/ / מדיניות המדינה

מדיניות המדינה

מדיניות המדינה היאסדרה של יחסים מוגדרים היטב הנובעים מכל אינטראקציות אפשריות בין קבוצות על בסיס שימור, תרגיל וכיבוש של כוח. עם מטרותיה, מדיניות המדינה מעניקה סיפוק לאינטרסים המשמעותיים של תושבי המדינה. הוא מקבל מגוון של דחפים מהחברה, אשר שואפת בעיקר להשיג את מטרותיה, תוך סיפוק קודם כל הצרכים שלה ואת האינטרסים. המדינה מעורבת כמתווכת בויסות כל מיני סכסוכים וסכסוכים.

מדיניות ציבורית

מדיניות המדינה היא הוליסטיתאיכותית של החיים החברתיים. המבנה שלה כולל מרכיבים כגון תודעה פוליטית, תהליך פוליטי וכמובן מערכת פוליטית, שהמוסד העיקרי שלה הוא המדינה.

פעילות מדינית של המדינה, כבדרך כלל יש מגוון עצום של סוגים וסוגים. אחת מהן היא מדיניות הכנסות המדינה. זהו חלק בלתי נפרד מהמדיניות החברתית. מטרתו היא לפתור משימות חשובות. המשימה הראשונה היא לספק סיוע לאותם מקטעי אוכלוסייה הזקוקים לו במיוחד (וזאת בשל ביטחון סוציאלי). במקביל, המדינה ההכנסות מן האוכלוסייה מופצים מחדש על ידי הטלת מסים שונים ועמלות. בהתחשב בעובדה כי במדיניות המדינה ברוסיה נועד לעזור לעניים, ניתן להסיק כי המסים המתקבלים מאוכלוסייה עם הכנסות גדולות ללכת לנזקקים.

מדיניות המדינה היא

כל זה קורה בסיוע חברתיהעברות, כלומר, מערכות כסף לתשלום לציבור. מטרתם היא למנוע פשע, לפתח את עקרונות ההומניזם בחברה ולתמוך בביקוש.

- מדיניות הכנסות הציבור

מדיניות המדינה כולה מכוונתכך שכאשר מארגנים את התקציב ומחלקים הכנסות, חלק ניכר מהם מקבל את האוכלוסייה שאליה הם זקוקים. זה, בתורו, תורם לשכפול הנורמלי של העבודה ולהפחתת המתח בחברה. אבל חלוקה מחדש כזו של התקציב, ככלל, מוגבלת לרוב על ידי האפשרויות הפיננסיות של המדינה, שכן ההכנסות בתקציב לא יכול להיות כל כך גדול, כי למעשה, מוביל הגירעון בתקציב. אם תתקבל החלטה לממן, גם במצב זה, סביר להניח כי הדבר יביא להגדלת המסים על האוכלוסייה, כך שההוצאות יכוסו וכתוצאה מכך האינפלציה. וזה יהיה לערער באופן משמעותי את התפקוד הרגיל של כלכלת השוק.

מן האמור לעיל, אנו יכולים להסיק כישמדיניות המדינה מכוונת בראש ובראשונה לעמידה בצורכי החברה ולהבטיחה לחבריה התפתחות נורמלית ורמת חיים נאותה.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה