/ / המדיניות החברתית של המדינה

המדיניות החברתית של המדינה

מדיניות המדינה מכסה בעיקרוןאת הכיוונים העיקריים בהתפתחות של החברה. יחד עם זאת, המשימות הספציפיות העומדות בפני ענפים שונים של החיים הציבוריים נפתרות. בהקשר זה יש מדיניות הגנתית ואקולוגית, פנימית וחיצונית, תרבותית ולאומית, כלכלית וחברתית של המדינה. הם גם מדגישים את התחום הקשור לנושאי המערכת הפוליטית. מומחים משתמשים לעתים קרובות בחלוקה חלקית, במיוחד בהתחשב בענפים פוליטיים, אגרריים, דמוגרפיים ואחרים.

בשל העובדה כי כל הצדדים ותחומי החייםהחברות מקושרות זו בזו באופן הדוק, והאזורים הנזכרים לעיל פועלים גם הם. זה inter interetration ושכיחות תכופות גורם תיחום מותנה.

עם זאת, יש תחום הקרוב ביותר לכלל האינטרסים והצרכים של האדם. תחום זה מופנה לחיים החברתיים של האוכלוסייה - המדיניות החברתית של המדינה.

על פי הגדרה זו, יש להבין את פעילות מנגנוני המדינה, קרנות צדקה וארגונים ציבוריים, שמטרתם לספק את האינטרסים והצרכים של האזרחים.

המדיניות החברתית של המדינה - מושגמספיק רחב. חפציו כוללים את מעמדם של מעמדות וקבוצות, לאומים ואומות, משפחות נפרדות, אנשים בחברה, כמו גם את כל ההיבטים של רווחת העם.

המדיניות החברתית של המדינה ברוסיה מציבהכדי לשפר את איכות ורמת החיים של אוכלוסיית המדינה. לשם כך, הכלכלי והפעילות הכלכלית של האזרחים מגורה, התנאים ניתנים עבור כל גוף בריא עבור האפשרות של מתן אדם עם הרווחה של המשפחה שלהם. במקביל, הנהלת המדינה משמרת באופן מלא את התחייבויותיה לאנשים עם מוגבלויות, גמלאים, אזרחים נכים ומשפחות עם ילדים רבים.

הכיוונים המרכזיים של המדיניות החברתית של המדינה באים לידי ביטוי באלה:

 1. ביצירת ופיתוח התשתית הדרושה.
 2. בפתרון בעיות של הגנה והגנת הסביבה.
 3. ב ביטול בעיות בתחומים של הגנה חברתית ותעסוקה.
 4. בפתרון בעיות חברתיות ודמוגרפיות.
 5. בהפצה הרציונלית של ההכנסה של החברה.

המדיניות החברתית של המדינה היא על העמדה הקובעת בפתרון בעיות חברתיות וכלכליות. עם זאת, ללא ההתפתחות הנורמלית של הענף, לא ניתן לטפל ביעילות בסוגיות שהועלו.

התחום החברתי שייך לאזורפעילות חיונית של חברה שבה, בהפצה של שירותים ומוצרים רוחניים וחומריים, קודם כל, פעילות המדינה מתממשת, אז ארגונים דתיים וציבוריים, קרנות צדקה.

במצב הנוכחי, יש צורך גוברהגדלת האפקטיביות של הפעילות החברתית והכלכלית של המנגנון המדינה של המדינה, ריכוז המאמצים של הרשויות על פתרון הבעיות החריפות ביותר, פיתוח מנגנונים חדשים ליישום פעילויות. לכן, ניתן להבטיח שימוש רציונלי ביותר של משאבים כספיים ופיננסיים.

היעדים האסטרטגיים של המדיניות החברתית צריכים לכלול:

 1. להשיג שיפור משמעותי בתנאי החיים ומצבם הכלכלי של האזרחים.
 2. מתן תעסוקה יעילה לאוכלוסייה, שיפור התחרותיות ואיכות כוח העבודה.
 3. ארגון מחדש של המרחב החברתי לטיפול בבעיות משפחתיות, הבטחת ערבויות חברתיות וזכויות של צעירים, נשים, ילדים.
 4. אחריות של הגנה על זכויות חוקתיות של האוכלוסייה בתחום התרבות, הבריאות, החינוך, הגנה חברתית, מתן דיור לאזרחים.
 5. העלייה במצב הדמוגרפי של המדינה.
 6. שיפור משמעותי בתשתית החברתית.
</ p>

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה