/ מהו פסק דין?

מהו פסק הדין של בית המשפט?

הליכים פליליים במלואםאת המסמכים הרלוונטיים. גזר דינו של בית המשפט הוא אחד המעשים. הוא מתקבל בשלב האחרון של המשפט. הוא מכיל מידע על האשמה או אי-מעורבות של אדם מסוים בביצוע מעשה פסול, וכן קובע את העונש. מה הם המאפיינים של פסק דין של בית המשפט, איך אתה יכול לערער על זה?

פסק דין
קרא על זה למטה.

דוקטרינה

במשפט הפלילי, פסק הדין הוא היחידהבסיס המשפטי להקמת אשמתו של אדם בביצוע פשע. עמדה זו נולדה בשל חזקת החפות. בנוסף, הדוקטרינה שבמשפט נתפסת כפעולה נפרדת של אכיפת החוק. בו שופט מוסמך מוסר את המקרה ומספק תשובות לשאלות עליו. עונשו של בית המשפט חייב להיות בעל מאפיינים כגון חוקיות, תוקף והגינות. הרכוש הראשון מתבטא בכך שההחלטה הזאת צריכה להתבסס על הוראות המעשים הנורמטיביים. האיכות השנייה פירושה כי פסק דינו של בית משפט בעבירה פלילית חייב להתבסס על עובדות אמיתיות. ולבסוף, המאפיין השלישי מציין כי העונש צריך להיות הולם את חומרת המעשה המחויב. לכן, בעת קבלת החלטה, על השופט לפעול במסגרת הגבולות המחמירים שנקבעו בחוק.

תרגול

פסק הדין ייעשה בסוף ישיבת בית המשפט. מבחינת משמעותו, הוא מחולק למספר חלקים, ולכל אחד מהם מאפיינים משלו. הראשון שבהם,

הרשעתו של בית משפט בעבירה פלילית
המבוא, ככלל, מכיל מידע על התאריךואת המקום שבו העביר את גזר הדין, את השם ואת הרכב בית המשפט. בנוסף, הוא מציין את הנתונים על הנאשם, כמו גם את המאמרים עליהם הוא אחראי. החלק הבא הוא תיאורטי ומוטיבציה. בה קובע השופט את מה שנקבע במהלך הפגישה, ומצדיק גם את מסקנותיו. ולבסוף, החלק הנחרץ מכיל ישירות את ההחלטה שננקטה כתוצאה מכך. המשפט המוצהר מוכר כמי שנכנס לתוקף לאחר תום התקופה שניתנה לערעורו. לאחר מכן, המידע המפורט בהחלטה זו הוא נכון.

ערעור

ערעור על פסק דין
אם האדם הוא ישירותמשפיע על ההחלטה שניתנה בפסק הדין, אינו מסכים עם פסק הדין, יש לו את הזכות לדרוש שינוי שלה. ישנם שלושה סוגים של ערעור. הראשון שבהם הוא הערעור. לו, תקופה קצרה למדי של זמן - רק 10 ימים. בסדר זה ניתן לשנות החלטות שטרם נכנסו לכוח משפטי. ערעור על פסק דין נגד פסק דין שהוגש לבית המשפט הוגש בתוך שנה לאחר הכרזת הדין. בנוסף, ניתן להשיג את ביטול ההחלטה בצו הפיקוח (הסוג השלישי). ערעור הוא ערובה חשובה להגנה על זכויות הנאשם, שכן הוא מאפשר לך לתקן כמה טעויות שנעשו בתהליך הייצור. אחרי הכל, על כף המאזניים - חיי אדם וחיים, וזה די יקר עבור טעויות משפטיות.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה