/ / הרעיון של "רשויות אכיפת החוק". מאפיינים כלליים, מבנה וסמכויות של גורמי אכיפת החוק

המונח "רשויות אכיפת החוק". מאפיינים כלליים, מבנה וסמכויות של גורמי אכיפת החוק

החובה החוקתית של המדינה היאהגנה על החירויות וזכויות האדם והאזרחות. כל הסמכויות להגנה זו הן בבעלות מבנים שנוצרו במיוחד על ידי הממשלה. כדי לתאר את המושג של "רשויות אכיפת החוק", כדי לנסח הגדרה מדויקת של מונח זה, יש צורך לשקול את המאפיינים העיקריים של חינוך זה, מטרותיו ופעילויות.

תפיסת אכיפת החוק

מהו המושג של

מה צריך להיחשב רשויות אכיפת החוק,ומה לא? מונח זה משמש די פעיל על ידי המחוקקים רחוק משפטי המשפט של אנשים. ביטוי זה אינו מפוענח בפעולות נורמטיביות פעם אחת. הרעיון של "רשויות אכיפת החוק" יסייע במאפיינים המאפיינים את החינוך החברתי הזה מן המסה הכללית של אחרים.

הסימן הראשון הוא מטרת הפעילות, אשר ניתן לראות כבר את הכותרת - הגנה על זכויות. מה משתמע כאן?

  • שיקום זכויות מופרות.
  • מעניש את מפר זכויות.

כפי שאנו רואים, פירוש זה מרמז על כךהגנה על זכויות אפשרית רק כאשר זכויות מופרות: אי אפשר לשפוט אף אחד לפני ביצוע פשע. לכן, עצם מהותה של ההגנה על זכויות על ידי משימות אלה אינו מותש בכלל. המושג "אכיפת החוק" הוא רחב הרבה יותר. היא לא רק מענישה את המפר ומשחזרת את זכויותיו של האדם, אלא גם יוצרת תנאים המונעים את הפרת החוק.

היסודות המשפטיים עצמם מוגנים, וזהוהמטרה העיקרית של אכיפת החוק. לכן, לא רק האישיות עצמה מתפקדת כרגיל, אלא את החברה כולה, המדינה עם הרבה אובייקטים שלה, כולל הסביבה כולה. העבודה נעשית במניעת עבירות, אך אם יוכרז על המפר, לאחר קום הנסיבות, תגיע התגובה יחד עם הסנקציות.

אכיפת החוק השני תמידהמדינה, הם המדינה שהם נוצרים, והם ממומנים. עבודה בתחום אכיפת החוק אינה זמינה לכל אחד: כאן נאספים מומחים בדרישות מיוחדות, בעלי השכלה מיוחדת והכשרה מתאימה. עם זאת, עורכי דין פרטיים או משפטי, אבטחה או חקירה (בלש) סוכנויות לאכיפת החוק סוכנויות אינם חלים.

ועדת החקירה של הפדרציה הרוסית

SC ותובע של משרד הפדרציה הרוסית

ועדת החקירה של הפדרציה הרוסית -הגוף הממלכתי הממלכתי, שסמכותו היא בתחום החקיקה וההליכים הפליליים. הוקמה בשנת 2011 בפרקליטות של הפדרציה הרוסית. ארגון זה הוא צבאי, בעל זכויות לביצוע חקירות ותחקירים מוקדמים. בדיוק כמו משרד התובע של הפדרציה הרוסית, משרד הפנים, משרד החירום של הפדרציה הרוסית, ועדת החקירה של הפדרציה הרוסית, זהו שירות אזרחי אזרחי יחד עם אכיפת החוק והצבא. נשיא הפדרציה הרוסית אחראי על כל תחומי פעילותה של ועדת החקירה.

משרד התובע של הפדרציה הרוסית -מרוכזת על ידי המדינה מערכת אחת של גופים המפקחת על שמירת החוקה של הפדרציה הרוסית, כך החוקים נאכפים לפעול ללא לאות ברחבי שטחה של הפדרציה הרוסית. יש לה תפקידים רבים מלבד פיקוח. החוק הפדראלי קבע את סדר פעולותיו, מבנה הארגון והסמכויות. מטבע הדברים, ארגון זה אינו יכול להיות לא צבאי. משרד התובע של הפדרציה הרוסית היא עצמאית ביותר, אין לה שום קשר לכל ענף של הממשלה, ולא לאחד הגופים הממלכתיים - לא המשפטי, לא המבצעת, ולא המחוקקת.

לפיכך, אומץ לאחרונה (2007-2011)הרגולציה משפטית מעשים את הליך המוביל את החקירה של סמכויות התובע אינו נכלל. ועדת החקירה, על אף השתייכותה לרשויות התביעה, הפכה למחלקה עצמאית. לפיכך, נעשה ניסיון ליצור תנאים להגברת האובייקטיביות של החקירה, על חוקיות רבה יותר בהליכים פליליים השמירה הטובה ביותר של זכויות האזרחים על פי החוקה של הפדרציה הרוסית.

משרד התובע של הפדרציה הרוסית

הפונקציות של הארגון של רשויות אכיפת החוק

הפעילויות העיקריות, כלומרהתפקידים של רשויות אכיפת החוק, עם הכשירות הטבועה שלהם, המבנה, הארגון, הם: ניהול הצדק, שליטה חוקתית, חקירת פשעים, חקירות מבצעיות, ביצוע החלטות בית המשפט, פיקוח התביעה, פעילויות מינהלי. כמה רשויות אכיפת החוק יש רק סוג אחד של פעילות, בעוד לאחרים יש כמה פונקציות כאלה. לדוגמה, בית המשפט החוקתי שולט רק, חוקרים, חוקרים, חוקרים, ומנהלים לעבוד במחלקה לענייני פנים.

זהו המבנה של מערכת אכיפת החוק.איברים. יחידות מסוימות של מבנה זה יכולות לבצע פונקציות אכיפת החוק רק של תוכנית ספציפית. פיקוח התובע אינו נוגע לנציגים של משרד החירום, למשל. עם זאת, האינטראקציה של רשויות אכיפת החוק כמעט תמיד משולבת, כי כולם מחוברים. כך, למשל, תוצאות החקירה הראשונית מועברות ישירות לבית המשפט, ורק לאחר שהליך בית המשפט צריך להיות הפונקציה שמבצעת את החלטות בית המשפט. צדק הוא הפונקציה החשובה ביותר של אכיפת החוק. רבים אחרים משרתים רק פונקציות לגבי הישג הצדק.

עבודה באכיפת החוק

פיזור

כאשר כמה איברים מרוכזים באיבר אחדפונקציות אכיפת החוק, הוא משפיע לרעה על חוקיות הפעילות של המערכת כולה. ההיסטוריה של התפתחות המדינה מראה זאת בבירור. לכן לאחרונה אנו עדים לתהליך שבו פונקציות אכיפת החוק ניתנות לגופים שונים. לדוגמה, ביצוע של החלטות בית המשפט בתיקים פליליים, כאשר עונש מאסר הוענק, כבר הועברו למשרד המשפטים של הפדרציה הרוסית ממשרד הפנים. על משרדו של התובע הבריטי נכתב לעיל.

נשאלת השאלה על ההקצאה הנוספתסוכנות עצמאית, למשל, חקירה ראשונית, כמו גם שינויים אחרים במבנה של רשויות אכיפת החוק הם גם אפשריים. חקירה של עבירות, על פי אנשים יודעי דבר, יופרדו בעתיד הקרוב מאוד. זה הכרחי עבור החוק להיות שנצפה בהחלט. ההגנה על פעילות אכיפת החוק מבטיחה את מימושם של האזרחים בזכויותיהם, מגינה על האינטרסים של המדינה.

מאפיינים

אכיפת החוק יכול להיותנחשב במובן הצר והרחב. משמעות רחבה היא כל גופי המדינה בכל פעולותיהם, המבטיחה שמירה על החירויות והזכויות של האזרחים, חוקיותם, ולאחר מכן יישומם ושלטון החוק. המשמעות הצרה של תפיסה זו טמונה בפעילותם של גופים מוסמכים מיוחדים, אשר ההגנה על הסדר מפני הפרות היא העיקר, אך חשוב יותר, את הטופס שנקבע בחוק, כמו גם את המסגרת של הכשירות שלה.

לזהות, למנוע ולמנועעבירות - זוהי המשימה העיקרית של כל יחידה, מה הפרטים שלה פונקציות עשוי להיות מצויד. המאפיינים הכלליים של רשויות אכיפת החוק מבוססים אך ורק על בסיס זה. אין עדיין רשימה מיוחדת של גורמי אכיפת החוק, אך ניתן לקבוע בקלות את השתייכות זו על פי המאפיינים הנ"ל. כמו כן, אין מושג ספציפי - "אכיפת החוק", שכן הוא פג לחלוטין על אופי הפעולה.

מבנה אכיפת החוק

תסמינים

  • רשויות אכיפת החוק אישר בהכרח את החוק לבצע כל פעילות, הוא מוקדש המשימות של הארגון הזה במיוחד לכל סוג של פעילות אכיפת החוק.
  • צורת אכיפת החוק היא לאזה שרירותי, הנה נהלים וכללים שנקבעו על פי החוק הם בהחלט אחריו. העובדים כפופים לחבות פלילית, חומרית, מינהלית או משמעתית בגין כל הפרה.
  • חוקיות היישום של צעדים של כפייה המדינה לעבריינים, בהתאם לחומרת הפשע ואת סמכותה של סוכנות אכיפת החוק.
  • חובת ביצוע על ידי אזרחיםפקידים של החלטות חוקיות ומודעות נלקחה על ידי רשויות אכיפת החוק. במקרה של אי הוצאה להורג, נוצרת עבירה נוספת, הכרוכה באחריות נוספת.

מבנה

לפי המסורת, אכיפת החוקשייכים למשרד התובע ובית המשפט, את ATS ואת רשויות החקירה, כמו גם הצדק. מערכת זו מפותחת, ולאחרונה נוספו המכס, משטרת המסים ושירותי המס וסוכנויות הביטחון. לעתים קרובות, מחברי מאמרים מתייחסים לא המדינה רשויות אכיפת החוק. זה לא בסדר. למרות התפקיד המשמעותי בהגנה על זכויותיהם של ארגונים ויחידים, בלש פרטי, שירותי ביטחון ועורך דין אינם זכאים לצעדים כופים. מעמדם של עובדי אכיפת החוק של חברות פרטיות אלה לא קיבלו.

לפעמים יש את הדעה כי מכוחהבלעדיות של מרחב המדינה אינה קשורה גם לאכיפת החוק. זה לא. בתי המשפט מגיבים לכל הסימפטומים הנ"ל. ארגון מערכת המשפט על כל שלוש צורותיו - בית המשפט החוקתי של הפדרציה הרוסית, בוררות ובתי המשפט של סמכות השיפוט הכללית, המעמד המשפטי מאוד של בית המשפט עצמו - היא ההוכחה הבטוחה ביותר של השתייכות זו. יש לזכור כי כל, פשוטו כמשמעו, כל רשויות אכיפת החוק לבצע אחד או יותר פונקציה מהרשימה (או כמה פונקציות): הממשל של הצדק הוא זכותו של בית המשפט. לא פיקוחו של התובע, ולא השליטה החוקתית, ולא חקירת העבירות שהוא מוביל. כמו כן, בית המשפט אינו מספק ביטחון, אינו מגן על הסדר הציבורי, אינו מחפש מיד אף אחד, אינו מספק סיוע משפטי, וגם אינו עוסק במניעת עבירות. בית המשפט אפילו אינו מבצע את החלטותיו. הוא רק שופטים. ואין סוכנות אכיפת החוק יעשה את זה בשבילו.

שיטור

סוגים

1. בית משפט בתי המשפט לנהל צדק, יודע איך לפתור אזרחית, עבודה או כל סכסוכים אחרים, וגם יש את הזכות לשמוע תיקים פליליים.

2. משרדו של התובע. הוא מפקח על שמירה על חוקיות, יש את הזכות ליזום הליכים פליליים, לתמוך בהאשמות בבית המשפט הוא נציג של האינטרסים של המדינה בתהליך השיפוטי.

3. ATS. גופי העניינים הפנימיים רבים: מכבי האש, המשטרה, משטרת התנועה וכו ', ואחרים, אך כולם עוסקים בחוק ובסדר.

4. מנגנוני הביטחון של המדינה מבצעים פעולות נגד אינטליגנציה, מבצעים את המאבק בפשיעה ובפעולות הטרוריסטים, הסיור, גבולות השמירה, אבטחת המידע.

5. המכס שולט ביבוא ובייצוא של סחורות, עמלות וחובות.

6. משטרת המס עוקבת אחר ציות לחוק המס.

7 הנוטריון מאשר חוזים ועסקאות שונות, מגדיר זכויות ירושה, מאשר עותקים של מסמכים ומקבל אותם גם לאחסון. בנוסף האמור לעיל, נוטריונים עדיין יש פונקציות שונות.

8. המקצוע המשפטי מספק סיוע משפטי לארגונים ויחידים.

דרישות למומחים

החוק קובע את גבולות הסמכותאנשי מקצוע בתחום אכיפת החוק. זוהי תכונה נדרשת. חוקים מסדירים את כל פעילותם: "על הפרקליטות של הפדרציה הרוסית", למשל. לכל מחלקה של גופים יש חוקים המוקדשים לפעילותם.

עבור המדינה לתפקד כרגילאין רק שיטות לעידוד ועידוד עסקים ויחידים. יש מינוף שלילי. כל רשויות אכיפת החוק עשויות לנקוט אמצעי כפייה. שום מדינה אחרת לא קיבלה זכויות כאלה. אם לפחות אחד מארבעת הסימנים חסר, זה אומר כי הארגון (אפילו המדינה אחת) אינו שייך אכיפת החוק.

סימנים מהשורה השנייה אפילו לא כולםרשויות אכיפת החוק. הם נקראים כך: סימני השלב השני. יש שניים מהם. זוהי, בראש ובראשונה, הזכות ליישם את הנורמות של המשפט הפלילי. ושנית, להפעיל את הסמכות רק באופן פרוצדורלי מסוים (זה חל על בית המשפט, שם יש סוגים שונים של הליכים משפטיים: אזרחית, פלילית, חוקתית, בוררות, מינהלי).

חקירה פלילית

יוזמה חוקתית

אכיפת החוק מקרובבינם לבין עצמם, הפתרון האיכותי של הבעיה הכללית תלוי בראש ובראשונה בכך. בנוסף אכיפת החוק, לעתים קרובות (כמעט תמיד) מחלקות ממשלתיות אחרות מעורבים גם. בניהול אכיפת החוק רק הרשות המבצעת והרשויות המשפטיות. אבל החוקים הקובעים את הסמכויות האלה לכוחותיהם, גם לעתים קרובות לסבול שינויים. רשויות אכיפת החוק מתקשרות לעתים קרובות יותר עם המחוקק באמצעות חקיקה שוטפת ופרוספקטיבית, ללא ביקורת חוקים והימנעות מהערכות פוליטיות. הם רק שחקנים. על פי רוב. אבל כמה רשויות אכיפת החוק יש את הזכות יוזמה בתחום זה. בית המשפט החוקתי של הפדרציה הרוסית, בית המשפט העליון של הפדרציה הרוסית ואת בית המשפט העליון הבוררות של הפדרציה הרוסית עשויה גם להשפיע על המחוקקים.

בתחום הביטחון, החוקיותחוק וסדר רשויות אכיפת החוק אינטראקציה מילולית עם כל המחלקות בכל הרמות של המדינה והמבנים הציבוריים. זוהי הגנה על החיים, הבריאות והרכוש של האזרחים, וזה מה קציני אכיפת החוק עושים. יש גם אינטראקציה של מבנים דומים של מדינות אחרות עם אלה הרוסית, אשר אושר על ידי אמנות קבע במיוחד סעיפים לגבי כל סוגי הפעילויות. למשל, מדובר בשיתוף פעולה בינלאומי בעניינים פליליים. מטבע הדברים, פעילות זו מוסדרת על ידי מספר עצום של פעולות רגולטוריות וחקיקתיות של כוחות משפטיים שונים.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה