/ / חובות חוקתיות

חובות חוקתיות

החוקה היא החוק העיקרי של המדינה. משמעותה רבה. כל הזכויות והחרויות הבסיסיות שיש לנו רשומים בה. זה ערב יציב כי האינטרסים שלנו יילקחו בחשבון בכל מצב. כל שאר החוקים צריכים להיות מבוססים, קודם כל, על זה.

אל תשכח כי מלבד הזכויות היאנותן לנו אחריות. החובות החוקתיות של אדם ואזרח מוגדרות בבירור. על מנת להימנע מביצועם, האדם ייענש. האחריות יכולה להיות רצינית מאוד.

חובות חוקתיות

לא רק אזרחים, אלא גם אנשים אחרים (אנשים חסרי מדינה, זרים) לשאת חובות הפדרציה הרוסית. בחוקה, עם זאת, רק את זכויותיהם של אזרחי הפדרציה קבועים באופן רשמי.

חובות חוקתיות יש את התכונות הבאות:

- יש את הכוח המשפטי (העליון);

- לקחת חלק ישיר ביישום של הציבור, כמו גם אינטרסים אישיים;

- מטרתם - הגנה, פיתוח והגנה על ערכים חברתיים שונים.

חובות חוקתיות ניתן לחלק את הסוגים הבאים:

- נפוצות;

- מיוחד.

הראשונים קשורות לשמירה על חוקתיות,פדרליים וחוקים אחרים, שימור של מונומנטים היסטוריים, תרבות, סביבה וכן הלאה. כל תושבי ארצנו מחויבים לשאת את החובות האלה. תנאי זה נחוץ עבור מגורים משותפים בטריטוריה של ארצנו. הם מספקים סדר, לשפר את חייהם של אנשים, ליצור חברה.

חובות חוקתיות מיוחדות של אזרחיםכל אלה נושאים באחריות הדדית המוטלת על כל ילד והורים, חובה צבאית, חובת תשלום מסים, הקבועים בחוק.

חובות כלליות, כמובן, הן חובה. על כישלונם לספק:

- אמצעים להשפעה חינוכית;

- אמצעים קיצוניים, הכוללים לא רק אחריות מינהלית אלא גם פלילית.

ניתן להקצות תפקידים מיוחדיםאנשים אזרחי הפדרציה הרוסית. במקרים מסוימים, הם מוקצים רק לקטגוריות מסוימות של אזרחים. דוגמאות כוללות אחריות הורית, אשר רק עבור אותם אזרחים שיש להם ילדים. מסים מסוימים לא צריך להיות משולם ברצף, אבל רק אנשים מוגדרים בהחלט במצבים מסוימים.

ביצוע חובות מיוחדותמובטחת על ידי הנורמות של חקיקה מיוחדת (למשל, משפחה ומס), כמו גם את האחריות שנקבעה על ידי חוקים פדרליים שונים.

יש גם אזרחים ספציפייםאחריות. דוגמה חיה היא אחריות צבאית. המהות היא שכל הגברים חייבים לעבור הכשרה מיוחדת. זה מוחזק ביחידות צבאיות, יש תקופה מסוימת. אתה יכול למשוך את זה רק לאחר שהגיע לגיל מסוים. פורסם אזרח רוסי ממנה יכול להיות רק מסיבות בריאותיות ומסיבות רציניות אחרות.

חובה זו כוללת:

- הכנה לשירות צבאי;

- רישום צבאי;

- קריאה לשירות;

- קריאה עבור עמלות;

- להישאר במלאי.

גיוס מרצון לשירות צבאי -מילוי חובה זו. לפני מספר שנים התקבל חוק שירות חלופי. העניין הוא שניתן לבצע אותו מחוץ ליחידות הצבאיות.

לא ניתן לקרוא לאנשים:

- בעל עבר פלילי (שלא שולמו);

- שעניינה נערכת החקירה;

- עונשי מאסר בצורה של מעצר, עבודה תיקון, הגבלת חופש, עבודה חובה.

החובות החוקתיות נחקרות בקפידה ובטוטאליות שלהן מאוחדות. כולם עוזרים לשמור על הסדר בחברה.

</ p>

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה