/ הכיוונים העיקריים של פעילות אכיפת החוק וקורלציה שלהם. רשויות אכיפת החוק של הפדרציה הרוסית

הכיוונים העיקריים של פעילויות אכיפת החוק וקורלציה שלהם. רשויות אכיפת החוק של הפדרציה הרוסית

הגדרה כיווני פעילות אכיפת החוק ומתאם הוא מותנה על ידי מגוון של משימות שהוקצו לו. במסגרת כל כיוון, קבוצות שונות של רשויות אכיפת החוק עובדות. הם מבינים עצמאית יחסית פונקציה. פעילות אכיפת החוק של גופים שונים, עם זאת, קשורה קשר הדוק. היא מאוחדת על ידי מהות ותכלית משותפת. הבה נבחן עוד המאפיינים של הכיוונים העיקריים של פעילויות אכיפת החוק.

הכיוונים העיקריים של פעילות אכיפת החוק

קפה

כיום, ישנם חמישה תחומים עיקריים של אכיפת החוק. אלה כוללים:

 1. צדק.
 2. פיקוח על רשויות התביעה.
 3. מקדים חקירה של פשעים.
 4. פעילויות מבצעיות-חיפושיות.
 5. תמיכה ארגונית לתפקוד בתי המשפט.

צדק

תחום זה של אכיפת החוקהפעילות בחוקה של הפדרציה הרוסית אומר כדלקמן: צדק ברוסיה מתבצע רק על ידי מקרים משפטיים. ההוראה המקבילה מעוגנת בסעיף 118 לחוק היסוד (חלק 1).

הזכות להגנה בבתי המשפטמובטחת על ידי הנורמה של החוקה. זהו המנגנון העיקרי ליישוב סכסוכים משפטיים, השבת אינטרסים מופרים במדינה דמוקרטית חוקית.

על פי מושג הרפורמה השיפוטית, ב משימות של אכיפת החוק, המבוצעת על ידי בית המשפט, כולל,ללא הצדק, הצדק המקצועי. בית המשפט פועל כערבה לצדק ולמשפטיות. הוא משחק עבור המדינה את אותו תפקיד כמו מצפון עבור אדם.

רגעים שנויים במחלוקת

לאחרונה נפוצה הדעה כי בית המשפט אינו נכלל במספרם רשויות אכיפת החוק של הפדרציה הרוסית. מסקנה זו נובעת מהגדרה צרהעצם הרעיון של אכיפת החוק. הפרשנות של המונח מצטמצמת לדיכוי, גילוי, מניעת פשעים ומעשים בלתי חוקיים אחרים.

בינתיים, כאשר מפנה את בית המשפט למספראכיפת חוק המבנים, הוא לא לבש את הכוח לתבוע, התביעה פונקציות. פעולות אכיפת החוק שהן מבצעות אינן תואמות את עבודתם של גופי משרד הפנים והפרקליטות. להיפך, אם ניקח בחשבון את בית המשפט כאיבר מרכזי ליישום ההגנה על זכויות בחברה, מודגשת עצמאותה מהתביעה. זה מבטיח את תפקידו של בית המשפט לא רק כערבה של צדק חוקיות, אלא גם כמוסד המסוגל להגן על אדם מפני שרירותיות המדינה.

רשויות אכיפת החוק של הפדרציה הרוסית

שליטה חוקתית

בפרסומים חינוכיים רבים הוא נחשב כאחד הכיוונים העיקריים של פעילות אכיפת החוק. עם זאת, על פי כמה מחברים, שליטה חוקתית מכוסה על ידי מוסד הצדק.

ב הפדרציה הרוסית, הגוף של מעשים חוקתיים שליטהCOP. הוא אחד המוסדות הגבוהים ביותר של סמכות שיפוטית במדינה. כאמור בסעיף 2 של סעיף 118 לחוקה, הכוח השיפוטי מופעל באמצעות הליכים אזרחיים, חוקתיים, פליליים ומנהליים. הצדק, כאמור, יכול להתבצע רק על ידי מבנים מורשים.

המשימות של COP כוללים את ההחלטה של ​​מחלוקות מעלעל פי החוקה של מגוון מסמכים משפטיים על הערעורים של גופים הממלכתיים המעוניינות, עובדים, תלונות של הפרת החירויות והזכויות של אזרחים, על פי הצרכים של בתי המשפט. השופטת מתבצעת אז על בסיס העקרונות של עצמאות, קולגיאלי, תחרותי, שוויון של הצדדים והציבור. מהות התהליך הזה נעוצה בעובדה שזה מנגנון מפתח לפתרון מחלוקות על הזכות. תכונת פעולת COP היא שכאשר שליחתם צדק, הוא מחליט שאלות רק בדבר הזכות. במקרה זה, היא אינה מותקנת, ואינה בודקת את הנסיבות המדויקות של המקרה, בכל המקרים, כפי שנקבעה ערכאות השיפוטיות ומבנים אחרים.

לפיכך, צדק, מתנהג כאחדתחומי העיסוק העיקריים של אכיפת החוק, מיושם על ידי כל הסוכנויות, ויצרו מערכת המשפט. על בסיס החוקה והמשפט חוקתי פדרלי №1, זה מורכב בתי משפט שיפוט כללי, גופים בוררים עשיית צדק על סכסוכים כלכליים, בית המשפט החוקתי, משפט חוקתי נוצרים באזורים.

מניעת פשע

פיקוח התובע

ה אכיפת החוק, אשר מיושמים על ידי משרד התובע, מופחתים לשלוט:

 • ביצוע הוראות חוקיות וחוקים בתוקף בפדרציה הרוסית.
 • שמירה על חירויות וזכויות של אזרחים על ידי כוח המדינה מבנים וניהול טריטוריאלי, ראשי ארגונים שונים (מסחריים ולא מסחריים).
 • אכיפת צווים חקיקתיים על-ידי אופרטיביים-חיפושים, גופי חקירה, פקידי הוצאה לפועל, מבנים המבצעים בירורים, הנהלות מוסדות כליאה.

בהתאם להוראות החוק הפדראלי מס '2202-1,משרדו של התובע הוא מערכת פדרלית מרכזית אחת של גופים המבצעים פיקוח מטעם המדינה. מבנים אלה מבטיחים את שלטון החוק, האחדות, התחזקות החוק, ההגנה על החירויות וזכויות האזרחים, האינטרסים של המדינה והחברה.

נכון לעכשיו, הפרקליטות מספיקמגוון של סמכויות רחבות. היא כוללת לא רק פיקוח הישיר, אלא גם העמדה לדין פלילי, להשתתף בהליכים משפטיים, פעולות חקיקה, תיאום עבודה על מאבק בפשיעה.

חקירת פשעים

היא מתבצעת על ידי התובעים, החוקרים, החוקרים. מתנהג כאחדהכיוונים העיקריים של פעילות אכיפת החוק, חקירה ראשונית מכוונתטרום משפט פתרון בעיות הקשורות במקרה הפלילי. ראשית, הם נוגעים להקמת ההרכב ואירועי הפשע, זיהוי וזיהוי של אנשים המעורבים בהתקרבות. במהלך פתרון בעיות אלה, עובדים מורשים אוספים ראיות, אשר ניתנת לאחר מכן לבית המשפט.

פונקציות אכיפת החוק

החקירה מתבצעת על ידי עובדים של רשויות אכיפת החוק השונות של הפדרציה הרוסית:

 • תובעים.
 • ATS.
 • FSB.
 • שירותי גבירות.
 • FSSP.
 • האורגנים שולטים במחזור החומרים האסורים (נרקוטיים, פסיכוטרופיים).

חיפוש תפעולי

כאשר שוקלים הכיוונים העיקריים של פעילות אכיפת החוק יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לפעילויות חיפוש מבצעיות. הם נערכים בפומבי ובחשאי על ידי יחידות מיוחדות של גופים ממלכתיים המוסמכים לפי הוראות החוק הפדרלי מס '144.

אמצעי הפעולה המבצעית נועדו להבטיח הגנה על החירויות, האינטרסים, החיים, הזכויות, הבריאות של אנשים, רכוש, המדינה והחברה מפני חדירות פליליות.

מטרות הפעילות

אלה כוללים:

 • דיכוי, גילוי, גילוי, מניעת פשעים, הקמת גופים הכנה והפרעות.
 • לאסוף מידע על פעולות או אירועים היוצרים סכנה לביטחון המדינה, לאיכות הסביבה, למדינה ולכלכלה.
 • חפש אזרחים החמקמקים מעונש, נעדרים, מסתתרים מחקירה ומשפט.

פעילויות מסוג זה מבוצעות על ידי יחידות מיוחדות של ה- FSB, המכס, SVR, אגף הפנים, משרד המשפטים,

האופייני לכיוונים המרכזיים של פעילות אכיפת החוק

ניואנסים של המינוח

בפרסומים מסוימים בניתוח הכיוונים העיקריים של פעילות אכיפת החוק אופרטיביות - חיפושים וחקירה ראשונית מאוחדים על ידי המושג "חשיפת חקירות והחקירה". בינתיים, מומחים רבים מודים גישה זו היא שנויה במחלוקת.

חקירה ראשונית שנערכה בבמהלך ההליכים לפני המשפט, נחשבת לפעולה פרוצדורלית. היא מתבצעת במסגרת ובצורה שנקבעה בקליק. החקירה הראשונית מכוסה על ידי המושג "הליכים פליליים". בתורו, על פי הוראות סעיף 5 של חוק סדר הדין הפלילי, הוא כולל משפט קדם משפטתי ופעולות משפטיות.

ממה שנאמר עולה כי החקירהרודף מטרות דומות לאלה המתמודדים עם התהליך הפלילי בכללותו. כלומר, הוא נועד להבטיח את ההגנה על האינטרסים של אזרחים וארגונים, קורבנות של פשע, הפרט מתוך הרשעה בלתי חוקית, האשמה מופרכת, הגבלות על זכויות וזכויות.

חיפוש תפעולי, בתורו,פעילות פרוצדורלית אינה נחשבת. היא נעשית על פי הוראות החוק הפדרלי מס '144. פעולה נורמטיבית זו קובעת רק את הדרישות העיקריות ליישום פעילויות מבצעיות וחיפושיות מסוימות. אין בחוק כללים מפורטים המסדירים את נוהל יישומם.

כיווני אכיפת החוק בחוקה של הפדרציה הרוסית

כתוצאה מכך, עבודת חקירה אופרטיבית וחקירה מקדמית מקיימות מטרות משותפות, אך הן בעלות אופי משפטי שונה והן מוסדרות על ידי מעשים משפטיים שונים.

תמיכה ארגונית לתפקוד בתי המשפט

פעילות זו ביחס למוסדות הגנרלהשיפוט נעשה על ידי המחלקה המשפטית של הכוחות המזוינים של הפדרציה הרוסית, ועל מקרים של בוררות על ידי בית המשפט לבוררות. תמיכה ארגונית בעבודת ההנהלה הבכירה של המערכת מוקצית למטוסים של הכוחות המזוינים, לבית המשפט החוקתי ולבית המשפט העליון לבוררות.

המשימות של גופי משרד המשפטים קשורות קשר הדוק עם כיוון פעולה זה, שנועד להבטיח את ביצוע החלטות ועונשים, הנוהל שנקבע לעבודה של בתי המשפט.

מתקדם

בכמה פרסומים ניתן למצוא בידודפעילויות כגון אימות העובדות בעלות משמעות משפטית, אישור מסמכים, מתן סיוע משפטי. בפרט, את העבודה של בר ונוטריון. בינתיים, ההפרדה בין הכיוונים הללו לאלו העצמאיים יחסית אינה יכולה להיות מוצדקת.

כיווני פעילות אכיפת החוק ומתאם

פעילות נוטריון נחשבהמאשר כבר בטבע. אין זה סביר כי ניתן לראות בה אכיפת חוק בהקשר זה. בנוסף, גופים נוטריונים, למעשה, לא להיכנס למערכת של גופים המדינה. הדבר חל על גורמים פרטיים וציבוריים כאחד.

לא ניתן להתייחס לדיוןסוכנות אכיפת החוק. בהתאם №63 החוק הפדרלי, היא קהילה מקצועית של עורכי דין. ממלא מקום כמוסד של החברה האזרחית, במקצוע עריכת דין משרדי ממשלה אינו כלול. עם זאת, פעילותה מתקיימת קשר הדוק עם עבודתו של רשויות אכיפת החוק.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה