ניתן להבטיח את הגנת הקורבנות ואת האפשרות להביא את החפים מפשע לדין.

תכלית חברתית של הליכים פליליים

פעילות הגופים המוסמכים

הליכים משפטיים כוללים מספר שלבים. התחשבות בחומרים במקרה הראשון מטופלת על ידי פקיד אחד או פאנל או חבר מושבעים. בשלב זה, למעשה, נפתרות אותן בעיות שעסקו בתהליך החקירה המקדים.

המשפט במקרה הראשון מסתייםעל ידי מתן פסק דין (צו) על סיום הליכים נוספים או העמדה לדין, או על ידי הנפקת זיכוי או הרשעה. מעשים אלה עשויים לערער. החלטות מאתגרות מתקיימות בבית המשפט של הערכאה השנייה - בית המשפט לערעורים או הקואליציה. בשלב זה נבדקות חוקיותן, חוקיותן והוגנותן של המעשים המאומצים. ביצוע העונש נחשב לשלב הסופי של ההליכים. בהתאם לפעולה המאומצת, כאשר מודה באשמה, ממלא האדם את החובות שנקבעו לו על ידי הגוף המוסמך. במקרה של הצדקה, הנושא מקבל חופש.

הקצאת משימת ההליכים הפליליים

חידוש התמורה

המקרה ניתן לשלוח בחזרה הייצור. החוק מאפשר בשלב זה במקרים מסוימים. בפרט, נסיבות חדשות עשויות להופיע על החומרים. בשלב זה יש מוזרויות משלו. זה שונה מפיקוח הייצור לא רק בטענה. במקרה של סקירת המעשה המאומץ, התהליך לא יחודש. בנוסף, הפרטים נמצאים גם בהליך מיוחד להליכים פליליים. לחידוש התמורה, בוטלה ההגדרה המאומצת, פסק הדין או ההחלטה שנכנסו לתוקף.

לסיכום

על פי האמור לעיל,מסקנה ברורה דיה המשקפת את מטרת ההליכים הפליליים. פעילות זו, אם כן, נועדה בעיקר להבטיח את שלומם של האינטרסים, החירויות והזכויות של נפגעים ונאשמים. החוק קובע תנאים קפדניים דיים ליישום העונשים וההעמדה לדין. האינטרסים האזרחיים והאישיים מוגנים על ידי החוקה. בהתאם להוראותיו, אין אדם יכול לשלול כל אחד מחופש בהעדר הוכחת אשמה. יחד עם זאת, החוק הפלילי קובע את העיקרון של חזקת התמימות. אם לאנשים מורשים יש חשדות לגבי מישהו, אז הם חייבים להוכיח את המציאות שלהם באמצעים משפטיים. החשוד עצמו אינו חייב לחפש ולהוכיח ראיות לחפותו.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה