/ / הנושא הוא חלק בלתי נפרד מהפדרציה הרוסית

הנושא הוא חלק בלתי נפרד מהפדרציה הרוסית

הפדרציה הרוסית היא רב לאומית,חברתית, חילונית עם צורת ממשל רפובליקנית וארגון פדרלי לארגון. לפיכך, הנושא הוא אחד החלקים המרכיבים של המדינה. באופן כללי, מושג זה משמש לייעד נושא פעילות בכל תחומי הפעילות.

נושא זה

קצת היסטוריה

במדינה שלנו יש מערכת רב מפלסיתכוח התקן. זאת בשל תנאים רבים ומסורות היסטוריות מבוססות. כשהתקיימה האימפריה הרוסית, לא היתה מדינה פדרלית, במבנה שלה היתה ישות יחידה, אבל במידה מסוימת עדיין הובאו בחשבון מאפיינים לאומיים וווידויים. עידן RSFSR הראשון בא להחליף את האימפריה, משמה של הרפובליקה הסובייטית הסובייטית הפדרטיבית הסובייטית התברר כי מערכת המדינה השתנתה במידה ניכרת, ולאחר מכן את ברית המועצות, אשר התבססה גם על עקרונות פדרטיביים. הנושא הפדרלי - זהו שם המעמד המשפטי של הרפובליקות הלאומיות, כגון SSR האוקראיני, SSR קזחית, וכו ' עם זאת, בשל המשטר הפוליטי המיוחד, חוקרים רבים מגדירים אותו כטוטליטרי. בברית-המועצות, זכויות סובייקטיביות נותרו על הנייר בלבד, ובמהותה היתה ברית-המועצות מדינה יחידה.

נושא פדרלי

יסודות של ארגון המדינה של המדינה שלנו

רוסיה המודרנית היא גם החוקהמדינה עם עקרונות פדרליים של המכשיר, בהיקף של 83 נושאים שווים. חוקים חוקתיים פדרליים מעניקים בבירור את ההיררכיה כולה של כוחות משפטיים ופוליטיים של חלקי המערכת של ארצנו. החקיקה המודרנית הרוסית קובעת כי נושא הוא מרכיב של יחסים משפטיים הנובעים משימוש בכוח. לכן, על פי ההיגיון הזה, לכל אזור במדינה יש אוטונומיה מסוימת, המניחה את קיומם של גופים ממשלתיים משלהם באדם של המושלים הנוכחיים וראשי הרפובליקות. בנוסף, לכולם יש רשויות חקיקה, בחלקים שונים של רוסיה הם עשויים להיקרא אחרת. מעל זה, הנושא הוא תכונה מדינה מסוימת וסמליות בצורת דגל, מעיל של נשק, חוקה או אמנה. בצורה זו, מופיעה הפדרציה הרוסית (רוסיה).

נושא החוק

ניואנסים של יחסים משפטיים

עכשיו בואו נראה בפירוט רב יותר את ההבחנהתחומי סמכות של הפדרציה ונתיניה. מערכת של שלוש קומות של הממשלה היא התוכנית הבאה: הממשלה הפדרלית היא בראש, השני הוא מוסדות הכוח האזורי, ולבסוף, התחתון הוא השלטון המקומי, ויש לזכור כי האחרון אינו חלק מהמבנה הממשלה והיא תופעה מיוחדת של החברה האזרחית. ברור כי על כל היחסים המתעוררים בחברה, מעשים נורמטיביים מתבקשים להסדיר אותם. כל החוקים שפורסמו ברוסיה יכולים להיות מחולקים לפי היקף הפעולה שלהם לאזורים אזוריים ואזוריים. יחד עם זאת, אזורי ההתייחסות של רוסיה ומרכיביה מובחנים בבירור, ונושאים של התייחסות משותפת מודגשים גם הם. נושא החוק, דהיינו פעילות החקיקה המובילה היא הסמכות, במקרה שלנו היא הדומה המדינה ומוסדות דומים של אזורים של הפדרציה הרוסית.

היחס בין המרכיב המשפטי האזורי והפדרלי

חוקים כלליים חלים בכל רחבי הארץואין פעולה רגולטורית של ישות מכוננת של הפדרציה יכולה לסתור אותה, אחרת היא כפופה לביטול. בסוגיות של יכולת הדדית של המרכז ושל האזור, אומצו גם מעשי חקיקה שונים. אבל אם תקנה משפטית מתבצעת מחוץ לתחום השיפוט של הפדרציה הרוסית, כמו גם את השיפוט המשותף של הפדרציה הרוסית וחלק אינטגרלי של המדינה, במקרה של סכסוך בין החוק הפדרלי המקומי, האחרון יהיה עליונות. לפיכך, הנושא הוא מדינה, אך עם סמכויות מופחתות שהיא מייצגת לשלטונות המרכזיים.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה