/ / המשפט האזרחי כענף של חוק

משפט אזרחי כענף דין

עד עכשיו, המערכת המשפטית הרוסיתשפותחה באותו אופן כמו הסובייטי. במתחם היו ענפים נפרדים רבים של המדע. המאפיין העיקרי של המשפט האזרחי של אותה תקופה היה העדר מוחלט של הבחנה בין תחום המשפט הציבורי לבין המשפט הפרטי. זאת, בראש ובראשונה, בהעדר יחסי שוק והתערבות ממשלתית כמעט בכל תחומי החיים הציבוריים. אולם, כפי שהוכח בפועל, על המערכת המשפטית לא לתחום את התחומים שלה, אלא לנסות ולתאם אותם בינם לבין עצמם כדי להסדיר את היחסים בחברה בצורה מורכבת, ולא מבודדת.

רפורמות כלכליות עםההכרה בזכויות הפרטיות לקרקע גרמה להפרדת המערכת הפרטית מהציבור. עכשיו כל אחד מהם כולל אלה ענפי המדע (בהתאם לתפקידים שהם מבצעים), אשר נבנו בעבר פשוט בסדר היררכי.

הוכחה כי החוק האזרחי כענף המשפט יכול להתקיים באופן עצמאי, הוא קיומו של תחום יחסים מיוחד בחברה שבה הוא שולט, וכן את קיומן של שיטות מיוחדות שבאמצעותן מיושמת ההנהלה.

משפט אזרחי במערכת של ענפים משפטייםלצד המשפט הפרטי הבינלאומי, המשפחה והעבודה מתייחסת לענפי המשפט הפרטי. ברשימה זו היא תופסת מקום מרכזי, שכן היא משמשת בסיס לפרטי. תפקידו המוביל נובע מכך שהחוק האזרחי כענף של החוק נועד להסדיר את היחסים בחברה, שהם נושא המשפט הפרטי (בעיקר רכוש). וממילא ניתן ליישם את עקרונות היסוד שלה בכל תחומי המשפט הפרטי. אז, כמה נורמות של המשפט האזרחי ניתן להשתמש בפתרון בעיות של המשפט הפיננסי. ולהיפך, העקרונות של תעשיות אחרות יכולים לחדור לתחום המשפט האזרחי. לפיכך, הקשר בין חלקי המערכת המשפטית מתבטא. ובאותו זמן, באינטראקציה הקרובה ביותר, האובייקטים שלהם אינם מעורבים, בשל הבדלים באופי של ניהול היחסים.

זה בדיוק מה החוק האזרחי צריך להיות מובןכענף של חוק, ולא כמערכת סגורה, היה בדעתו מקובסקי, כאשר השווה אותו למקום צבעוני בהיר, עם גבולות עמומים, זורם בצורה חלקה למקומות אחרים.

המשפט האזרחי נחשב לתעשייההחוק הרוסי כחלק חשוב של המערכת המשפטית המדינה בהיבט של הסדרת היחסים בין אנשים ספציפיים. הם צריכים להיות על בסיס שווה מבחינה משפטית עצמאית רכוש.

החוק האזרחי כענף של החוק לא יכול להיותכדי לשלב עם חקיקה אזרחית. יש לה משמעות רחבה יותר וכוללת מעשים וחוקים המכילים נורמות של משפט אזרחי ותחומי מדע אחרים.

מסיבה זו מספר עצום של כלליםמשפטית, הכלולים במעשים מיוחדים ולקבוע את הנורמות של היחסים בפעילות הכלכלית, לא יכול להיחשב ענף נפרד של המדע.

לתואר "משפט אזרחי" יש גם השכלהמשמעת. הוא בוחן אותו לא רק כשדה של מדע, אלא גם את הקטגוריות הבסיסיות שלו ואת הנחות היסוד שלו. במשמעת זו, מידע על מושגי המשפט האזרחי מתבצע באופן שיטתי, באופן שיאפשר להבין את משמעות ההסדרה המשפטית של היחסים בחברה, וכן להעריך את הנורמות והכללים, כדי להביא בחשבון את חסרונותיהם ואת יתרונותיהם.

מטבע הדברים, במסגרת המשפט האזרחי - המשפט האזרחי, זהו נושא הלימוד העיקרי.

כל האמור לעיל מעיד על כך שלמשפט האזרחי יש מספר משמעויות וניתן להבנה לא רק כענף דין, אלא גם:

- מדע משפטי;

- קורס הכשרה;

- סעיף של חקיקה.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה