/ סוגי מקורות החוק

סוגי מקורות החוק

מקורות החוק הם הצורות שבאמצעותםסמכות השיפוט של המדינה עולה לדרגת הנורמות המחייבות בדרך כלל. יישום אזרחים כאלה מובטחת על ידי המדינה ברמת הרשות המחוקקת. כיום, הידועים ביותר הם סוגי מקורות החוק, כגון:

- מנהג חוקי;

- תקדים משפטי שיפוטי;

- פעולה משפטית;

- חוזה נורמטיבי;

- דוקטרינות ורעיונות של מדע משפטי.

קודם כל, כדאי לציין את זהחקיקה בפדרציה הרוסית - זוהי צורת הביטוי של החוק (או המקור שלו), והוא ממלא תפקיד חשוב מאוד בחיים הציבוריים. החקיקה כוללת סוגים שונים של מקורות משפטיים, כמפורט לעיל. כל אלה או צורות אחרות של ביטוי של יסודות משפטיים מקורם בחוק היסוד של המדינה. לדבריו, כל נורמות החוק האחרות נוצרות. החוקה יש את הכוח המשפטי הגבוה ביותר בהשוואה למעשים אחרים.

בהמשך נדון בפירוט בכל סוגי מקורות המשפט:

המנהג המשפטי הוא הישן ביותר, הראשוןהצורה השלטת של החוק. זהו כלל בלתי כתוב של התנהגות שהתפתח עם הזמן כתוצאה משימוש חוזר שלהם. הפרקטיקה המשפטית הממלכתית מוכרת ככלל מחייב. כל מנהג נוצר ומתחזק בהדרגה, אך מאחר שהחברה נחשבת למערכת מתפתחת באופן דינמי, חדשים, מותאמים יותר להווה, באים להחליף את המיושן.

פעולה משפטית נורמטיבית, כמו, אכן, אחריםסוגים שונים של מקורות החוק (למעט מנהג) יש טופס כתוב ועולים בקנה אחד עם החוקה. כל פעולה יכולה להשפיע על יחסי הציבור, פועלת על שטח של המדינה כולה, יש כוח משפטי, הוא חלק ממערכת המשפט.

תקדים משפטי שיפוטי. המהות היא כי החלטת הרשות השופטת בכל מקרה הופכת להיות תקן (מודל) לפתרון מקרים דומים. בדיוק כמו מנהג, זה נחשב המקור הישן ביותר של החוק. עבור התקדים מאופיין ריבוי, casuistry, גמישות, חוסר עקביות. ישנם מספר תנאים שבהם התקדים מתפקד כמקור החוק במלואו: הכרה על ידי מנגנוני המדינה, היררכיה תפקודית של הרשות השופטת, נורמטיביות וכו '.

החוזה עם תוכן נורמטיבי הוא אחרמקור החוק. ההבדל בו ממסמכים דומים אחרים הוא שהוא מכיל כללים בעלי אופי כללי שהם חובה לביצוע על ידי מספר מסוים של אנשים. כדי ליישם את האמנה, יש צורך בגורמים כמו הסכמת כל הצדדים; ידיעת רצון הצדדים; את האפשרות של התוכן שלה על ידי הצדדים האלה. סיווג חוזים משפטיים ברוסיה: מינהלי, חוקתי, עבודה.

סוגי מקורות המשפט האזרחי

עבורם אפשר לשאת את כל צורות הביטוי- משפט אזרחי. הסוגים שלהם: החוקה, כמו גם המשפט האזרחי ואחרים שאומצו על ידי החוק הפדרלי; מעשים נורמטיביים שונים, העוסקים בנורמות של יחסים משפטיים אזרחיים; מעשים מחלקתיים; מכס המחזור העסקי; אמנות בינלאומיות ועוד.

סוגי מקורות המשפט המינהלי

צורות חיצוניות המבטאות נורמות ניהוליותואת הכללים שיש להם כוח משפטי. אלה כוללים את החוקה של הפדרציה הרוסית; עקרונות המשפט הבינלאומי; חוקים המסדירים נושאים הקשורים למינהל הציבורי, פעילויות ביצוע וכו '; מעשים משפטיים של ממשלות הפדרציה; פעולות של גופים ממשלתיים אזוריים; חוזים ציבוריים וכו '

ראוי לציין כי החוקה היא המקור של כל הענפים של החוק ללא יוצא מן הכלל. למקורות אחרים יש השפעה רק על ענפים משפטיים מסוימים.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה