/ / חוק סדר הדין האזרחי

חוק סדר הדין האזרחי

מערכת סדר הדין האזרחימבטיחה את הסדרת יחסי הקניין בין אנשים שונים. כולם, בהיותם צד לאינטראקציות, צריכים להיות בעלי רכוש בסכום מסוים. תפיסת המשפט הפרוצדורלי האזרחי קובעת את השימוש ברכוש לפי שיקול דעת אישי במסגרת החוק. יחד עם זאת, המדינה יכולה להיכנס ליחסים המתפתחים של הצדדים כמשתתפת שווה.

חוק הדינים האזרחיים קבועהוראות הקוד האזרחי. המאמרים שלו מפרטים את התכונות הספציפיות של אינטראקציות רגולטוריות פרטיות. המשפט הפרוצדורלי האזרחי קובע את המאפיינים הללו בהתאם למאפיינים הבאים:

1. אי-התערבות (או התערבות מינימלית) של כוח המדינה ביחסים הנובעים בהקשר של הענף הנדון. תחת התערבות מינימלית להבין את ההגנה על האינטרסים של העם, את הסביבה וכן הלאה.

2. נוכחות של יוזמות ונימוקים של הצדדים הרוכשים ומימוש זכויותיהם לאינטרסים שלהם, לפי רצונם.

3. אחריות עצמאית.

4. הגנה שיפוטית על זכויות. זה מבטיח שוויון ועצמאות של הצדדים למערכת היחסים המדוברת.

החוק הפרוצדורלי האזרחי מסדיר את היחסים החברתיים. הם, אם כן, הם הנושא של התעשייה הנדונה.

הנושא, המסדיר את האזרחחוק פרוצדורלי, מכיל יחסי רכוש. הן קמות ומתקיימות תמיד בגלל מציאת רכוש מאדם מסוים, או בקשר לתהליך העברת הרכוש ממשתתף למשנהו. במקרה הראשון, הם מדברים על יחסי רכוש, ובמקרה השני הם מדברים על יחסי חובה.

לפיכך, האינטראקציה האמיתית נובעת מהחזקתו או מקרקעין של נכס שלגביו לא נחתם הסכם או חוזה.

יחסי החובה מותנים בהעברת הטבות רכוש מאדם לאדם. לפיכך, חילופי אובייקטים של המשפט האזרחי מתממשים.

יש גם יחסים אישיים שאינם רכוש. הם קשורים בחומרים חומריים, הנחשבים בלתי נפרדים מן האדם.

נושא המשפט האזרחי צריך להיותגם יחסים הקשורים ישירות רכוש. כאשר נכנסים לאינטראקציות כאלה, הנושא עשוי להיתקל בהשלכות הקשורות למוצר החומרי.

נושא הרגולציה הוא גם יחסים אישיים בלבד, אשר נוצרים ביחס להגנה על כבוד וכבוד, פרטיות אישית וכן הלאה.

כאשר מתעוררים סכסוכים, החוק קובעהיווצרות של תהליכים אזרחיים. מועמדים, צדדים שלישיים ובעלי עניין אחרים משתתפים במקרים הקשורים להקמת עובדות בעלות משמעות משפטית וקשורות לחדלות פירעון (פשיטת רגל) של אזרחים וארגונים. בהליכים הקשורים תביעות להגנה על האינטרסים הציבוריים והממלכתיים, גופים ממלכתיים, התובע, מוסדות וארגונים המייצגים רשויות מקומיות וגופי ממשל עצמי אחרים פועלים כמשתתפים.

כל הצדדים בתהליך יכולים ללמוד עלחומרים, תמציות, להכריז על אתגרים, להשתתף בחקירה של ראיות, לספק מידע נוסף, להגיש עתירות, לשאול שאלות, להתנגד לעתירה. למשתתפים יש גם הזכות לתת הסברים לבית המשפט, לספק את טיעוניהם, לערער על המעשים ולהשתמש בזכויותיהם האחרות הקבועות בחוק סדר הדין האזרחי.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה