/ / איך לצייר מעשה: עיצוב, דוגמאות

איך לצייר מעשה: עיצוב, דוגמאות

במאמר זה נדבר על המעשים. הקוראים יהיה להכיר טוב יותר עם מסמכים אלה, עם המטרה שלהם. הם ילמדו איך לצייר מעשה נכון. הם מוצעים גם דוגמאות של מילוי המסמכים העסקיים העיקריים.

עובדות היסטוריות

המונח "מעשה" מקורו במילה הלטינית שילוב actum est, אשר מתרגם כמו "מושלמת". הוא שימש במסמכים של רומא העתיקה ושל ימי הביניים.

ברוסית, המונח הופיע במאה XVIII. בשלב זה מעשים נחשבו מסמכים (עסקים, חקיקה), אשר נבדלים ממקורות נרטיבים. הרעיון של מעשה, כמסמך אמנות, הוקם בתחילת המאה העשרים.

צורה, תוכן, ביצוע פעולות באירופההקים דיפלומט שהופיע במאה השמונה-עשרה. נכון לעכשיו, זה נייר ומסמכים אחרים נלמדים על ידי עבודה במשרד. מדע זה יכול לענות במדויק על השאלה כיצד לנסח מעשה נכון.

מינוי

בכל ארגון יש צורךבקביעת אירועים מסוימים, עובדות הקובעות את מצב העניינים האמיתי. מטרה זו נעשית בהכנת מעשים בעלי משמעות מסוימת בעבודתו של כל מוסד.

כלומר, המעשים נועדולתעד מצבים שונים על מנת לתת להם רשמיות. הם מכילים מידע על ביצוע של פעילויות שונות, משימות, משימות. מעשים מתייחסים ניירות ערך התייחסות עסקים אנליטיים.

יש מגוון רחב של חומרים: מעשים של עבודה הושלמה (שירותים שניתנו), דוחות פיקוח, מסמכי קבלה, מסמכי פיקוח, מעשי תיעוד טכני (מסמכים לדוגמה נדון להלן).

איך לצייר חוק

ניירות אלה עסקים הם מלוקט על ידי כמהפקידים או ועדה. צורות של מעשים מסוימים נקבעים על פי החוק, עבור אחרים יש כללים קפדניים של מילוי, אשר יש לראות בעת קומפילציה את כל החומרים. חלק מהמעשים נעשה בצורה שרירותית, אבל עבור הרוב יש צורות מסוימות. איך לצייר מעשה נכון?

כללי הרישום הכלליים

על מנת להשלים את המסמך, אנו ממליציםלהשתמש בדגימות. מעשים שונים זה מזה במסמך. עם זאת, יש דרישות אחידות למילוי. הם חייבים להיות דבק בעת עיצוב כל חומר. כללי כללי להשלמת מעשים:

 1. ברישום של מאמרים עסקיים מעורב לעתים קרובותמספר מורשים, עמלות מתקבלות ממספר מסוים של אנשים. זה נוח מאוד בעת ביצוע פעילויות המלאי, פיקוח בדיקה, בדיקה.
 2. המעשים מונפקים בטפסים מסוימים עם רשימת חובה של הדרישות (מדגם לנוחות להלן).
 3. ציין את שם המסמך.
 4. יש לציין את התאריך, מספר הרישום, מקום הרישום.
 5. בכל מסמך הבסיס לסיום המסמך ניתן.
 6. בכל עיתון עסקי רשומים חברי הוועדה, היו"ר שלה, כל הנתונים האישיים הדרושים מצוינים.
 7. יש לחלק את החומר במסמך לתוך פסקאות או פסקאות. יש לספק טבלאות. הטקסט חייב להסתיים עם מסקנות והצעות.
 8. המסמך נעשה במספר עותקים, בהתאם למספר בעלי העניין.
 9. נייר עסקים חתום על ידי כל הנוכחים ברצף מסוים.
 10. יש לקרוא את המסמך על ידי כל האנשים, ארגונים שפעילותם משפיעה על המסמך.
 11. כמה ניירות עסקיים חייבים להיות מאושרים על ידי ראש הארגון, אשר קבוע על ידי החקיקה הרגולטורית של הפדרציה הרוסית.

פעולת העבודות שבוצעו (השירותים שניתנו)

נייר עסקי מסתיים בין ישויות משפטיות לבין יחידים על בסיס עבודה או שירותים. היא מאשרת את קבלתם על ידי הלקוח ומשמשת כבסיס לתשלום.

החומר חייב להיעשות על מסויםטופס ולעמוד בדרישות של אמנות. № 402 FZ של הפדרציה הרוסית, שהוא קצת. הפיכת נייר עסקי קל. איך נכון לעשות את "תעודת עבודות שבוצעו (השירותים שניתנו)"? החומרים חייבים להכיל את הדרישות:

 • שם הארגון;
 • השם המדויק של המסמכים;
 • תאריך, מספר, מקום הידור;
 • דרישות הלקוח והלקוחות;
 • תיאור מדויק של עבודות, שירותים עם עלותם;
 • העברה של כל הנוכחים עם ציון הפרטים הדרושים;
 • חותמת, חתימה של כל האנשים הנ"ל, פענוח חתימות, המצביעים על נתונים אישיים הנדרשים לזיהוי אדם.

איך לצייר חוק של עבודה הושלמה

דוח ביקורת

מטרת מסמך זה היא להעריך את מצבהנדל"ן, תיאור כל הנזקים והליקויים. זה מורכב במקרים כאלה: בעת מכירת הנדל"ן, בעת שכירת, בעת חישוב הנזק, וכו 'החומר מוכן על טופס מסוים (המדגם הוא ראה להלן). איך נכונה כדי להגדיר את "דוח הביקורת"? המסמכים צריכים לכלול את המידע הבא:

 • שם ארגונים;
 • שם המסמכים;
 • תאריך, מספר, מקום הידור;
 • סוג הנכס;
 • הסיבה לבדיקה;
 • כתובות מדויקות;
 • נתונים כלליים על נכסי דלא ניידי;
 • המאפיינים הכלליים של הנדל"ן, פגמים, נזקים;
 • הצדדים לאמנה, חברי הוועדה, עדים;
 • חתימות של כל הנוכחים, חותמות.

איך לצייר דוח בדיקה

קבלת מסמכים

נייר עסקי מאשר את העובדה של העברהארגון מסמכים מסוימים מיישות משפטית אחת לאחרת. הוא כולל פיטורין, במקרה של העברה, וכו 'החומר הושלם על צורות מסוימות במספר עותקים. איך נכון לעשות "חוק הקבלה, העברת מסמכים"? ניירות עסקיים כוללים את הדרישות:

 • שם ארגונים;
 • שם המסמכים;
 • תאריך, מספר, מקום הידור;
 • מספר עותקים, סוג;
 • דרישות של ישויות משפטיות;
 • חתימות וחותמות.

איך לצייר את חוק הקבלה והעברת מסמכים

פעולת אימות

המסמך הסופי של פעילויות האימותנחשב "מעשה של אימות". יש לה צורה קבועה בהחלט, סדר מילוי. צורות של פעולות אימות נחשבים לאמנות. מס '294 לחוק הפדראלי של הפדרציה הרוסית. המסמך נדון בתביעה מנהלית. כיצד לבצע "מעשה אימות" כראוי?

המסמך מסתיים על ידי ועדה מיוחדת. ייתכן שיהיה עליך להחתים את אישור ראש הארגון. הבסיס לביקורת הוא המעשים הרגולטוריים. הדרישות העיקריות לגיבוש ניירות ערך הן כדלקמן:

 • שם הארגון;
 • שם המסמכים;
 • תאריך, מספר, מקום הידור;
 • חברי הוועדה, הנתונים האישיים שלהם;
 • מסמכים ששימשו בסיס לאימות;
 • מסקנות והצעות הועדה;
 • חתימה ואטימה.

איך לצייר חוק אימות

פעולת העברת-קבלה

ניירות ערך עסקיים מסתיימים בין פיזית וישויות משפטיות. אלו הם מסמכים אשר פותחו לפתרון בעיות כמותיות, מחיר, איכות. המסמכים נעשים בכל צורה במספר עותקים. עם זאת, בעת מילוי מסמכים עסקיים, יש כמה דרישות. איך נכון לעשות "חוק הקבלה, העברת מסמכים"? ישנם דרישות הנדרשות כדי למלא את החומרים:

 • שם ארגונים;
 • שם המסמכים;
 • תאריך, מספר, מקום הידור;
 • מידע אישי על נציגי הארגונים;
 • הסיבות לחתימה על המסמך.

איך לצייר את חוק קבלה

חוק הוועדה הטכנית

התוצאות של פעילויות מסוימות,סקרים, בדיקות נעשות עם הכנת המסמכים הסופיים. אחד מהם הוא "חוק הוועדה הטכנית". הוא מלא כדי ליישב את כל המחלוקות.

איך לצייר חוק של הוועדה הטכנית

החומר נעשה על טופס מסוים במספר עותקים. איך לצייר "חוק ועדת טכנית" כראוי? ניירות עסקיים חייבים לכלול את הדרישות:

 • שם ארגונים;
 • שם המסמכים;
 • דרישות הלקוח;
 • תאריך, מספר, מקום הידור;
 • רשימת עבודות או שירותים;
 • רשימה של חברי הוועדה לקבלת עבודות, הנתונים האישיים שלהם או הדרישות;
 • בטענה שבה בוצעו עבודות או שירותים;
 • שלבי עבודה;
 • הוציא כסף;
 • חוות הדעת של הוועדה שבה מוערכת העבודה, ההערות, תוצאת האירוע מסכמת;
 • מסקנות והצעות;
 • חתימות של חברי הוועדה, העיתונות.
</ p>

חדשות קשורות


תגובות (0)

הוסף תגובה