/ / עקרונות דיני העבודה ומיקומם במבנה הכללי של המשפט

עקרונות דיני העבודה ומקומם במבנה הכללי של המשפט

ימין מופיע לפני האדם והחברה בביטויים שונים, לרוב אלה מרשמים המסדירים את חיי החברה וההתנהגות. אבל מרשמים אלה לא יכולים להתקיים בכוחות עצמם, הם חייבים להיות קשורים דיאלקטי לתנאים ספציפיים של החברה שבה הם פועלים. הקים את הקישורים הללו וקרא לעקרונות המשפט. מתוך ההצהרה הזאת, עקרונות משפטיים מובנים כרעיונות יסודיים המשקפים את המאפיינים הכלליים של שיטת המשפט ותוכנו.

בהקשר זה, עקרונות דיני העבודהמייצגים את עיקרי התנאים שבהם משתקפת מהות חקיקת העבודה הנוכחית, וכן את הרעיונות שקובעים מראש את התפתחות החקיקה. עקרונות אלה הם דינמיים, והם עשויים להשתנות בהתאם לתנאים הספציפיים של התפתחות החברה, צרכיה, הסוגים והצורות הקיימות של ארגון הפעילות הכלכלית במדינה.

כפי שמציע המשפט המשפטי, העקרונות המשפטיים הבסיסיים מסווגים לשלוש קבוצות: משפטיות כלליות, סקטוראליות וסקטוריות.

החוק הכללי כולל הוראות הנוגעות לכלל החוק באופן כללי, התעשייה מבטאת את המהות והתוכן של כללי המשפט של ענף משפטי מסוים.

Intra-industry מאפיין את המהות של קטגוריות מוסדיות, תקנות ומעשים בתוך תעשייה מסוימת.

מתוך כך, העקרונות הבסיסיים של העבודהזכויות משקפות רעיונות חוקתיים, הכללים הכלליים ביותר וצורות של ארגון העבודה. משמעותם טמונה בהצגה פומבית של תחומי ההתפתחות העיקריים של התעשייה המשפטית ובהסדרת יחסי העבודה במודל שלהם.

חוק העבודה, כמו גם ענפים אחרים,עקרונות מסוימים הם מוזרים. עקרונות הסניפים של דיני העבודה קשורים באופן דיאלקטי לכל שאר קבוצות העקרונות - משפטיות כלליות ובינלאומיות, המבטיחות את שלמות החוק ככזה. עקרונות הענף יכולים להיות נוכחים באופן שונה במעשים משפטיים. לדוגמה, כמה עקרונות של דיני העבודה קבועים ישירות בחוקה, בעוד שאחרים משתקפים בפעולות חקיקה ספציפיות השייכות לענף זה. בנוסף, ניתן לשלב את העקרונות הסקטוראלים והבין-חברתיים, כמו למשל בחוקת הפדרציה הרוסית.

בהתאם לתיאורטי מקובלתקנות ונהלים משפטיים מבוססים, עקרונותיו של ענף זה הם הזכויות והחובות הספציפיות של המשתתפים ביחסי העבודה, הם נכללים באמנות. 2 קוד עבודה. אותו מסמך מאמת, מה שחשוב מאוד, הערבויות המשפטיות לשמירה על זכויות אלה.

החקיקה הרוסית המודרנית כוללת את העקרונות הבאים של דיני העבודה כמפורט להלן:

  1. איסור עבודת כפייה והבטחת חופש עבודה.
  2. הזכות לעבוד על בסיס שוויון הזדמנויות.
  3. הזכות להגנה על בטיחות ובריאות מפני פגיעה הנובעת מיצירת תנאי עבודה מתאימים והקמת פיקוח ממלכתי על שמירתם.
  4. הזכות לגמול הוגן והוגן של העובדים עם הקמה של הגודל המינימלי שלה.
  5. זכויות לסכסוכי עבודה ויצירת איגודים מקצועיים.
  6. הזכות לנוח.
  7. זכותם של העובדים להשתתף במיקוח קיבוצי להסדרת תנאי העבודה.
  8. הזכות לקבל ולהמשיך בחינוך.

לסיכום, אנו יכולים להסיק כי הנתוניםהעקרונות משקפים את הרעיונות העיקריים של המדיניות המשפטית של המדינה והחברה הקבועה בחקיקה בתחום היחסים בין מעסיקים לעובדים לבין כיוונים כלליים של הדינמיקה של ענף החוק. ייחודו של הקשר שלהם עם החברה הוא שפעולתם מתבטאת ללא הרף, לאורך כל תקופת פעילותו של אדם ואף לאחר סיומו.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה