/ / עקרונות ותפקידים של המשפט האזרחי

עקרונות ותפקידים של המשפט האזרחי

המשפט האזרחי הוא שילוב של משפטיהנורמות, שהנושא שלהן הן יחסים פרטיים שאינם רכוש וקניין. כלומר, בתעשייה זו קובע את כללי ההתנהגות בחברה. העקרונות והפונקציות של החוק ניתן ללמוד בעזרת הקוד האזרחי של הפדרציה הרוסית. הבה נבחן את הנושא ביתר פירוט. קיימים עקרונות של הזכות הנכונה:

  • שוויון. כלומר, כל האנשים צריכים להיות הזדמנויות שוות עבור יחסים משפטיים. ללא קשר למעמד, מעשיהם כפופים לאותן נורמות משפטיות;
  • חסינות רכוש. כלומר, כל אדם יכול להשתמש ברכוש השייך לו, בהתאם לאינטרסים שלהם. אין אדם צריך לחשוש מפני הגבלות השימוש והרכוש של רכושם;
  • חופש. כלומר, כל לחץ על אדם ממבני מדינה אסור בעת חתימת חוזים שונים;
  • עיקרון מסוים. כלומר, חדירה בלתי מורשית לחיים פרטיים אינה מקובלת. זה כולל גם את החסינות של סודות משפחתיים אישיים;
  • . כלומר, לאדם יש זכות לבחור את ההתנהגות המתאימה בכוחות עצמו. לדוגמה, אדם פונה מרצונו להגנה על זכויותיו, אך הוא אינו יכול לעשות זאת.

שקול את הפונקציות של המשפט האזרחי. הם יכולים להיות מחולקים לשתי קטגוריות עיקריות. בפרט, הם:

  • פונקציה רגולטורית. כלומר, מובן כי לאנשים המשתתפים ביחסים המסודרים יש הזדמנות של רגולציה וארגון עצמאיים. תוכנו של המשפט האזרחי מתפקד כמתחשב בכך שהמקרה הוא ביחסים חברתיים מיוחדים. זו הסיבה שלמשתתפים יש את הזכות לשיקול דעת חופשי;
  • פונקציית מגן. כלומר, החוק האמור נועד להגן על אינטרסים שונים (בפרט, שאינם רכוש רכוש) אנשים המשתתפים ביחסי ציבור. חוקים צריכים לתמוך במעמד של אנשים שמצאו עצמם במצב שבו נפגעו זכויותיהם וזכויותיהם. בפרט, תפקידיו של המשפט האזרחי, בין היתר, הם לפצות על פגיעה או להחזיר את הזכויות הנפגעות של הקורבן. בנוסף, ההגנה על זכויות פירושה משימה מונעת או חינוכית. כלומר, החוק צריך לעורר התנהגות כזו של אזרחים, שבו הפגיעה, הפגיעה והפגיעה באינטרסים של המשתתפים במערכת היחסים אינם נכללים.

הפונקציות המגנות והרגולטוריות של האזרחהזכויות מקושרות זו לזו זו בזו. הדבר בולט במיוחד במקרים של מקרים מיוחדים במיוחד של אכיפת החוק. דוגמא נוספת היא הסדרת יחסי אי-הקניין האישיים.

הבה נבהיר כמה מונחים. המאמר השתמש במושגים כגון יחסי רכוש ולא רכוש. מה הם מתכוונים? יחסי רכוש הם קשרים כלכליים הנוגעים לעצמאות השימוש והעברות של מוצרים מיוצרים, סחורות ומוצרים חומריים אחרים. הם מחולקים ליחסים במגזר של מחזור יחסי רכוש.

יחסים אישיים שאינם רכוש, אשרהפונקציות והעקרונות של החוק מכוונים גם הם, פירושו זכויות הפרט לסחורות הנחוצות, שאינן ניתנות להפרדה מאדם. בפרט, זה המחבר, חיים, שם, בריאות, כבוד, כבוד וכן הלאה. הם מחולקים לשתי קבוצות עיקריות. מדובר בזכויות אישיות הקשורות בעקיפין לזכויות קניין. למשל, הזכות לעבודות מדעיות ועבודות בתחום הספרות. גם אלה הן זכויות אישיות שאינן תלויות ברכוש. לדוגמה, זו הזכות לכבוד, לחיים, לשם.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה