/ / חקירה היא ... צורות חקירה. גופי חקירה מוקדמת

החקירה היא ... צורות חקירה. גופי חקירה מוקדמת

הפעילות האנושית אינה תמידטבע לגיטימי. לעתים קרובות מאוד אנשים הולכים מעבר למה מותר. מעשים כאלה נקראים עבירות, משום שהם למעשה הורסים את הסדר המשפטי הקיים במדינה. כמובן, מידת הנזק ליחסי ציבור ממעשים כאלה יכולה להיות שונה לחלוטין. הכל תלוי בחומרת המעשה. יחד עם זאת, לא רק הפרות של החוק, אלא גם את תהליך הגילוי שלהם ואת הדיכוי הם עניין רב.

בפדרציה הרוסית,רשויות אכיפת חוק מיוחדות המורשות לבצע פעולות מסוימות בחקיקה. סוג העבירה במקרה זה משחק תפקיד גדול. גורם זה יקבע את צורת ההליכים ואת סוג של סוכנות כי יהיה ליישם אותו ישירות.

כפי שאנו יודעים, המסוכן ביותר לחברהעבירות הן עבירות פליליות. פעולות כאלה הם לדין על ידי החקיקה הנוכחית, ועל הגשמתם האחריות המשפטית ניתנת על פי סנקציות של החוק הפלילי של רוסיה. הליכים פליליים, בתורם, מתבצעים בצורה של חקירה קדם משפט, אשר יש שתי צורות: חקירה חקירה. לסוג השני יש מוזרויות משלו ותקנות משפטיות ספציפיות.

חקירה זו

חקירה. הרעיון של

משפט הפשע מאופייןמספר היבטים ספציפיים ספציפיים. הצורות של פעילות זו הן אלמנטים של מוסד אחד - חקירה של פשעים. במדע ההליך הפלילי, הוא מוצג כסדרה של פעולות על ידי גורמים מוסמכים שבוצעו במטרה להשיג מידע על מעשים מסוכנים מבחינה חברתית.

בנוסף, החקירה היאזיהוי התנאים והגורמים לפשע, מי שהבינו זאת, וכן להחיל עליהם סנקציות פליליות. פעילויות מסוג זה התפתחו במשך שנים רבות ברוסיה המודרנית. עד כה, החקירה של פשעים מתבצעת על ידי נציגי רשויות אכיפת החוק הרלוונטיות של רוסיה בצורה כזו חקירה ראשונית וחקירה. יש לציין כי לשני הסוגים יש תכונות משותפות ושונות.

גופי חקירה מוקדמים

ההבדל בין חקירה לחקירה

אז, גילינו כי החקירה היא אחתאלמנטים או צורות חקירה של פשעים. עם זאת, יש דבר כזה תוצאה. לעתים קרובות, חקירה וחקירה מבולבלים זה עם זה. כדי להבדיל בין מהות המושגים, יש להבין את משמעותם.

קודם כל, יש לקחת בחשבון את העובדההחקירה והחקירה הן צורות חקירה של פשעים. כלומר, בשני המקרים מדובר בקביעת נתונים עובדתיים על המעשה המסוכן מבחינה חברתית. אבל יש כמה ניואנסים. גורם התיחום העיקרי הוא חומרת הפשעים שבוצעו. כלומר, החקירה נעשית על פי מעשים קטנים ובינוניים, והחקירה נעשית במקרים חמורים וחמורים במיוחד.

כתוצאה מכל פעילות, אמסמך משלו. כאשר אנו שואלים, יש לנו כתב אישום, ובחקירה - כתב אישום. לפיכך, צורות הפעילות המוצגות שונות לחלוטין. על כן יש להבין את החקירה ואת החקירה המקדימה, שכן היקף הצעדים החלים על האחריות המשפטית בשני המקרים יהיה שונה.

צורות חקירה

מושג החקירה

בעת ניתוח של כל תופעה, יש צורך לקחתתשומת הלב שלה משמעות. אחרי הכל, זה הרעיון שמסתיר את המהות הבסיסית ואת האפשרויות של פעילות זו או אחרת. לפיכך, החקירה היא סוג של חקירה של פשעים, כפי שכבר צוין לעיל, שמטרתה לנהל הליכים על ביצוע פשעים של כבידה קטנה ובינונית.

יש לציין כי צורת חקירה זוידוע לא רק בפדרציה הרוסית. הוא משמש באופן פעיל במדינות רבות במזרח אירופה ובמזרח התיכון. נוסף על תכליתו המעשית, מכון המחקר ממלא תפקיד חשוב בחקירה המדעית של החקירה במסגרת החקיקה המקומית.

מחלקת חקירה

תכונות אופייניות של המכון

יישום החקירה מתבצע במסגרת פרוצדורלית קפדנית. במקרה זה, יש ספציפיות של צורת חקירה זו, המתבטאת במספר היבטים ספציפיים, דהיינו:

 • החקירה נעשית רק במקרים בהם קיים חשוד;
 • על תוצאת הפעילות הוגש כתב אישום;
 • החקירה נערכת במשך שלושים יום;
 • המשך תקופת החקירה מותר, אך לא יותר משלושים יום;
 • הצורה המתוארת של החקירה מתממשת על ידי גורמי אכיפת חוק שונים, בהם קיימת מחלקת חקירה.

התכונות המוצגות חושפות באופן מלא את הפרטים של המכון ואת יכולותיו בחקירת עבירות פליליות.

יום חקירה

צורות חקירה

על כל הפשטות של הרגולציה שלה, המתוארבמאמר ניתן להתממש במוסד בדרכים שונות לחלוטין. אלגוריתם היישום יהיה תלוי בצורת החקירה. עד כה קיימים מספר טפסים בסיסיים, תוך התחשבות בהוראות החקיקה הפלילית הקיימת:

 1. חקירה מלאה.
 2. חקירה קצרה.
 3. ביצוע פעולות חקירה דחופות.

הטופס האחרון הוא הפשוט ביותר אםלהשוות אותו עם שני האחרים. עיקרו טמון בעובדה כי גופי החקירה לאחר הקמת תיק פלילי מבינים את פעולות החקירה הנדרשות כדי לתקן עקבות של מעשה מסוכן מבחינה חברתית. הייחודיות של הטופס היא העובדה כי לאחר ביצוע כל הפעולות הדרושות, החומרים מועברים לחוקר. כלומר, סוג זה של חקירה הוא שם כדי להבטיח את החקירה כולה, על מנת למנוע אובדן של מידע חשוב, וכו '

טופס מקוצר

מעניין למדי הוא החקירהמקוצר סוג. סוג זה של פעילות פרוצדורלית הוא בהחלט אפשרי, תוך לקיחה בחשבון את הוראות החקיקה המקומית. חקירה קצרה היא הפקה החלה במקרה של מעורבות בלתי מעורערת ובלתי מעורערת של אדם מסוים בפשע. צורה כזו קיימת כדי להגביל את הפסולת הלא רציונלית של הכספים וכוחות החקירה העשויים לנבוע מההליכים. למעשה, חקירה קצרה היא הזדמנות לחסוך זמן. אבל לייצור של טופס כזה, מספר רגעים חובה יש צורך.

חקירה וחקירה ראשונית

ספציפיות של הייצור

החקירה בצורה המופחתת מתבצעת רקבמידה וישנם עילות מסוימות לכך. התכונות העיקריות של הייצור מוצגים בפרק 32 (1) של קוד ההליך הפלילי של הפדרציה הרוסית. יצוין, כי התנאים המפורטים בחוק חייבים להתקיים ללא יוצא מן הכלל, דהיינו:

 • נפתח תיק פלילי על עבירת הפשע;
 • החשוד מכיר במלואו במעשה שנעשה על ידו, על הנזק שנגרם לו, וגם אינו קורא תיגר על ההסמכה המשפטית;
 • נסיבות המונעות את ביצוע החקירה, נעדרות.

הנקודה האחרונה היא בעלת חשיבות רבה. מרכיביו מוצגים בסעיף 226 (2) של קוד סדר הדין הפלילי של הפדרציה הרוסית.

עובדות ללא פניות מקוצרות

הכלל המוצג, קרי, סעיף 226 (2) לחוק סדר הדין הפלילי, מכיל מספר נסיבות, שנוכחותן אינה מאפשרת מימוש של חקירה מקוצרת. רגעים כאלה כוללים את הדברים הבאים:

 • חשוד - אדם קטין;
 • יש מקום ליישום אמצעים רפואיים;
 • האדם ביצע כמה מעשים, שאחד מהם מבצע חקירה ראשונית;
 • החשוד אינו דובר את שפת ההליכים;
 • כנגד החקירה המופחתת, הנפגע מתנגד.

נוכחות של לפחות אחת מהתכונות הללו אינה כוללת ביצוע צו חקירה מופחת.

נוהל הייצור מופחת

ישנן כמה תכונות בסיסיות של ביצוע חקירה בצורה מופחתת, בנוסף לאלה שהוגשו בעבר:

 1. תקופת החקירה מקוצרת מתחילהכדי לחשב מרגע מתן החלטה על מימוש של סוג זה של ייצור. במקרה זה, תקופת החקירה במקרה זה אינה עולה על חמישה עשר ימים.
 2. היקף הפעולות מוגבל לדחוף והכרחי ביותר, אשר מוכיח באופן מלא את אשמתו של הפושע ואת כמות הנזק שנגרם לו.
 3. בהליכים כאלה, מגן הוא חובה.
 4. העונש שיוטל על ידי בית המשפט לא יעלה על מחצית הגודל או המונח מהסוג החמור ביותר שנקבע בסנקציה של סעיף.

יש לציין כי החקירה בצורה מקוצרת ניתנת לסיום ולחידוש בדרך הרגילה. עובדה זו היא הערובה העיקרית להבטחת החירויות וזכויות האדם.

גופי חקירה מוקדמת

לא כל הגופים והפקידים שלהם יכוליםליישם את צורת החקירה המתוארת במאמר. רשימה של ישויות שיש להם מחלקת חקירה במבנה שלהם מוצג בסעיף 40 של קוד סדר הדין הפלילי של הפדרציה הרוסית. בהתאם להוראותיו, הגופים המוסמכים הם:

 • גופים של עניינים פנימיים, כמו גם רשויות אכיפת חוק אחרות שיש להן זכות לבצע פעולות מבצעיות-חיפוש;

חקירה למשרד הפנים

 • שירות הפדרלי הפדרלי;
 • המשטרה הצבאית של הכוחות המזוינים של הפדרציה הרוסית, מפקדי יחידות, ראשי מוסדות צבאיים;
 • פיקוח אש של המדינה;
 • קפטנים של כלי שיט למרחקים ארוכים;
 • ראשי תחנות ארקטיק, ראשי מגרשי החורף;
 • ראשי משלחות קונסולריות ומדיניות.

לפיכך, גופי החקירה המוקדמת המוצגים בלעדית לעיל יכולים ליישם את צורת החקירה המתוארת בתנאים מסוימים.

חג מקצועי

קיומם של חוקרים בגופים שוניםמדינתנו חייבה יצירת חג מיוחד. זה יכול להיקרא יום החקירה. הוא נחגג מדי שנה בשש עשרה באוקטובר. ראוי לציין כי ביום זה חוגגת ועדת החקירה של משרד הפנים וכל שאר הגופים שבמבנהם ניתנות המחלקות המתאימות. זהו חג מיוחד עבורם.

יום החקירה במובנים רבים מוכיח את הצורך של פעילות כזו ואת תפקידו המשמעותי בתהליך של מאבק בפשיעה בשטח של הפדרציה הרוסית.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה