/ / כיצד לחשב סובסידיה עבור דיור ושירותים: צעד אחר צעד ההוראה

כיצד לחשב סובסידיה עבור שירותי דיור קהילתי: צעד אחר צעד ההוראה

סובסידיות לדיור ושירותים קהילתייםלהיות מסופק על קטגוריות מסוימות של אזרחים המתגוררים בשטח של הפדרציה הרוסית. פעולות אלה מבוצעות בהתאם קפדנית לחוק. כדי להיות מדויק יותר, זכויות סובסידיות זמינים בסעיף 159 של קוד השיכון של ארצנו. סכום זה הוא לרוב נתון במקרה ההוצאות על שירות עולה על עשרים ושניים אחוזים מכלל ההכנסה של כל המשפחה המתגוררת בדירה. על זה, למי התשלום הוא אמור וכיצד לחשב את הסבסוד עבור דיור ושירותים קהילתיים, נדבר להלן. אז, יותר בפירוט.

תנאי קבלת סובסידיות בשירותי הדיור והשירותים הקהילתיים

סכום זה מסופק בדרך כלל על סוגים נזקקים של משפחות בתנאים מסוימים. על אף שהחוק קובע מספר מקרים כאשר הוא אינו מונפק כלל.

כיצד לחשב את סבסוד הדיור

סירוב לסובסידיות מתרחש במקרה:

 • אזרח המבקש לקבל אחד,יש חובות לייצור תשלום עבור שירותים במגזר הדיור הקהילתי. חריג במקרה זה עשוי להיות הסכם עם החברה המנהלת. במאמר זה, כל התנאים לפירעון החוב נוצר צריך להיות שנקבע.
 • מי צריך סובסידיה,פועל כאזרח של מדינה אחרת. וגם את ההסכמה של החקיקה שלנו אינו קובע כי אדם כזה יכול לקבל את הכסף הזה בשטח של רוסיה. כיצד לחשב את סבסוד לדיור, מעניין רבים.

לא ניתן לתת סובסידיות רק במקרים האמורים. בנסיבות אחרות, הוא רשאי לקבל סיוע כספי ללא בעיות.

מקרים של מסירת כספים

מזומן יונפק אם:

 • המבקש לקבלם משתמש בדירה המתייחסת לקרן דיור בבעלות המדינה.
 • אזרח מסיר דירה הרשומה בקרן פרטית.
 • אנשים המתגוררים במקום לפעול כמשתתפים פעילים בקואופרטיבים דיור.
 • אזרחים שגרים בחצרים הם הבעלים המיידיים.

אלה הם הכללים הבסיסיים. אז, איך לחשב את הסובסידיה עבור שירותי דיור קהילתי? לפי הסדר.

כיצד לחשב את הסובסידיה לתשלום

איך מחושב הסובסידיה על שירותי דיור ושירותים קהילתיים?

כמות התשלום הישיר חייבת להיותנקבע בהתאם לחישוב הנוסחה, אשר הוקמה על ידי החקיקה של הפדרציה הרוסית. במקביל, אינדיקטור זה צריך להיות מחושב מדי חודש.

עם זאת, גודל הסובסידיה לא יעלה עלאת הערך הולך לשלם עבור הדיור זמין ושירותים קהילתיים. פיצויים להשכרה נעשים באיברים מיוחדים בעלי חשיבות המדינה.

במסגרת החישוב, המבוטח מביא בחשבוןכל הסטנדרטים האזוריים, אשר אופייניים למגורים מסוימים. רק גורמים אלה משפיעים על גודל של סובסידיות, העלות של דיור ושירותים קהילתיים החלק המקסימלי של העלויות של אנשים שניתן לבזבז כדי לשלם חובות עבור דיור ושירותים קהילתיים. בעיקרון, שום דבר לא מסובך. כיצד לחשב את סובסידיה עבור שירותי דיור קהילתי כראוי?

לחשב את סכום הסובסידיה

אינדיקטורים

הסטנדרטים הקיימים של סוגים אזוריים גם אינם מתעוררים בפשטות. חישוב סובסידיות לדיור ושירותים קהילתיים יכול להתבסס על אינדיקטורים כגון:

 • את הסכום הכולל שישולם לאנשים החיים במגורים;
 • מידת שיפור מרחב המחיה;
 • מאפיינים אינדיבידואליים ופרמטרים של מבנה מגורים, הקשורים לבניין קונבנציונאלי וטכני;
 • את הסכום הכולל שהאזרח משלם עבור דיור ושירותים קהילתיים, תוך לקיחה בחשבון את עלויות שמירה ותיקון המקום;
 • תרומה מינימלית הנאספת עבור תיקוני הון של המקום;
 • תעריפים שנקבעו בבית לשימוש במשאבי קהילה. כיצד לחשב את סבסוד דיור ושירותים קהילתיים במוסקבה?

מידע רקע

כדי לחשב כראוי את הסובסידיה עבור שירותי דיור קהילתי, אתה הראשון צריך לגלות כמה מידע בסיסי.

לחשב את סכום הסובסידיה לתשלום
כלומר:

 • הרווח שחברים מקבלים מדי חודשמשפחה. אינדיקטור זה ניתן לקבל כתוצאה מהוספת הקצבאות, הפנסיה כולה והשכר, ולאחר מכן לחלק את כל זה על ידי מספר אנשים במשפחה מסוימת.
 • הערך של המינימום קיום, אשר הוקמה על ידי המדינה תלויה ישירות על האזור של המדינה.
 • המקדם, המחושב על ידי חלוקת ההכנסה הממוצעת לפי עלות המחיה.
 • היקף השירותים הציבוריים, המחושב על פי הסוג הסטנדרטי ומאפיין את האזור. ערך זה ניתן למצוא באינטרנט. זה משתנה יחד עם התעריפים.
 • אחוז הערך המבטא חלק מתשלומי השירות מסכום ההכנסה הכולל.
 • האגרה המקסימלית המועברת על מנת לשלם את חשבונות השירות.

כאשר יש לך את כל המידע הדרוש על היד, אתה יכול להתחיל חישוב גודל של סובסידיות עבור שירותים. מה עלי לעשות? כיצד לחשב את הסובסידיה עבור דיור ושירותים קהילתיים, כך שלא יהיו קשיים בעתיד? ללא שם: אנו להבין אותו.

לחשב סובסידיה לפנסיונר

חישוב היקף הסובסידיות לדיור ולשירותים קהילתיים

טוב, אם כך. כדי לחשב את הסובסידיות של דיור ושירותים קהילתיים יכול להיות עצמאי לחלוטין באמצעות מגוון של תוכניות עולה.

לייצר עצמאית ומוכשרתחישוב, יש צורך להשתמש בנוסחה הבאה: С = ССşКУр × n- (МДДр / 100) × Д. בתכנית זו, "C" היא תמונה כללית של כמות הסובסידיות כי האזרחים טוענים. "SZHZKUR" היא הנורמה עבור העלות של מינים אזוריים, אשר מתייחס לאדם אחד במשק הבית. "N" הוא המספר הכולל של אזרחים שחיים באזור מגורים מסוים. כלומר, מספר המשפחה. "MDDr" מבטא את הנורמה של אחוז מהסוג האזורי, אשר נלקח מתוך שכר הדירה דירה, נופל על התקציב הכולל המשפחה. בתורו, מחוון "D" הוא ההכנסה שכל משפחה מקבלת באופן כללי, תוך התחשבות בכל ההכנסות האישיות של חברים בודדים. מה עוד צריך להיחשב על מנת לחשב את גודל הסובסידיה של דיור ושירותים קהילתיים?

אם ניקח בחשבון את הנורמה של הערךשירותי דיור לנפש, אשר שווה 1660 רובל, מספר בני המשפחה בסכום של שישה אנשים על רמה עם נתח המרבי של תשלום עבור דירה בשיעור של שמונה עשר אחוזים בתוספת ההכנסה המשפחתית הכוללת שלושים ושבע אלף רובל, אנחנו מקבלים את הדוגמה הבאה: 1600 x 6 - 18/100 x 37000 = 2940. סך וכתוצאה מבטא את כמות סובסידיה. הוא יחויב באופן חודשי. מתברר, החישוב של סובסידיות לדיור ותשלום קהילתי הוא תוצאה לא להיות כל כך קשה. אתה יכול לעשות את זה בקלות.

כיצד לחשב אם הסובסידיה היא

חישוב גודל הסובסידיה עבור שירותי דיור קהילתי הוא די פשוט. אבל יש את כל הניואנסים אותו.

כיצד לחשב סובסידיה עבור שירותים: מכשולים אפשריים

נקודה חשובה. תכנית של סבסוד של הסוג האזורי קרובה קשורה ישירות התורים הארוכים שאי אפשר לבוא אל קיצו במשך שנים, אולי אפילו עשרות שנים. לפיכך, מתברר כי, אם התוכנית קשור למשפחות גדולות, וזה יכול לקרות כי בעת הגישה של שלב מסוים של ילדים של המבקש במשפחה הפכו למבוגרים, ואת התא הזה באופן אוטומטי יאבד את החברה בשל שינויים אלה, את מעמדם של ילדים רבים. מצבים כאלה הם, למרבה הצער, ב הפדרציה הרוסיה - לא כל כך רחוק מלהיות נדיר, ולכן אנשי בכור חכמים מומלצים מראש לכל לעמוד בתור. כלומר, כשמדובר במצב הנ"ל, צריך לכבוש את המקום שלהם מיד, ברגע שהילדים נולדים. חישוב פנסיונר שיכון סבסוד יכולה בחברת הניהול.

תוכניות פדרליות

תוכניות הפדרלי יש גם כמהתכונות. לדוגמה, כאשר אזרח מקבל חלקת אדמה על חשבון ההון של ההורה, זה בטוח לשכוח את האפשרות של קבלת הקצאה כזו בעתיד. קבל חלקת אדמה נוספת של תוכניות אחרות סביר לעבוד, שכן היא אסורה בהחלט על פי חוק. במקרים שבהם נמצא כי אדם יש תשלומים מאוחר, אבל הוא נותן סיבות טובות כהסבר, תשלומים על סובסידיות ניתן לחדש שוב.

איך לחשב סובסידיה לדיור במוסקבה

כך אנו מגיעים למסקנה הבאה. סובסידיה היא דבר שימושי, שהמציאה המדינה למטרות טובות לעמה. אבל כמו כל תוכנית מקבילה, מדד כזה קשור למספר קשיים ביורוקרטיים.

מסקנה

עם זאת, זה בכלל לא תירוץ לוותרסיוע, המתבצע מדי חודש. כל מה שצריך לעשות הוא לגשת בצורה מיומנת בעיה זו, כמובן, חשוב לדעת איך סובסידיה עבור שירותי דיור קהילתי מחושב. יש להקדיש תשומת לב ישירות לחלק המחשב. כיצד לחשב אם סובסידיה מוקצה דיור ושירותים קהילתיים לאדם? ענינו על שאלה זו.

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה